Az alig több mint 1800 lelket számláló település első embere mindenekelőtt megelégedéssel nyugtázta, hogy megállni látszik a korábbi években jellemző népességfogyás. Míg 2010-15 között évente átlagosan 20 fővel csökkent a lakosságszám, 2016 óta ez évente csupán néhány fő.

Molnár József, Molnár József, Csabacsűd
Molnár József polgármester optimista az idei évet illetően. Fotók: Lipták Judit

– A tavalyi esztendőben több szervezeti átalakítás is történt az intézményeinkben. A jogszabályi követelményeknek megfelelően a közétkeztetést biztosító konyhánk előbb intézménnyé alakult, majd átvette a házi szociális gondozási feladatokat is. Így jött létre a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha. A Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. október 1-től a DAREH Bázis Zrt. alvállalkozójaként végzi feladatait – sorolta a változásokat Molnár József. Hozzátette: ez a kft. már évek óta nemcsak Csabacsűdön, hanem Békésszentandráson is végez hulladékszállítási szolgáltatást. A közeljövőben a lakosság kérésének megfelelően ismét szerveznek egy elektronikai hulladékgyűjtést.

A polgármester említést tett egy másik jelentős változásról is, amely a korábban kistérségi fenntartásban működő idősek bentlakásos otthonát érinti. Idén január 1-től a 34 ember számára otthont adó intézmény a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába került, s a szarvasi székhelyű Ótemplomi Szeretetszolgálat keretein belül működik tovább.

Csabacsűdi községháza, csabacsűdi községháza, Csabacsűd
A csabacsűdi polgármesteri hivatal épülete, előtte a túzokszobor.

Ami a polgármesteri hivatal felújítását illeti, erre még az elmúlt évben nyertek 29 millió 50 ezer forint támogatást. Ebből megújult a vizesblokk, megvalósult a külső-belső akadálymentesítés. Az épület hőszigetelt aljzatot, új padlóburkolatot, külső homlokzati szigetelést kapott. Megújult a fűtés, kicserélték a nyílászárókat és informatikai fejlesztéseket is végrehajtottak.

Csabacsűdi községháza, csabacsűdi községháza, Csabacsűd
Akadálymentes feljáró a községházánál.
Tavaly összesen mintegy 40 millió forint pályázati támogatás érkezett Csabacsűdre. A hivatal épületének fejlesztésén túl kisebb összeget nyertek egyebek mellett a mobilitási hét megszervezésére, a külterületi buszmegállók napelemekkel történő megvilágítására, valamint csabacsűdi és testvértelepülési gyermekek nyári táborának megszervezésére.

Idén a tavalyinál jóval nagyobb összegekre számítanak.

– A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében hat pályázatot nyújtottunk be. Eddig négyről született döntés, mind a négy nyertes lett, ez összesen 205 millió forint támogatást jelent. Az összeg csaknem felét a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére (belvízcsatorna-hálózat rekultivációja stb.) fordíthatjuk. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére (napközis konyha felújítására) csaknem 35 millió forintot nyertünk. Egy Békésszentandrással konzorciumban benyújtott pályázatnak köszönhetően 41 millió forintból fedett piacteret és hozzá tartozó kiszolgáló épületet építhetünk. Egy másik nyertes pályázat eredményeként 30 millió forintot fordíthatunk a Petőfi utcai sportpálya felújítására. Ez szintén konzorciumi pályázat volt, Békésszentandrással és Kondorossal közösen nyújtottuk be – avatott be a részletekbe a csabacsűdi polgármester.

Csabacsűdi községháza, csabacsűdi községháza, Csabacsűd
A hivatal épületének keleti oldalán található Október 23. téren díszburkolat is épült.

Molnár József kitért arra is, hogy a közfoglalkoztatás jelentős szerepet tölt be a nagyközség életében. Tavaly 25 személy dolgozott közfoglalkoztatottként. Ehhez 40 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. A munkások egy része a zöldségtermesztésben és a sertéstartásban tevékenykedett, mások a járdaépítésekben, a szolgáltatóház előtti kerékpártároló kialakításában, a piactér burkolatának építésében és más értékteremtő beruházásokban vettek részt.