2018. február 15-én rendkívüli testületi ülésen fogadtuk a város ez évi költségvetését. Három fordulóban tárgyaltuk. A koncepcióval először 2017 novemberében találkozhattak képviselőtársaim, illetve a bizottságok tagjai a költségvetéssel, megismerhették, véleményezhették. 2018 januárjában frissített koncepcióról tárgyaltunk, ekkor alakult ki a végleges költségvetés. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a közel négymilliárd forintnyi, 2018-as költségvetésünket.

Városháza Gyomaendrőd, városháza, Gyomaendrőd, Gyomaendrőd

Ez az utóbbi évek egyik, ha nem a legmagasabb költségvetése Gyomaendrődön, ami annak köszönhető, hogy nagyon sok pályázati forrás került már beépítésre. Lesznek olyan tételek, amelyek áthúzódnak 2019-re, de a törvényi kötelezettségek miatt ezeket is be kellett építenünk az idei költségvetésbe. Új szemléletmód is megjelenik az idei költségvetésben. Annak érdekében, hogy a feladatellátás egy-egy intézménynél, egy-egy területen a lehető legjobb legyen, elegendő forrást kell biztosítani. Ha megfelelő egy-egy intézmény költségvetése, nem csak elégséges, akkor jobban fog teljesíteni, magasabb színvonalon képes ellátni feladatait. Ennek érdekében pl. a Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámbővítést engedélyeztünk. Emeltük a civilek, egyesületek által pályázható alapok összegét. Úgy gondolom, a pályázatokból befolyó fejlesztési pénzekből - amelyeknek egy részét eszköz, infrastruktúra fejlesztésére fordíthatjuk, illetve a rendezvények szervezésére is- színvonalasabban működnek majd intézményeink, színvonalasabbak lesznek rendezvényeink. Ezekkel a gyomaendrődi polgárok mindennapjait tesszük könnyebbé.

Február 26-án, a soron következő ülésünkön több beszámolóval is találkozhattak a képviselők. A pályázható alapokból elnyert 2017. évi támogatásokkal kellett elszámolni, ez mindent szervezet határidőre teljesítette.

Testületünk arról döntött, hogy a közel harmincéves vagyonrendeletét felülvizsgálja. Az új rendeletet rugalmassága könnyebbé, egyszerűbbé teszi munkánkat, de továbbra is biztosítja a fegyelmezettséget, átláthatóságot. Új rendeletet alkotunk, amely a Gyomaendrődért Emlékplakett és a díszpolgári cím adományozásáról szóló, szintén közel harmincéves rendeletet fogja felváltani.

Elfogadtuk a Településképi Arculati Kézikönyvet, illetve döntöttünk a Településrendezési Eszköz 9-es számú módosításáról. Ezzel lezárult a kézikönyv kialakítása. Segítségével az újonnan építendő házakhoz, felújítandó épületekhez nyújtunk ajánlást. A kézikönyv honlapunkon hozzáférhető lesz.

Tárgyaltuk a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját az orvosi ügyelet ellátásáról. Egyik bizottság és a képviselő-testület sem fogadta el. Sok lakossági panasz érkezik az ügyelet munkájával kapcsolatban. Emiatt folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szolgáltató kft ügyvezetésével. Reméljük, hogy a felmerült panaszokat megfelelően kezelve, javítják az ellátás színvonalát.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd, Toldi Balázs, Gyomaendrőd
Ebben az évben lejár a szerződésünk a szolgáltatóval, közbeszerzés keretén belül választanunk szolgáltatót. Ugyanakkor, a jelenlegi szolgáltatónk a korábbihoz képest lényegesen jobban látja el feladatát. Nem hiba nélkül, van kifogásolnivaló, van probléma, látjuk azonban azt is, hogy törekszenek a javítására, a jobb együttműködésre a lakossággal. Országos gond az orvoshiány, az ügyeletek túlterheltsége, ezért örülünk, hogy tudjuk biztosítani az ellátást. Elvárjuk, hogy a szolgáltató magasabb színvonalat, nagyobb lakossági elégedettséget érjen el.

Beszámoltak intézményeink 2017-ben végzett munkájukról: a Kállai Ferenc Kulturális Központ, a Szent Antal Népház és a Határ Győző Városi Könyvtár. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolókat, az intézmények magas színvonalon végezik munkájukat. Megköszönöm az intézményvezetőknek, az intézményekben dolgozóknak a munkájukat, további jó munkát kívánok nekik a következendő időszakra.

Képviselő-testületünk hozzájárult a Térségi Szociális Gondozási Központ pályázatának benyújtásához. A támogató szolgálat részére új gépjármű beszerzésére pályáznak.

Döntöttünk arról, hogy önerőt biztosítunk az I. világháború hőseire emlékező Szabadság téri emlékmű felújításához elnyert pályázati összeghez. Az emlékmű várhatóan május 28-ig megújul. Megkaptuk a Szabadság tér Zöld város program keretén belül történő pályázat szerződését. A 250 millió forintnyi pályázati összeg segítségével a Szabadság tér várhatóan 2018. év végén-2019-ben megújul. 2019 év végére két szép, új főtere lesz Gyomaendrődnek.

Toldi Balázs polgármester