A költségvetés kapcsán a polgármester kihangsúlyozta, mivel minden esztendőben a költségvetési rendelet biztosítja a város működésének gerincét, annak kidolgozása már január legelején megkezdődik. Számbavételre kerülnek az önkormányzat és intézményei kiadási igényei, melyek összevetésre kerülnek a bevételi oldalt jelentő forrásokkal. Minden évben az első körös kiadási igények jelentősen meghaladják a bevételei oldal által biztosított forrásokat, ahogy az idén is történt. A januári egyeztetések során 200 millió Ft-ot kellett az első körön tervezett kiadási oldalról lefaragni, hogy az elvárt egyensúly beálljon, miközben valamennyi munkahelyet és intézményi szolgáltatást megőrzött az önkormányzat. A megfeszített munkának köszönhetően ez sikerült, mondta a polgármester és újfent egy fegyelmezett, következetes és takarékos gazdálkodást igénylő költségvetési tervezet került a képviselő-testület elé.

Dr. Mokán István szerint a költségvetés elkészítését évről évre nehezíti, hogy a jogszabályok által előírt számos kötelező feladat ellátását az önkormányzatnak saját forrásaiból kell kiegészítenie, mivel az intézmények működésének kiadásait az arra érkező állami támogatás nem fedezi teljes mértékben. Továbbá az elmúlt esztendőhöz hasonlóan 2018-ban is komoly fejtörést okozott a minimálbér emelése kapcsán keletkezett többletkiadás kigazdálkodása is. Szinte minden önkormányzati intézmény, így például a Városgazdálkodási Iroda, a Közétkeztetési Intézmény, az Intézményi Gondnokság, vagy a KHSZK dolgozóinak emelkedett a bére, ami nagyon jó és üdvözlésre méltó dolog, viszont ezt a béremelést szintén a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia a városnak, ami sarkadi szinten összességében közel 100 millió Ft, és igen komoly feladat.

Természetesen a költségvetés tervezésekor a fő célkitűzés az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése, a dolgozók munkahelyeinek megőrzése, valamint az önkormányzati feladatok és a lakosság irányába nyújtott intézményi szolgáltatások maradéktalan ellátása volt, miközben a képviselő-testület továbbra sem szándékozik emelni a helyi adó mértékét. A 2018-as költségvetés révén, önként vállalt feladatként az önkormányzat a továbbiakban is támogatni kívánja többek között a helyi civil szervezetek működését, az első lakáshoz jutást, valamint működteti a választókerületek fejlesztésére fordítható önkormányzati pénzalapot is, s ezeket a vívmányokat viszi tovább az idei költségvetés is, amit nagyon fontos eredménynek és értéknek tart a városvezetés. A városvezető a költségvetés tervezése kapcsán azt is hozzátette, hogy Sarkad a rendszerváltás óta nem vett fel hitelt és az önkormányzat pénzügyi szakemberei nem terveznek hitelfelvételt a 2018-as esztendőben sem.