A kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztési tárgyú pályázati konstrukció keretében célul tűzte ki, hogy 10 középület felújításával növeli az energiamegtakarítást és csökkenti az épületek energiafelhasználását.


***

A mai nap különösen fontos számomra,

kezdte ünnepi beszédét dr. Takács Árpád kormánymegbízott, hiszen napra pontosan, egy évvel ezelőtt döntöttük arról, hogy olyan együttműködési megállapodást kötünk az agráriummal, amely Békés megye életében, érdekében meghatározó jelentőségű. Amely biztosítja azt a szakmai együttműködést, amely alapvető pillére a megye fejlődésének, és ebből a szempontból a mai napnak szimbolikus jelentősége van.

Kormányhivatal: dr. takács árpád, dr. takács árpád, Békéscsaba, 20180220
Dr. Takács Árpád
Megjegyezte, az elmúlt néhány évben maga a közigazgatás is olyan változásokon ment keresztül, hogy szinte rá sem lehet ismerni.

Sokan kételkedtek ebben, folytatta, mondván nem létezhet integrált, komplex hatósági gondolkodás. Mi viszont hittünk benne.

Hol van már a zárt, öncélú mindenhatóság, az embereket alattvalóként kezelő bürokratikus hatóság?, tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta: ma már a nyílt, támogató, konstruktív, a vállalkozásokkal, a gazdákkal, a vadászokkal, vagyis az ügyfelekkel jól együttműködő, érzelmileg és értelmileg azonosuló hatóságot találhatunk. És emellett egyébként a kormányhivatalnak széleskörű társadalmi bázissal kell rendelkeznie, hiszen nem élhet önmagában.

Éppen ezért kötöttek megállapodást a szakmai kamarákkal, és a felsőoktatási intézményekkel. Ebben kiemelkedő szerepe van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, a vadászkamarának és magának a MAGOSZ-nak,

„ugyanis a gazdákkal is valós szövetséget kötöttünk", tette hozzá.

Elmondta, a kamarák tevékenysége roppant sokrétű, amely összeegyeztethető a kormányhivatal céljaival, amely előtérbe helyezi a vidékfejlesztést, az elmaradott térségek felzárkóztatását, a foglalkoztatást, a turizmust, a gasztronómiát.

 

Kormányhivatal: szerdahelyu úti épület, kormányhivatal, Békéscsaba, 20180220

 

Aláhúzta, a vadászatra sem sportként, hanem nagyon komoly gazdálkodási tevékenységre tekintenek.

A jövőt a vidék fejlődése, népességmegtartó képessége határozza meg. A jövő a feladatmegosztásban és együttműködésben keresendő.

Álomkergetők vagyunk?,

kérdezett ismét, amelyet újfent meg is válaszolt: ám legyen, mi vállaljuk.

Herczeg Tamás, Békéscsaba szociális tanácsnoka elmondta, a kormányhivatal jogszabályban rögzített módon sokféle eszközzel él, hogy megfeleljen a feladatainak, amelyekhez nemcsak a megfelelő jogszabályok, kiválóan képzett és hivatástudattal rendelkező szakemberek, nemcsak minimum elégséges pénzügyi forrás szükséges, hanem megfelelő infrastruktúra is. És ennek a feltételnek a teljesüléséhez járul hozzá az a fejlesztés, amely a közelmúltban véget ért.

Herczeg tamás, herczeg tamás, Békéscsaba, 20180220
Herczeg Tamás
Itt a békéscsabai Szerdahelyi utcai telephelyen egy sokrétű hivatal működik, amely az agráriumban élők hatósági ügyeik döntő többségét egyhelyben tudják intézni, tette hozzá.

Megtudtuk, a kivitelezés költsége meghaladt a 243 millió forintot. A korszerűsítések jelentik a homlokzati hőszigetelést, a korszerű nyílászárókat és a gazdaságtalan, régi kazánok cseréjét; továbbá új technológiák alkalmazását: a napelemes rendszert, valamint a világítás korszerűsítést. Egy 21. századi modern épületben zajlik az ügyintézés, mindezzek Békéscsaba városképe is javul.

Azt követően egy diasoron bemutatták

a fentebb elhangzottakat, amelynek adatait dr. Bitay Márton Örs, az állami földekért felelős államtitkár, azaz a következő felszólaló számon is kért a jelenlévőktől. illetve:

Remélem, jól figyeltek minden számra, mert a végén vissza fogjuk kérdezni; hozzátette, a KEHOP-os pályázatoknál muszáj minden érintett tételt felsorolni.

Kormányhivatal: dr. Bitay Márton Örs, dr. Bitay Márton Örs, Békéscsaba, 20180220
Dr. Bitay Márton Örs
Örülök, folytatta, ha az agrárium megújul; és ez egy szép ív, ugyanis nem arról van szó, hogy így a kampányidőszakban a szegény politikusok már alig várják, hogy adjanak már át valamit, hanem ha visszapörgeti a naptárt, azt látja, hogy már egy jó éve számtalan átadás zajlott hazánkban.

Mertünk nagyokat álmodni,

utalt a kormánymegbízott fentebb közölt beszédére, komoly dolgokba belevágni, és olyan komoly újításokat véghezvinni, amire még nem volt eddig példa.

Többek között megemlítette, hogy közel hét évtizedet követően írták fölül az alaptörvényt.

Továbbá számos, (ellenzéki) hitetlenkedést felsorolt, amelyet a kormányzat siketesen megoldódott (főleg az államigazgatási reformokra gondolt).

Gondolt volna ara valaki 2010-ben, hogy nyolc évvel később az agráriumban majdnem 50 ezerrel többen fognak dolgozni? kérdezte. Akkor az volt a jellemző, hogy egyre többen elhagyják ezt az ágazatot.

Egy struktúraváltásra volt szükség, ennek az eredménye az, hogy Békés megyében több mint 10 ezer hektár termőföldet tudtak megvásárolni a helyben élő családi gazdaságok.

 

Dr. kulcsár lászló és hrabovszki jános, kormányhivatal, Békéscsaba, 20180220
Dr. Kulcsár László és Hrabovszki János

 

A program majdnem záróakkordja az ünnepélyes szalagátvágás volt, amelyet dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke és Hrabovszki János, a Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezetének, valamint a Békés Megyei Vadászszövetség elnöke rövid pohárköszöntője követett.