A kilenctornyú sarkadi belvárosi református templom szomszédságában elhelyezkedő I. világháborús emlékmű megújítása és környezetének rendbetétele összesen 2 millió forint összegű állami támogatásból valósult meg a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány közreműködésével. A kivitelezési munkálatokat a Sarkadi Városgazdálkodási Iroda végezte, melynek keretében az emlékmű posztamensének teljes felülete vizes homokfúvással került megtisztításra. A posztamens felületén lévő nagyobb hiányok, repedések pótlásra kerültek, ezt követően impregnáló folyadékkal került átitatásra a posztamens egész felülete, amely elősegíti a vízlepergetést, távol tartva ezáltal a kémiai és biológiai kártevőket. A posztamensről a meglévő, elhasználódott, megkopott márványtáblák levételre kerültek, melyek megőrzéséről az önkormányzat gondoskodik. A márványtáblák pótlására a posztamensen új, fekete gránittáblák kerültek felhelyezésre. A gránittáblákon lévő feliratok, valamint az elhunyt hősök nevei az eredeti formában kerültek rávésésre. A posztamensen álló katonaalak jó állapotban volt, az csak egy tisztításon esett át.

Szintén az I. világháború centenáriumához kapcsolódóan újultak meg a háborús hadisírok a sarkadi Körösháti temetőben.  A 2,1 millió forint összegű támogatást a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma közreműködésével, az általuk kiírt pályázaton nyerte el az önkormányzat, a kivitelezési munkálatokat ezen projekt esetében is a Városgazdálkodási Iroda végezte el. A beruházás keretében a Körösháti temetőben lévő I. világháborús emlékmű és az ahhoz tartozó, összesen 16 darab I. világháborús síremlék (hadisír) felújítása, helyreállítása, valamint a szükséges tereprendezési és zöldfelület gondozási, karbantartási feladatok elvégzése valósult meg.