A projekt tartalmának bemutatása: A Hegyesi János Könyvtár mögött, a belvárosban egy közösséget szolgáló szabadtéri edzőpálya, úgynevezett FITNESS PARK kerül kialakításra, valamint a projekthez kapcsolódóan a Könyvtár épületének felújítása is megvalósul.

A projekten belül a Béke utcai játszótér aszfaltos részének felújítása, kialakítása valósul meg. A városközpontban található mintegy 8250 m2 nagyságú területen park megújítások valósulnak meg, amelyek keretében többek közt burkolat csere, zöldfelület rendezés és a meglévő fák kezelése van tervezve. Ehhez kapcsolódóan utcabútorok kihelyezése (Növénydézsák kihelyezése, Hulladékgyűjtők telepítése, Padok felújítása, Információs táblák kihelyezése) valósul még meg.

A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések keretén belül a megvalósítási helyszínén térmegfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre, a városközpontban kerékpártámaszok kerülnek kiépítésre. Emellett a zöldterületen ciszterna rendszer kiépítése valósul meg annak érdekében, hogy biztosítsák a csapadékvíz összegyűjtését és a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítását. A városközpontban energiatakarékos közvilágítás korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezeték rendezett terepszint alá helyezése is megvalósul. A projekt fenntartási időszakának végéig, nem közvetlenül a támogatott tevékenységeken keresztül, hanem támogatásban nem részesülő kísérő tevékenységként valósul meg a gazdaságélénkítő tevékenység.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év 01. hó 30. nap.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003.

A projektről bővebb információt a www.fuzesgyarmat.hu oldalon olvashatnak.