A rendezvényen Sás Ildikó, az otthont működtető KHSZK intézményvezetője mondott ünnepi beszédet, aki felelevenítve az eltelt huszonöt esztendő igen változatos, gazdag történéseit. Az intézményvezető egészen az 1980-as évek végéig nyúlt vissza. Az akkori Családsegítő Központ és a Gondozási csoport dolgozói mindennapi munkájuk során gyakran szembesültek azzal, hogy nagy szüksége lenne az itt élő, magára maradt, gondozást, orvosi felügyeletet, baráti, társas kapcsolatot igénylő idős embereknek intézményi ellátásra. Mivel az idősekről való gondoskodás mindig fontos szerepet töltött be a település életében, ezért az önkormányzat döntött egy bentlakásos otthon létrehozásáról a településen, amellyel létrejött a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ is, mint intézmény. Az 1991-ben felmerülő gondolatot tett követte, és az önkormányzat közreműködése révén, minisztériumi támogatás mellett felépülhetett a ma működő épületegyüttes első része. Az építkezés 1992. június 15-én kezdődött, majd 25 esztendővel ezelőtt, 1993. július 23-án érkezett el a várt pillanat, az otthon ünnepélyes átadása.

Napjainkban a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyulai úti telephelyeként működő Idősek Otthona - Idősek Gondozóháza jelenleg 90 férőhellyel 24 órás folyamatos gondozással biztosítja az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátását 44 fő állandó, 20 fő közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű dolgozóval. A 90 fő befogadására alkalmas otthonban 1, 2, 3 és 4 ágyas szobákban biztosítják az idősek szakszerű felügyeletét, napi ötszöri étkezését, orvosi ellátását, gyógyszerelését. Az Otthonba kerülő idősek életében a beköltözéssel egy új szakasz kezdődik, ezért a mindennapok során kiemelt figyelmet fordítanak a mentálhigiénés gondozásra az időskori elmagányosodás elkerülése érdekében. Az itt dolgozók különféle programokkal igyekeznek a bentlakók hátralévő nyugdíjas éveit szebbé, tartalmasabbá tenni, illetve próbálják számukra pótolni a hiányzó családi gondoskodást.

A születésnapi ünnepség zárásaként dr. Mokán István polgármester pohárköszöntője, pezsgős koccintás és a születésnapi torta felvágása következett. A polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a sarkadiak nagy, tízezer főt számláló családjának minden tagja, minden sarkadiakat szolgáló intézménye kiemelkedő érték. Ez különösen igaz a 90 időst ellátó, több mint 60 fős dolgozói kollektívával működő Gyulai úti Idősek Otthonára - Idősek Gondozóházára. Dr. Mokán István szerint az időseknek, így az otthonban élőknek hatalmas hálával tartozunk, ugyanis tőlük kaptuk az életünket, a nyelvet, amelyen beszélünk, a szellemi és kulturális javainkat, s tőlük örököltük a várost, amit majd gyermekeinknek hagyunk mi is örökül. Azt az áldozatos munkát, amit erejük teljében, az őket követő generációkért tettek, a mai aktív generációknak szeretettel, törődéssel és odaadó gondoskodással kell meghálálniuk!