Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Bere Károly polgármester köszöntője
Széles körű információval gazdagodhatott mindenki, aki tegnap délután ellátogatott a füzesgyarmati Közösségi Központba, ahol ismertettek néhány olyan pályázatot, amelyek az elkövetkezendő időszakban komoly források elnyerésével és felhasználásával fejleszthetik, építhetik a közösséget, a közösségi szellemet, a települési megtartó erőt, illetve segíthetik az emberi erőforrásokkal való hasznosabb és jobb gazdálkodást.

A rendezvényt köszöntőjével Bere Károly polgármester nyitotta meg, aki felvezetőjében elmondta, hogy azokkal a komoly összegekkel, amelyeket sikerült elnyerni a következőkben bemutatandó pályázatokban, mind Füzesgyarmaton, mind a konzorciumi partnerként résztvevő, környező kisebb településeken nagyon sok embert tudnak bevonni a tartalmas és széles körű programokba, ezek illeszkednek Füzesgyarmat és a térség hagyományaihoz, és segítik az itt élő emberek fejlődését, önfejlesztését, a közösségi szellem erősítését, tehát magát a közösséget. Megköszönte mindenkinek a munkát, akik részt vettek a pályázatok előkészítésében, és a konzorciumi partnereknek is, így Bucsa, Darvas, Kertészsziget és Tarhos településeknek, hogy részesei ennek a mindannyiuk számára hasznos együttműködésnek.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
A településmérnök tájékoztatója
Mielőtt azonban a pályázatok ismertetésére került volna sor, a polgármester felkérte Kőszeghy Ábel okleveles településmérnököt, hogy az összegyűltek előtt ismertesse a településrendezési terv módosításának azon fejezetét, amely a Garai téri záportározót érinti. A településmérnök képes beszámolójában ismertette az említett témakört, és már ahogy ez a lakossági fórumokon szokás, lehetőség nyílt kérdések feltételére, véleménynyilvánításra is, és miután ez lezajlott, tértek át a pályázatok ismertetésére.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Ibrányi Éva ismerteti a projektet
Elsőként Ibrányi Éva alpolgármester asszony kapta meg illetve vette át a szót, aki az EFOP 3.9.2-16-2017-00041 azonosítási számú és a  „Térségi Együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” című pályázat projektvezetőjeként ismertette a pályázat elemeit, és tájékoztatta a benne foglaltakról a sajtó jelenlévő képviselőit. A pályázat közel negyedmilliárd, pontosan 249,68 millió forintot tartalmaz, és ekkora összeggel lehet fejleszteni a humán erőforrásokat Füzesgyarmaton illetve az érintet településeken. A pályázat olyan széles körű tartalommal rendelkezik, hogy nem lenne egyszerű felsorolni sem. Eléri a lakosságot a legkisebbektől, a bölcsisektől, ovisoktól kezdve az iskolás korosztályon át egészen a felnőttekig, a felnőttképzésig. Csak ízelítőképpen a pályázat megvalósításának két éves időszaka alatt lehetőség nyílik arra, hogy minden iskolai osztály legalább egyszer elmenjen kirándulni, nyári táborok szerveződnek, nyelvi fejlesztő tréningeken, drámakörben vehetnek részt a gyerekek, és a pedagógusok fejlődésére, fejlesztésére is nyílik lehetőség a forrásoknak köszönhetően. A pályázat fő célja -  mint ahogy azt az alpolgármester asszony is elmondta -, hogy a vidéken élő emberek is hozzáférjenek olyan programokhoz, képzésekhez, lehetőségekhez, amelyekkel fejleszthetik önmagukat, a közösségüket, nem véletlen, hogy az egyik kiemelt programelem a hátrányos helyzetűek, a leszakadók felzárkóztatása is. Az elkövetkezendő két esztendőben számos program fog működni a településen a pályázatnak köszönhetően, amellyel gazdagodni fog Füzesgyarmat, és gazdagodni fognak az itt élő emberek.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Tőkésné Gali Mónika tájékoztatója
Ibrányi Éva tájékoztatója után a másik nagy humán erőforrást célzó pályázat szakmai vezetője, Tőkésné Gali Mónika vette át a szót. Az EFOP 1.5.3.-16-2017-00026 „Térségi együttműködés a humán szolgáltatások fejlesztéséért” című pályázat kereken 250 millió forint támogatást tartalmaz, amely a projektvezető elmondása szerint több mint 70 tevékenységet céloz meg, illetve támogat, amely persze jóval több alkalmat jelent, hiszen a szintén két éves megvalósítási időszak alatt vannak olyan programelemek is, amelyek folyamatosan működnek. A két pályázat jól egészíti ki egymást, hiszen az egyikben a humán kapacitásokat fejlesztik, míg ebben a másikban a szolgáltatásokat, a lehetőségeket rendelik hozzá. A cél itt is a hozzáférés javítása, a lehetőségek megnyitása, a felzárkóztatás akár képzések, tréningek útján is, de emellett munkalehetőséget is biztosít, mivel közel húsz ember kerül alkalmazásra a program megvalósításának érdekében. A programelemek tekintetében itt is széles a választék a futópálya felújításától, a színházi estéken, az úszásoktatáson és a könyvklubokon át a legkülönbözőbb fejlesztő tréningekig és képzésekig, és szintén számtalan olyan lehetőséget biztosít, amellyel fejlődhetnek, gazdagodhatnak az itt élő emberek, és gazdagodhat a város illetve a konzorciumi partnerként résztvevő többi település.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány bemutatója
Gali Mónika önmaga után Csontosné Lakatos Gabriellát szólította fel tájékoztatója megtartására, aki az általa irányított projekt egyik konzorciumi tagját, az Ösvény Esélynövelő Alapítványt mutatta be, illetve ismertette, hogyan tudnak részesei lenni, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Tőkésné Gali Mónika által ismertetett pályázat megvalósításához.

 

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Bere Katalin képviselő előadása
Ezek után Bere Katalin tartotta meg a kulturális intézményrendszer felkészítése a közösségfejlesztési folyamatok támogatására című tájékoztatóját. Mint ahogy elmondta, hármas minőségben van jelen, egyrészt több civil szervezet tagjaként, vezetőjeként, a strandfürdő dolgozójaként illetve önkormányzati képviselőként. Felszólásában felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időszakban jelentősen megváltozott a közösségi és kulturális élet szervezése, szerveződése, megvalósulása, hiszen nagyobb teret kaptak, kapnak a civilek, míg az intézményrendszer maga sokszor már csak a maga eszközeivel keretet, lehetőséget biztosít ezek megvalósításra, így mindenkinek új kihívások elé kell nézni, amelyekhez nagy segítséget nyújthatnak a már ismertetett nagy pályázatok.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Az érték hitből fakad - mondta a lelkipásztor
Bere Katalin után Tóth Zoltán református lelkipásztor állt a pulpitushoz, aki a „Társadalmi kohézió erősítése a Füzesgyarmati Református Egyházközség és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány együttműködésével közösségfejlesztő tevékenységek által” elnevezésű pályázat tapasztalatairól számolt be. Elmondta, miután felhívta a figyelmet a kezében tartott Biblia segítségét is hívva a helyi közösségek erejének megtartása fontosságára, hogy a pályázatban elnyert 50 millió forint jó helyre került. Többek között új eszközökkel bővül a templomkert játszótere, megújul a templom körüli kerítés, közel 200 gyermeknek szerveznek foglalkozásokat, tábort, és még a gyülekezet méhészetének fejlesztésére is marad forrás. Ahogy mondta: az érték hitből fakad, és ehhez mindegyikünkre szükség van.

Füzesgyarmat pályázati sajtótájékoztató, lakossági fórum, sajtótájékoztató, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20180518
Gergely Mária az ehető kertekről beszélt
Végezetül Gergely Mária, a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesületének vezetője tartotta meg izgalmas előadását, amely a természetes és egészséges ételek fogyasztására hívta fel a figyelmet, ismertetve az ősi magyar konyha rejtelmeit, régi hagyományainkat, és nem maradhattak ki – hiszen az előadás is az Ehető kert címet viselte -, a környezetünkben található növények különböző fogyasztási módozatai a zsályától, a pitypangon vagy a csalánon át egészen a levenduláig. Az ízlelőbimbókat mozgósító előadás után lehetőség volt némi kóstolóra is egy állófogadás keretében, amellyel jómagam is éltem a jelenlévőkkel egyetemben, így szellemileg és fizikálisan is feltöltődve távozhatott mindenki a Közösségi Központból.