A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

A fejlesztés célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

Üzemcsarnok látványterve, Dévaványa, üzemcsarnok, pályázat, beruházás

A fejlesztés eredményeként a 01634/12 hrsz-ú ipari terület alap infrastrukturális beruházása valósul meg egy termelői tevékenységhez kapcsolódó új épület kialakításával.

Az ipari terület fejlesztése több szinten multiplikátor hatással bír, hiszen mind a gazdaság, mind a társadalom területén érzékelteti hatását. Előnyösen hat a gazdasági növekedésre, azáltal, hogy újonnan betelepült vállalkozásoknak biztosít helyet, valamint a betelepült vállalkozások munkahelyteremtést biztosítanak nem csak a település lakosságának, hanem a térségben lévő munkavállalók számára is.

A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Kisújszállási út 01634/12 hrsz. (Téglagyári iparterület)

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01.-2019.05.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.