Költségvetési rendeletünket több fordulóban is tárgyaljuk. Ennek során a képviselők is alaposabban megismerték a költségvetést, véleményük, kéréseik beépítésre kerültek. Ismét nyugodt és kiegyensúlyozott gazdálkodási év vár településünkre.

Az előzetes információk alapján 2018-ban is biztonságos működéssel, pénzügyileg stabilan látja majd el feladatát az önkormányzat, a hivatal, intézményeinkkel együtt. A bizottságok kérésére a Térségi Szociális és Gondozási Központ intézményvezetője felülvizsgálta a működési létszámot. Javaslatára 2 fővel megemeltük az engedélyezett létszámot gondozó-ápoló munkakörben, hogy minél magasabb színvonalon tudják ellátni a tevékenységet, a szolgáltatást, amelyet az idősek igénybe vesznek.

Városháza Gyomaendrőd, Gyomaendrőd Az engedély határozott időre szól, a szükséges többletforrást az önkormányzat biztosítja. Szintén a képviselők kérésére döntöttünk arról is, hogy fejlesztjük, illetve javítjuk a köztemetők állapotát, mind a gyomai, mind pedig az endrődi részen. Elsősorban a ravatalozók épületét, az utak állapotát a vízelvezetést kívánjuk javítani, kilencmillió forint összegben.

Ez is egy plusz vállalás az önkormányzat részéről. Minden évben fordítunk erre a célra, 2016-ban nyolcmillió, 2017-ben hatmillió forintot: a temetők úthálózatára, csapadékvíz-elvezetésére, a ravatalozók felújítására, átalakítására, berendezésére, az ott dolgozók szociális helységének kialakítására.

Testületünk korábbi döntése értelmében, nagyobb összeget fordítunk az úthálózat fejlesztésére, karbantartására. Ennek megfelelően, 2018. évben is több mint negyvenmillió forintot kívánunk erre a célra fordítani. Fontos, hogy önkormányzati kezelésű utjaink olyanok legyenek, amelyek megfelelnek a biztonságos közlekedésnek.

Folytatjuk a parkoló építéseket is, ezzel is javítva a városképet, a biztonságos, kényelmes közlekedést. Fejlesztési oldalon rendelkezésre áll közel harmincmillió forint az öregszőlői úthálózat fejlesztésére. Ez az összeg pályázati önerőként, vagy önálló fejlesztés alapjaként fog szolgálni. Tavaly huszonötmillió forint önerőből két utcát láttunk el szilárd útalappal.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd
Toldi Balázs
Jóváhagytuk a 2018. évi programtervet is. A korábbi évben kialakított formát követi az ez évi programterv is. Az önkormányzati rendezésű nemzeti ünnepek előkészületeinek koordinálásával alpolgármester asszonyt bíztuk meg.

Két legnagyobb rendezvényünkből a Sajt- és Túrófesztivál, április utolsó hétvégéjén lesz. A négynapos hosszúhétvégéből a képviselő-testület péntek- szombat- vasárnapot fogadta el a fesztivál időpontjául. A szervező a Kállai Ferenc Kulturális Központ lesz.

Másik nagy rendezvényünk, a Halfőző Verseny, amelyet hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén szoktunk megrendezni. Kérelem érkezett a megyei horgász-, illetve vadászszövetségtől, akik augusztus 25-én megyei horgász és vadásznapot rendeznek városunkban. Emiatt a halfőző verseny időpontja is átkerül augusztus 25-re. A két társrendező szerv megnézte a lehetséges helyszíneket, és a gyomai liget területét tartották alkalmasabbnak rendezvényük helyszínéül, mivel ott nagyobb terület, alkalmasabb infrastruktúra áll rendelkezésre. A korábbi tapasztalataik alapján, a rendezvény iránt nagy lesz az érdeklődés.

Úgy gondoljuk, a halfőző versenyt is erősíti a horgász és vadásznap várható közönsége, illetve megismerhetik a mi rendezvényünket is, amelynek később lesz majd pozitív hozadéka. Testületünk rugalmasan kezelte a kérdést, arról döntött, hogy augusztus 25-én, szombaton halfőző verseny, megyei horgász és vadásznap kerüljön megrendezésre az Erzsébet-ligetben. Augusztus 20-án délután, este a szokásos program kerül megrengedezésre, tűzijátékkal zárva a napot.

Testületünk döntött a 2018. évi civil szervezetek működését segítő pályázatok, illetve támogatási alapok kiírásáról. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kiírtuk az összes alapot, amely a Gyomaendrődön működő civil szervezetek működését, tevékenységük ellátását segíti. A Civil- és a Sportalapnál is növeltük a pályázható forrást. Az önkormányzati támogatás sok segítséget nyújt ahhoz, hogy a helyi civilek működése még színesebb legyen, több rendezvényen, illetve eseményen vegyenek részt.

A 2017-ben benyújtott, és folyamatban lévő pályázatink beszámolóját is jóváhagytuk. A 2017-es év sikeres év, pályázati szempontból mindenképpen. Nagyon sok pályázatot nyújtottunk be, amelyekkel milliárdokat nyertünk el. 2017-ben tizenegy TOP-os pályázatot nyújtottunk be, eddig hatról érkezett pozitív visszajelzés. TOP-os pályázataink fontos célokat valósítanak meg.

Nagy részük infrastrukturális beruházás, beépül a városba. Közintézmények újulnak meg: orvosi rendelők, a Kállai Ferenc Kulturális Központot, óvodák. Megújul mind a két főtér, a gyomai piac. Jelentős belvíz elvezetési projekt valósul meg, amely érinti az átereszeket is. Az endrődi kistornaterem megújulása után új funkciót kap. Sok szép dolgot valósíthatunk meg 2018-ban, illetve '19-ben. Az EFOP-ban is több pályázatot nyújtottunk be, amelyekről már kaptunk értesítést, hogy sikeresek lettek. Ezek keretében valósul meg a járási szintű, humánszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzelésünk.

A nyertes pályázatok között van a Családsegítő Szolgálat pályázata, valamint egy élethosszig tartó tanulás támogatására irányuló, és egy infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó pályázatunk is. Két EFOP-os pályázatunkat még nem bírálták el: a Határ Győző Városi Könyvtár külső felújítására, illetve továbbfejlesztésére irányul az egyik, a másik pedig a Szent Antal Népház fejlesztésére vonatkozik. Reméljük, ezek is sikeresek lesznek.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül az öregszőlői utak fejlesztésére nyújtottuk be pályázatot, amelynek az összértéke százharmincmillió forint. Ebből huszonötmillió forintot önerőként az önkormányzat hozzátesz a támogatáshoz. December 28-án kaptunk egy szűkszavú értesítést, hogy pályázatunk támogatott.

A részletekről még nem tudunk többet. Remélem, hogy rövid időn belül megkapjuk a kérdéseinkre a válaszokat, és akár már a nyáron nekikezdhetünk ennek az öregszőlői útfejlesztésnek. Nyertünk a Kis Bálint Iskola sportudvarának a fejlesztésére, az I. világháborús emlékművek felújítására, illetve megemlékező programok szervezésére benyújtott pályázatainkkal is.

Zártkerti ingatlanok fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot: úthálózat fejlesztésre, és a Torzsás-zugban lévő, önkormányzati homoktövis-ültetvény a körbekerítésére.

Toldi Balázs polgármester