Az értekezletet vezető dr. Rákóczi Attila főigazgató előbb tolmácsolta a hivatali ügyei miatt Budapesten tartózkodó dr. Takács Árpád kormánymegbízott köszönetét Sarkad város vezetésének irányába, majd elmondta, hogy havonta kerül sor egy ilyen összevont vezetői tanácskozásra, ahol a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a kormányhivatal főosztályvezetői és a járási hivatalok vezetői a legfontosabb feladatokat egyeztetik, megbeszélik az aktuális, végrehajtásra váró döntések technikai hátterét, valamint a különböző intézményegységekhez kapcsolódó feladatokat.

Mivel Sarkad járásközpont, ezért kézenfekvő volt, hogy a városban is szervezzenek egy ilyen kihelyezett ülést. A főigazgató ennek kapcsán megjegyezte, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal nagyon jó partnerként tekint Sarkad Város Önkormányzatára, kiváló a kapcsolat az önkormányzat, a Sarkadon működő járási hivatal, valamint a kormányhivatal között és hálásan köszönik, hogy város jó vendéglátóként, szeretettel fogadta ezt a programot is és biztosította hozzá a szükséges feltételeket.

Az értekezletre meghívást kapott dr. Mokán István polgármester is, aki azon túl, hogy köszöntötte a vendégeket, méltatta az önkormányzat és az állami szervek közötti jó munkakapcsolatot, továbbá egy részletes prezentációval mutatta be települést, az önkormányzat működését és a közeljövő gazdag beruházási és fejlesztési terveit a kormánymegbízotti értekezletre érkező államigazgatási szakembereknek, akik a hivatali munkájukon túl közelebbről megismerkedhettek Sarkad városával is.