Az együttműködés célja a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának kölcsönös segítése, a felek szakmai munkájának előmozdítása a közös területeken.

A NAV segítséget nyújt a büntetés-végrehajtási intézet helyiségeinek ellenőrzésében, a kábítószer és a tiltott jövedéki termékek felkutatásában, azok azonosításában, lefoglalásában.

Rendszeresen bemutatókat, gyakorlatokat tart a jövedéki termékekhez kapcsolódó eljárásokról, valamint előadásokat szervez a hatáskörébe tartozó jogsértésekről, az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról és büntetőjogi tényállásokról.

 

Dr. kovács tamás (nav) és Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, NAV, bv., 20180123
Dr. Kovács Tamás és Hafenscher Csaba Zoltán ezredes

 

Igény esetén az adójogszabályok értelmezéséről, alkalmazhatóságáról írásban tájékoztatást ad, illetve konzultációs lehetőséget biztosít a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai számára.

A büntetés-végrehajtási intézet segíti a NAV jogi szakvizsgára készülő jogászainak felkészülését a büntetés-végrehajtási jog területén. Lehetőséget biztosít a NAV munkatársainak, hogy megismerjék a büntetés-végrehajtás intézményét, annak működését, továbbá azonnal értesítik az adóhatóságot, ha a fogvatartottaknál a jövedéki jogszabályba ütköző termékeket találnak.

A megállapodást dr. Kovács Tamás, a Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója és Hafenscher Csaba Zoltán ezredes, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka írta alá.