2018-ban parlamenti választások következnek Magyarországon. A választásokat megelőző évek mindig nagyon fontosak. 2018-ban válik el először a parlamenti és a helyhatósági választás egymástól, hiszen a helyi választások 2019-ben lesznek. Ez a két év a kampányokról is szól majd. Örülök, hogy eddig, városunkban a kampányok normális körülmények között folytak. Nem a politikai szlogenektől, csatározásoktól volt hangos a település és a képviselő-testület. Várost vezetni csak konszenzussal, együttműködve lehet. Különösen igaz ez a mi képviselő-testületünkre, hiszen vegyes az összetétele. Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy a pártérdekeket, politikai színeket félretéve, a város, a közösség érdekét előtérbe helyezve, a városi értékeket képviselve végezték munkájukat! Köszönöm, hogy törekedtek a település fejlődésének szolgálatára!

Nagyon fontos számunkra a közösségépítés, a közösségi célok elérése. Minden területen, minden témánál azt tartjuk a figyelem középpontjában, hogy ne az egyéni érdekek, hanem a közösségi érdekek érvényesüljenek. Ahhoz, hogy a közösségi érdekek érvényesülhessenek, és a településen élők többsége pozitív képet alakítson ki a város vezetéséről, összetett és bonyolult intézményrendszert működtetünk, hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen.  Törekszünk arra, hogy megalapozott döntéseinkkel hosszú távú sikerességet biztosítsunk.

A legfontosabb intézményünk, és talán a legfontosabb kérdés a településen az egészségügy. 2017-ben is változásokon ment keresztül, új intézményvezető került a Városi Egészségügyi Intézmény élére, Dr. Magyar Hajnalka személyében. A doktornő háziorvosként dolgozik, 2017. április elsejétől lett a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője is. Személyével jó irányú változás az intézmény működésében. Nagyon pozitívan értékelem a doktornő tevékenységét. Dr. Nagy Éva személyében bővült a praktizáló háziorvosok száma, csökkent a házi- és gyermekorvok leterheltsége, emelkedett az alapellátás színvonala.  Dr. Nagy Éva is beváltotta hozzá fűzött reményeinket, reméljük, hogy hosszú távon, Gyomaendrődön képzeli el a jövőjét. Az egészségügy, illetve az azt kiszolgáló infrastruktúrarendszer fejlesztésére szükség van. Ennek érdekében pályázatokat nyújtottunk be. A Városi Egészségügyi Intézmény fejlesztésénél a röntgen-, illetve ultrahangkészülékek fejlesztésére, az alapellátás javítására, a háziorvosi rendelőink fejlesztésére. Itt az energetikai korszerűsítés mellett, belső átalakításra is sor kerül. Reméljük, hogy a pozitív döntések már év elején megérkeznek, melynek köszönhetően ezek az épületek megújulhatnak, korszerűbbé, komfortosabbá válnak. Az önkormányzat továbbra is több millió forinttal támogatja a nagyobb mennyiségű lakossági laborvizsgálatot, hogy csökkentsük a várakozási időt, javítsuk a gyógyulás esélyeit.

Minden településen nagyon fontos a közösségi élet a megerősítése, magas szintű kiszolgálása. A képviselő-testület korábbi és 2017-es döntéseiből is kiderül, hogy fontosnak tartja a művelődést, a közművelődést, a kultúrát kiszolgáló infrastrukturális háttér magasabb szintre emelését. Ezért is döntöttünk úgy, hogy újra két könyvtárat nyitunk a településen. Könyvtáraink közelebb kerültek az iskolákhoz, a két történelmi városközponthoz, ahol képesek magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtani, mint amelyet a városházán, vagy éppen a korábbi helyen. A gyomai városrészen kialakított új könyvtárépület nemcsak Gyomaendrődön, hanem Békés megyében is kimagasló szolgáltatási teret biztosít, illetve kimagasló értéket képvisel. A közművelődést szorosan érintő, sikeres CLLD pályázatunk 250 millió forintos értékben teszi lehetővé a közművelődés infrastruktúrájának, illetve programjainak fejlesztését. A fő és központi cél, a Kállai Ferenc Kulturális Központ fejlesztése, amelyre a pályázatból nyolcvanmillió forintot fordíthatunk. Sajnos ez nem elég a teljes felújításához, de így is látványos lesz a megújulás belsőleg, és külsőleg is.  A rendelkezésre álló források lehetővé teszik az intézmények és a kulturális élettel foglalkozó civilszervezetek számára, hogy magasabb színvonalú, nagyobb számú programot valósítsanak meg. Reméljük, ezzel a városlakók közérzetét is javítani tudjuk.

2017. január 1. óta az önkormányzat már egyetlen közoktatási intézményt, iskolát sem működtet, tart fönn. A gyomaendrődi általános iskolák a gyulai tankerülethez tartoznak. Az átalakulással megszűntek az iskolafenntartással kapcsolatos kötelezettségeink is. Mi azonban, 2017-ben is megvalósítottunk kisebb felújításokat, hoztunk olyan döntéseket, amelyek hatására infrastrukturális fejlesztések is megvalósulhatnak az iskolákban. Aláírt szerződéssel rendelkező pályázat a Kis Bálint Általános Iskola sportudvarának a fejlesztése, amely megvalósulása 2018 nyarán várható. A Fő úti egység udvara kerül átalakításra: közel ötszáz négyzetméteres, gumiburkolattal ellátott sportudvar jön létre, illetve javulni fog az udvar vízelvezetése. Ezzel az ott tanuló diákok komfortérzetét, biztonságát, a mindennapos testnevelés feltételeit tudjuk javítani. Pályázatot nyújtottunk be - amelyet pozitívan értékeltek és támogatásra javasoltak- az épület energetikai megújítására, a megvalósítás 2018-2019-ben várható. A beruházás nyomán, olyan körülmények között tanulhatnak/taníthatnak, amelyek már a XXI. századi követelményeknek is megfelelnek.  A Fő úton, a város központjában lévő épület a településképet is jelentősen befolyásolja. Szeretnénk, ha ez az épület megújulva, ékköve lenne a városnak.

Rendkívül fontos terület számunkra a szociális- és idősellátás. Egy 2016-os, pozitív támogatói döntés nyomán, közel harmincmillió forintos pályázatból - amelyhez önkormányzatunk három és félmillió forint önerőt tett hozzá- megújult a központi konyha. Az évek óta esedékes infrastrukturális, illetve eszköz-ellátottsági szintet tudtuk javítani. Azok az új rendeletek, amelyek meghatározzák, hogy a menzán, illetve idősellátásban milyen ételeket lehet föltálalni, nagyon szűk keretek közé terelik az étlapot. Az ehhez szükséges színvonalat, minőséget most már képes a központi konyha biztosítani. Remélem, hogy ez a 33 millió forintos beruházás eléri a célját, és az óvodásaink, iskolásaink, időseink elé jobb minőségű, egészségesebb, finomabb ételeket tudnak az asztalra tenni. Év végén, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, maradt egy kis tartalék, melynek köszönhetően tárgyi eszközöket tudunk felújítani, megújítani. Az alapellátáshoz kötődő infrastruktúra fejlesztésére is tudunk pénzt fordítani, ezáltal az időseink bentlakását komfortosabbá és emberibbé tudjuk tenni.

Önkormányzatunk az egyik legnagyobb foglalkoztató a településen. Ide tartoznak a közfoglalkoztatásban résztvevők is. 2017 a közfoglalkoztatásban az átalakulás éve volt. A kormány és így önkormányzatunk is, azt a célt tűzte ki, hogy a közfoglalkoztatásból minél több embert vezessen vissza a piaci szférába, a gazdasági életbe. Az a kormánydöntés, amely a minimálbért, illetve a szakmunkás bérminimumot megemelte, és emeli 2018-ban is, egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a közfoglalkoztatottakat mérlegelésre késztesse. Akik nemcsak munkahelyet, de munkát is keresnek, azok 2017-ben találhattak, és ki tudtak lépni a közfoglalkoztatásból. Ez a folyamat 2018-ban sem fog megállni, még többen vállalhatnak szerepet a gazdasági életben. Nagyon pozitív a hatása: erősödik a foglalkoztatás helyzet s egyre kevesebben lesznek közfoglalkoztatásban. A korábbi évekkel ellentétben, 2016-tól folyamatosan voltak olyan közmunka programelemek, amelyek döntően befolyásolták a város életét és a városképet. Elsősorban a zöldterület fenntartásra, karbantartásra gondolok, amelyek nagy részét a közfoglalkoztatás keretein belül láttuk el. Gondolok az út- és parkoló építésekre, amelyek segítségével könnyebbé tudjuk tenni a Gyomaendrődön élők és közlekedők életét. Sokkal több parkolónk van, mint három évvel ezelőtt. Sokkal tisztább a településünk, kevesebb szennyeződés kerül közútjainkra, kulturáltabb a környezet az iskolák körül, üzletek előtt. Ez is a közfoglalkoztatás egyik eredménye. Járdát és kerékpárutat építünk az ipari parkba, hogy az odajárók biztonságát növeljük. Ezáltal az ott működő vállalkozásokat is segítjük. A két évvel ezelőtt indítottuk a virágosítást, amelynek során több tízezer növény, virág került kiültetésre, látványosan szépítve a várost. Fontos az asztalosipari tevékenység is, ahol a közterületen megtalálható utcabútorok, kukák, virágládák készülnek. Az intézményrendszeren belül bútorokat készítenek, jelentős értéket állítanak elő. Ami nem annyira látványos, de nagyon fontos még: nagyon sok illegális hulladéklerakót számolunk föl, több tonna illegális hulladékot szedünk össze, ezáltal is hozzájárulva településünk tisztaságához.

2017-ben a helyi gazdasági társaságok is több beruházást valósítottak meg, amelyek javítják a foglalkoztatási helyzetet, adófizetési képességüket. Fontos gazdasági esemény volt a bivalymozzarella üzem átadása a Sajt- és Túrófesztivál idején. A Bethlen Gábor Szakképző Iskolával, az Italiamilk Kft-vel, a Földművelésügyi Minisztériummal közösen adtuk át a bivalytejet feldolgozó sajtüzemet, amely magyar, illetve olasz érdekeltségnek és forrásoknak köszönhetően valósult meg. Kapacitásuk már is kevés, bővítést terveznek. Bízom benne, hogy 2018-ban előrelépés történik ebben is.  Városunk díszpolgára, Dr. Gyuricza Csaba nagyon pozitív visszajelzést kapott a sajtüzemről. Bízom benne, hogy az ő, illetve a Földművelésügyi Minisztérium segítségével, az Italiamilk kapcsolataival, a sajtüzem bővülni fog, növelni tudja a foglalkoztatottságot.

A település életét döntően befolyásolja a hulladékszállítás. 2017-ben jelentős változások nehezítették a feladat ellátását. A rajtunk kívülálló, előre nem tervezhető körülmények miatt nehézkessé vált a hulladékszállítás és az elhelyezés. Különösen az őszi-téli hónapokban vált kritikussá a probléma. A feladatot ellátó gazdasági társaságunk a körülmények ellenére, jól ellátta feladatát. 2017 végén pozitív folyamatok indultak el, amelyek segítségével könnyebben tudunk tervezni, jobban látjuk a rendszer működését. Remélem, jó partnerünk lesz a közszolgáltató, a Dareh Bázis Zrt is. Bízom abban, hogy a Gyomaközszolg Kft. ugyanolyan eredményes lesz, mint 2017-ben, de ettől is fontosabb, hogy munkáját ütemesen, jól szervezetten végezze, a lakosság nagyobb megelégedésére.

A 2016-ban kezdtük meg a gazdasági társaságok átvilágítását, átalakítását, hiszen korábban nagyon súlyos veszteségeket könyveltek el, súlyos 10 milliókkal terhelve a város költségvetését. A Liget Fürdő, Zöldpark Nonprofit Kft, mind a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. nulla körüli eredményt fog elérni, vagy pedig pozitív mérleggel zárja a 2017-es évet. A Liget Fürdőnél 2017-ben sikerült elérni azt, hogy az előző évekkel ellentétben, csökkenteni tudtuk az önkormányzati támogatást, ez is nagyon fontos eredmény.

2017-ben több, mint hatmillió forint értékben fejlesztettük, illetve javítottuk a közúthálózatunkat. A legfontosabb és talán a legtöbb embert érinti, hogy a kerékpárút-hálózatunk szinte teljes mértékben megújult, nyolcvan százalékban új burkolatot kapott a régi kerékpárút, amelynek felújítására a közel két évtizede történt építése óta nem sokat fordítottak. Olyan utakat láttunk el aszfaltburkolattal, ahol csak útalap volt, vagy még az sem. Remélhetőleg ezt a munkát 2018-ban is tudjuk folytatni. 2017-ben is sokat foglalkoztunk az öregszőlői úthálózat a fejlesztésével. Amikor sok a csapadék, mindig visszatérő probléma és foglakoztatja a közvéleményt, a sajtót is, és amellyel folyamatosan foglalkozik a képviselő-testület is. 2016-ban huszonötmillió forint értékben három utca, útszakasz fejlesztése történt. 2017-ben nyílt egy pályázati lehetőség, amelynek keretében útalappal tudnánk ellátni az öregszőlői utak szinte teljes hosszát. Ez a pályázat még jelen pillanatban sem került elbírálásra. Remélhetőleg pozitív lesz a döntés, és akkor megoldjuk a problémát. Ha nem, akkor önerőből, saját erőből kell megvalósítanunk. Egyre nagyobb az érdeklődés a lakossági járda-felújítási pályázatra: itt a szükséges anyagot az önkormányzat biztosítja, a lakos saját kivitelezésben újítja meg portája előtt a járdát.

Önkormányzatunk 2017-ben is rengeteg pályázatot nyújtott be, sok még nem került elbírálásra. Tizenegy pályázatunkat támogatta a Békés Megyei Önkormányzat döntés-előkészítő Bizottsága, több mint 900 millió forint értékben. A már végleges, pozitív pályázati döntések közül a legfontosabbak: a CLLD, ami a közművelődést érinti, az endrődi Fő tér felújítása, a Városháza felújítása, a belvíz IX-es projekt, a járási szintű foglalkoztatási paktum. Két EFOP-os pályázatunk közül az egyik az élethosszig tartó tanulás fejlesztésére irányul, a másik pedig a közszolgáltatások fejlesztésére a Gyomaendrődi Járásban. Ezek összességében 1,7 milliárd forintot tesznek ki. Elmondható, hogy ez egy nagyon sikeres év volt.

A 2017-es esztendőt a bő esztendők közé sorolom. Bár nem mindent sikerült megvalósítanunk, nagyon sok munka vár még ránk, sok mindent kell még fejleszteni. Pályázataink remélhetőleg mihamarabb megkapják a zöldlámpát, s amelyeknek köszönhetően 2018-19 a fejlesztések megvalósításáról szól majd. Ha minden pályázatunkat sikeresen megvalósítjuk, sokkal élhetőbb, magasabb ellátási színvonalat nyújtó várossá válik Gyomaendrőd.

Toldi Balázs polgármester