A városvezető kihangsúlyozta, hogy az általa javasolt új támogatási konstrukció kifejezi a település és a magyar nemzet jövőjét biztosító gyermekvállalás kiemelt fontosságát, mivel a Békés megyei és az országos demográfiai mutatókhoz hasonlóan Sarkad népessége is csökkenő tendenciát mutat.

A statisztikák szerint Sarkadon évente átlagosan száz gyermek születik, az önkormányzat pedig elkötelezett a gyermekek, a gyermekeket nevelő és ezzel a város jövőjét, létét megalapozó sarkadi családok támogatása iránt. Ennek mentén egyrészt gazdasági, infrastrukturális és intézményi fejlesztésekben gondolkodik a városvezetés. Ez azonban csak az érem egyik oldala.

Az érem másik oldala, hogy egy sor támogatással is igyekszik ösztönözni a gyermekvállalást és támogatni a gyermeknevelést az önkormányzat. Így minden esztendőben megoldott a gyermekek szünidei meleg étellel való ellátása, évente mintegy 3 millió forintot fordít iskolakezdési támogatásra a képviselő-testület, valamint minden esztendőben közel 3 millió forinttal támogatja az önkormányzat a fiatal párok első lakáshoz jutását, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében is évi 1 millió forintos segítséget kapnak a felsőoktatásba igyekvő sarkadi középiskolások, illetve egyetemisták és főiskolások. A gyermeknevelést elősegítő és a sarkadi családok terhein enyhítő fenti támogatásokhoz kapcsolódik az a polgármester javaslata alapján bevezetésre kerülő újabb támogatási forma, amely gyermekszületési támogatás néven illeszkedik be az önkormányzati támogatások rendszerébe 2018. januárjától.

A támogatás összege gyermekenként 10 ezer forint, amely nem alanyi jogon jár, hanem kérelmet kell benyújtani a Sarkadi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztályán a gyermek megszületésétől számított 3 hónapon belül. Továbbá feltétel, hogy a szülőknek a gyermek születését megelőző egy évig életvitelszerűen Sarkadon kell tartózkodniuk, bejelentett sarkadi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendel­kezniük, a gyermeket saját háztartásukban kell nevelniük, továbbá a gyermek megszületésekor lakóhelyeként sarkadi címet kell bejegyeztetni. A támogatásról a beadott kérelem alapján, a jogosultság vizsgálatát követően a polgármester dönt. A támogatást évente két alkalommal, ünnepélyes keretek között nyújtanák át: akik az első félévben születnek, azoknak október 31-ig, akik a második félévben, azoknak a következő év április 30-ig.

A pénzbeli támogatás átadásával párhuzamosan minden esztendő áprilisában és októberében a városvezetés a szülőkkel karöltve a gyermekek születését jelképező facsemetéket is ültet az Anti úton, majd a Gyulai úton kialakításra kerülő Újszülöttek Ligetében.