A Magyarországi Evangélikus Egyház alulról építkező szervezet: 256 egyházközségből áll, melyek 17 egyházmegyét, utóbbiak pedig három egyházkerületet alkotnak. A déli, az északi és a nyugati (dunántúli) egyházkerület élén egy-egy püspök, az országos egyház élén pedig a közülük megválasztott elnök-püspök áll – ezt a tisztséget jelenleg dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke tölti be.

Püspökavatás, Püspökavatás Szarvason, Szarvas
Lelkészek menete a szarvasi evangélikus Ótemplom kapujához. A rendezvény idejére a Vajda Péter utca egy szakaszát lezárták és rövid időre a 44-es főúton is megállították a forgalmat. Fotók: Lipták Judit

A Déli Evangélikus Egyházkerületben (melyhez Békés megye is tartozik) Gáncs Péter nyugdíjba vonulása miatt üresedett meg a püspöki tisztség. Az egyházkerület gyülekezetei (presbitériumai) idén tavasszal Kondor Pétert választották meg a tisztségre. Június 30-i beiktatásán zsúfolásig megtelt a szarvasi evangélikus Ótemplom. Az eseményen részt vettek az országos egyházi vezetők, a déli egyházkerület lelkészei, a külhoni magyar evangélikus közösségek vezetői, s természetesen a szarvasi önkormányzat vezetői (köztük Babák Mihály polgármester) és a város lakói közül is sokan eljöttek.

Püspökavatás, Püspökavatás Szarvason, Szarvas
A menet élén Lázár Zsolt evangélikus esperes, az Ótemplomi Evangélikus egyházközség igazgató lelkésze és Zahorecz Pál, az Újtemplomi Egyházközség lelkésze haladt.

Dr. Fabinyi Tamás elnök-püspök avatóbeszédében egyebek mellett kitért arra, hogy aki Tessedik örököseként az eke szarvára teszi a kezét, annak többé nem szabad hátranéznie, csak előre. A vállára és szívére nehezedő terhek elviselésében, mások terhének hordozásában pedig mindig számíthat az egyházközösség támogatására.

Kondor Péter az eskü letétele után, immár püspöki kereszttel a nyakában megtartotta első Püspökavatás, Püspökavatás Szarvason, Szarvas
Kondor Péter első püspöki igehirdetése.
igehirdetését. Először kifejezte Isten iránti háláját azért, hogy szolgálatába állította őt, majd kitért arra, hogy a Tessedik Sámuel vezetésével felépített szarvasi Ótemplomhoz szoros kötelékek fűzik. Gyermekkorát e templom közelében töltötte, majd később itt kötött házasságot feleségével, lelkészként pedig szolgált is az itteni gyülekezetben. Igehirdetésében hangsúlyozta: „Az egyház örök küldetése, hogy mindig olyan nyelven hirdesse az igét, melyet az adott kor embere megért. Ez pedig a krisztusi szeretet nyelve.” Püspöki szolgálatának céljáról így beszélt: „Szeretném szívemen hordozni mindannyiunkat, egyházunkat, intézményeinket, de mindenekelőtt Istent… Ha Krisztus egy embert a hangszerévé avat, akkor a hangszer tökéletlensége ellenére is kihallatszik a Mester tökéletessége.”

Az újonnan beiktatott püspököt elsőként Radosné Lengyel Anna, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője köszöntötte. Ezután a többi egyházkerület püspökei valamint a külföldi egyházi szervezetek vezetői is kifejezték jókívánságaikat. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel az Ótemplomban.

Püspökavatás, Püspökavatás Szarvason, Szarvas