Az EFOP keretében elnyert pályázatokról Hodálik Pál alpolgármester és az érintett intézmények vezetői tájékoztatták a sajtó munkatársait.

Hodálik Pál először a „Szarvas hazavár” elnevezésű esélyteremtő program részleteit ismertette. Erre 200 millió forintot nyert az önkormányzat. A támogatás egyik feléből (100 millió forintból) 18 önkormányzati lakást újítanak fel a Szentesi úti lakótelep egyik tömbjében. A lakásokat bebútorozzák, s a szükséges háztartási gépekkel is felszerelik. Szarvasi illetve Szarvasra költőző, 18-35 év közötti fiatalok (egyedülállók, házaspárok, kisgyermekes családok) számára biztosítanak bennük ingyenes lakhatási lehetőséget (csak a rezsit kell fizetniük). Erre a programra csak olyanok pályázhatnak, akiknek van munkahelyük. A fennmaradó másik 100 millióból a fiatalok életpálya-tervezését segítő szolgáltatásokat (például képzéseket) nyújtanak.

Sajtótájékoztató Szarvason, szarvasi sajtótájékoztató, Szarvas
A sajtótájékoztató résztvevői (balról): Tóth Tamásné, Baginé Tóth Erika, Hodálik Pál és Csasztvan András. Fotó: Lipták Judit

Szintén az EFOP keretében nyert a Szarvas által vezetett konzorcium (melynek további tagjai: Csabacsűd, Békésszentandrás, Örménykút és Kardos) csaknem 300 millió forintos támogatást a térségi humán szolgáltatások fejlesztésére. Ebből a Szarvasra eső rész meghaladja a 222 millió forintot. A projekt elemei között a közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a kisebbségek (romák és szlovákok) munkaerő-piaci helyzetének javítása, a civil szervezetek szerepének megerősítése, valamint a települések életminőségének, megtartó képességének növelése szerepel.

A városban működő roma nemzetiségi önkormányzat is nyert egy EFOP-os pályázatot. Csaknem 30 millió forintot fordíthatnak a szarvasi roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére.

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár szintén nyert 34 458 018 forint pályázati támogatást. Ennek részleteit Baginé Tóth Erika intézményvezető ismertette. A program a felnőtt korosztályt célozza meg, s az egész életen át tartó tanulást kívánja segíteni. E célból különböző témájú foglalkozásokat tartanak majd a könyvtárban. Az érdeklődők az Internet kör, a Mama kör, a Csillagász kör, az „Alkalmazkodás a változó világ kihívásaihoz” és az Idegennyelvi kör (angol/német) munkájába kapcsolódhatnak be, illetve művészeti tanulmányutakon is részt vehetnek.

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére nyert 40 millió forint támogatást. Tóth Tamásné, az intézmény vezetője elmondta: a térség oktatási intézményeiben 9 telephelyet hoztak létre (egy-egy berendezett terem), ahol két szociális segítő és egy iskolapszichológus segíti majd a gyermekeket és a fiatalokat (továbbá a pedagógusokat és a szülőket) is abban, hogy a felmerülő problémákat orvosolják, sőt inkább megelőzzék. A legfontosabb cél tehát a prevenció, mégpedig elsősorban három témakörben: drog, családon belüli erőszak, internettel kapcsolatos problémák (függőség, zsarolás stb.).

A Cervinus Teátrum az általános iskolás és óvodás gyermekek művészeti neveléséhez nyert csaknem 25 millió forint támogatást – tudtuk meg Csasztvan Andrástól, az intézmény igazgatójától. Öt általános iskolával (négy szarvasi és egy csabacsűdi) és egy óvodával működnek együtt a programban. Különböző szakkörök, klubfoglalkozások, táborok keretében kívánnak hozzájárulni a fiatalok művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatásához.

Hodálik Pál alpolgármester szólt a TOP keretében elnyert pályázati támogatásokról is. Hodálik Pál, Paluskáné Udvarhelyi Judit, szarvasi sajtótájékoztató, Szarvas
Paluskáné Udvarhelyi Judit és Hodálik Pál.
Hatvanmillió forintból felújítják a Széchenyi u. 2. szám alatt található három háziorvosi rendelőt. Kétszázmillió forintból felújítják a régi ipartelepi utat és kiépítenek ott egy vasúti átjárót, valamint a közvilágítás is megvalósul.

Négy önkormányzati épületben (gyógyfürdő, vízi színház, polgármesteri hivatal, Lengyel Palota) energetikai korszerűsítéseket hajtanak végre. Megnyitják a második termálkutat is, így még több önkormányzati épületet tudnak bekapcsolni a geotermikus fűtési rendszerbe – ehhez csaknem 100 millió forint támogatást nyertek.

Az alpolgármester további nyertes pályázatokról is beszámolt. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére 993 ezer forintot, egy elektromos töltőállomás kialakítására csaknem 5 millió forintot nyertek, s ugyanennyit kapnak a Tanyaprogram keretéből is.

Szarvas is bekerült azon 16 település közé, ahol a Nemzeti Sport Központ beruházásában multifunkcionális szabadidő sportlétesítmények épülnek. A Körös-parti városban várhatóan 300-350 millió forintból a régi lőtér helyén kialakítanak egy 25 méter hosszú lőteret 10 lőállással és egy 144 m2-es központi küzdősport-termet. Ezen kívül a szárazmalom felújítására 4 millió, a Kossuth utcai óvoda eszközbeszerzésére pedig 1,5 millió forint támogatást nyertek.

A sajtótájékoztató záró részében Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző ismertette a legutóbbi rendkívüli zárt testületi ülésen hozott döntéseket. A grémium ingatlan-értékesítésekről határozott, valamint kiválasztották az orvosi rendelőket érintő beruházás kivitelezőjét (Integrál Építő Zrt.)