Dr. Krizsán Anett igazgató köszöntőjében elmondta, a gyermekvédelem egy nagyon komplex, szervezett rendszer, amelyet számos irányból meg lehet közelíteni.

De bárhonnan is nézzük ezt a témát, tette hozzá, a középpontban mindenképpen

a gyermek áll.

Dr. krizsán anett, krizsán anett, Békéscsaba, 20180524
Dr. Krizsán Anett (galéria)
Megemlítette, a gyermekvédelmi törvény felsorolja, hogy kik azok, akik a gyermekvédelmi jelzőrendszer (erről: ITT!) tagságába beletartoznak.

A kormányhivatal 2017-ben arra vállalkozott, folytatta, hogy azokat a jogszabályhelyeket, hatásköröket összegyűjti, amelyek a jelzőrendszert felölelik – ezáltal egymás munkáját megismerik az érintettek.

Nem fordulhat elő az,

húzta alá, hogy a gyereket veszélyeztető körülmény ne jusson a gyermekvédelmi rendszer tudomására, és ne intézkedjünk akár hatósági eszközökkel. A kormányhivatalban és a járási hivatalokban is mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermeki jogok érvényesülését megvalósíthatjuk: a gyerekből testileg/lelkileg egészséges, jogkövető, jogérvényesítő felnőtt válhasson, aki a saját képességeit a legmagasabb szinten tudja továbbfejleszteni.

Hozzáfűzte, 2011 óta, május 25-e az eltűnt gyermekek világnapja – azaz az Ezer Lámpás Éjszakája...

Azt követően a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság adataira hivatkozva elmondta:

2016-ban: 231,
míg 2017-ben: már 352 gyermek tűnt el az otthonából

(a 352-ből 76 családi környezetből, 276 pedig gyermekotthonból tűnt el)

 

Gyermekvédelem - kormányhivatal, kormányhivatal, Békéscsaba, 20180524
Középpontban a gyermekvédelem (képek)

 

Külön figyelmet kell fordítani a gyermekotthonban, tette hozzá, azaz az ún. helyettesítő gondoskodásban részesültekre. Nagyon körültekintően kell eljárnunk akkor, amikor családból emelünk ki gyereket – és nemcsak azért, mert nagyon meg kell gondolnunk, hogy mikor tesszük meg ezt a lépést, hanem azt is körültekintően meg kell választanunk, hogy a gyerekeket hová helyezzük el.

Ezekre a gyerekekre

kiemelt figyelmet kell fordítani, ugyanis azt mutatják azok az adatok is, hogy az elcsellengő gyerekek nagyon hamar megtalálják azokat az ún. támogató környezetet, amelyben a bűnelkövetés is megtalálja őket.

Egyetlen egy megoldás létezik, fogalmazott, amely nem más, mint a szeretet.

„A szeretet lát jól,
nem a közömbösség.",

citálta beszéde végére ezt a kétsoros Vekerdy-örökbecsűt dr. Krizsán Anett.

***

A továbbiakban egy nagyon színes, masszív előadás-füzért hallhattak, láthattak az érdekelődők. Többek között:

Dr. Zolnai Richárd - kormányhivatal, kormányhivatal, 20180524
Dr. Zolnai Richárd (fotók)
- A gyermek- és fiatalkorú bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása 2017. évben és a bűnmegelőzési jelentésben foglaltak ismertetése, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdése alapján Napirendi pont eladója: Dr. Zolnai Richárd főosztályvezető-helyettes; Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

- A gyermek- és ifjúságvédelem a rendőrség szemszögéből Napirendi pont előadója: Szlovák Zsolt r. őrnagy; Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

- A területi védőnői ellátás a 2017. évi adatok tükrében Napirendi pont előadója: Kotroczóné Antal Terézia megyei vezető védőnő; Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

- A Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület áldozatsegítő szerepe
Napirendi pont előadója: Zsankó László elnök; Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület