450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Emléktábla a tordai templom falán
Vallásszabadság, lelkiismereti szabadság olyan fogalmak, amelyek mai napig fontos jellemzői egy modern kori demokráciának. Ez tény. Azt azonban kevesen tudják, hogy a világon először Magyarországon foglalták törvénybe, és hirdették még ezeket, méghozzá az 1568-ban Tordán tartott rendi országgyűlésen, János Zsigmond király idejében.

A törvénybe iktatás kezdeményezője és jeles alakja Dávid Ferenc volt, aki az egyetlen magyar alapítású történelmi egyház, az unitárius egyház első püspöke és alapítója volt.

Habár az itt megfogalmazott törvény nem sokáig tartotta magát, hiszen Dávid Ferencet is a dévai vár börtönében érte a méltatlan halál, de mégis új volt, formabontó, és hosszú távra és hosszú távolságokra is éreztette hatását. Gondoljunk csak arra, hogy az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazóira, Benjamin Franklinre és Thomas Jeffersonra is hatást gyakoroltak, hiszen a fáma szerint ők maguk is az unitárius hitelvek ismerői és követői voltak, mint ahogyan a bostoni Harvard egyetem szellemiségére is nagyban hatott az unitárius gondolkodás.

450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Dávid Ferenc a tordai gyűlésen
Arról is kevesen tudnak, hogy a magyar és a világ zeneirodalmának egyik legjelesebb alakja, Bartók Béla is az unitárius hit követője volt, igaz, ő felnőtt korában vette fel ezt a vallást. Bár ez inkább erősíti, mint gyengíti az elkötelezettségét a szabadelvű keresztény egyházhoz.

A vallásszabadság és lelkiismereti szabadság törvénybe foglalása tehát elválaszthatatlan az unitárius egyház születésétől, így a tordai ediktumban foglaltakat és az egyház alapításának 450. évfordulóját együtt ünnepelhetjük az idén.

Nem csak a jeles évforduló azonban az, ami arra sarkallhatott minket, hogy foglalkozzunk ezzel az igazán fontos vallástörténeti és társadalompolitikai kérdéssel, hanem az is, hogy itt, Békés megyében is van egy kis „helyőrsége” a fent említett unitárius egyháznak, amely nem mellesleg az egyetlen magyar alapítású történelmi egyház, méghozzá Füzesgyarmaton, Békés megye északi csücskében.

450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök
A jeles évforduló kapcsán beszélgettem a közösség pásztorával, Balázsi László nyugalmazott lelkésszel, megbízott püspökkel, hogyan élik meg az évfordulót, milyen eseményekre készülnek, és hogyan telnek mindennapjaik ebben a kiemelt fontosságú esztendőben.

- A tordai megemlékezés után egy nappal, január 14-én megnyitottuk nálunk is a jubileumi évet egy egyetemes imahéttel – kezdi Balázsi László a felsorolást -, de az előkészületek már az előző esztendőben elkezdődtek. Nagyon jó példával szolgálhatunk itt, Füzesgyarmaton az ökomenizmusra, a különböző egyházak és felekezetek együttműködésére, hiszen már a reformáció 500. évfordulójára tartott ünnepségeken és egyéb más alkalmakon is együtt tudtunk működni. 450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Templomból templomba az 500. évfordulón
Talán ez országos szinten is egy kicsit formabontónak volt tekinthető. Születetett egy csodálatos képkiállítás, egy könyvecske, egy kopjafát is állítottunk, hogy jelezzük, ebből kívánjuk kigyökereztetni és tovább sarjaztatni településünkön az ökomenizmust. Megható volt, amikor az ötszáz éves évforduló ünnepségén a zászlókkal átvonultunk az egyik templomból a másik. Nem mellesleg látványos és szép is.

- Lesz-e valami hasonlóan látványos dolog az 500. után a 450-re is?

- A református templomban kirakott képkiállításhoz hasonlóan a mi templomunkban is lesz egy közel száz képből illetve dokumentumból álló kiállítás, a tavalyi folytatásaként. A jó együttműködést az is jelzi, hogy a református egyháztól elkértük azt a nagy zászlót, ami a templomra volt az emlékév kapcsán kifüggesztve, és arra rakjuk rá a 450-es számot, és azt szintén feltesszük a mi kis templomunkra. Persze a feliratot és az üzenetet megtartjuk: „Ha Isten velünk, ki ellenünk.”

- Mi várható még az emlékév kapcsán?

450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Kopjafák a templomkertben
- Sikerült nyernünk egy EMMI-s pályázatot, amelynek révén egy úgynevezett „Dávid Ferenc pihenőt” alakítunk ki a templomunk mellett, emléktáblát is avatunk, és a már megszokott unitárius búcsúnkat is ennek az évfordulónak szenteljük júliusban. Erre az alkalomra már Lezsák Sándor elfogadta a meghívásunkat, aki már háromszor is járt nálunk, de több más prominens személyiség is meghívásra került, és többen már jelezték is érdeklődésüket az esemény iránt. Az egyház november 15-én zárja le az emlékévet, Dávid Ferenc halálának napjához kötve, de azért még az év többi napját is ennek a jeles évfordulónak, a 450 évnek szenteljük. Persze tesszük tovább a megszokott dolgainkat is. Februárban meglesz a farsangi ünnepségünk, megemlékezünk, mint minden évben, a kommunizmus áldozatairól, megtartjuk a vallásos, egyházi ünnepeinket, a Húsvétot, a Pünkösdöt. Májusban gondolunk az édesanyákra. Megtartjuk a szokásos október 23-iki ünnepségünket a templomunkban, és persze ott a karácsony.

450 éves az unitárius egyház, Füzesgyarmat, vallásszabadság, unitárius egyház, Füzesgyarmat, 20180123
Unitárius templom Füzesgyarmaton
Folyik a hitoktatás, a helyi gyermekekkel, és ahogy mondani szoktam távoktatásban. Még Várpalotán is van tanítványunk. Az iskolával együtt jár a tanévnyitó, tanévzáró, amire mi is készülünk, és még sorolhatnánk. Gondozzuk persze a szórvány gyülekezeteket. Gyulán a Pándy Kálmán Kórház ökomenikus kápolnájában szoktuk összegyűjteni híveinket Kétegyházáról, Elekről, Békéscsabáról, Sarkadról és máshonnan is. Már most a szórvány kezd erősebb lenni, mint az anya eklézsia, fiatalok települnek ide, keresztelünk, esketünk, konfirmálunk.

- Akkor zajlik az élet.

- Mindig van feladat, teljesítjük a szolgálatot, csak az a nagy szívfájdalmam, hogy fogyatkozik nálunk a kicsiny gyülekezet. Elöregszünk, eltemetjük presbitereinket, a fiatalok elvándorolnak, de tesszük tovább a dolgunkat, mert hát: „ha Isten velünk, ki ellenünk.”