„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor)

Ezzel az idézettel kívánok városunk minden kisebb-nagyobb gyermekének nagyon boldog és felhőtlenül vidám gyermeknapot!

Babák Mihály

polgármester