A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

Gólyahír Bölcsőde látványterve, Dévaványa, pályázat, beruházás, bölcsőde

A fejlesztés eredményeképpen Dévaványa városában megépül egy új, akadálymentes, 42 férőhelyes bölcsőde, amely biztosítja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását, valamint elősegíti a dévaványai bölcsőde minőségi nevelő munkájához szükséges infrastruktúra megteremtését, továbbá a mozgásukban akadályozottak hozzáférését a bölcsődei szolgáltatásokhoz. A fejlesztés célja a családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai – és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01-2019.05.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.