A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.szarvas.hu honlapon, vagy a Szarvasi Polgármesteri Hivatal portáján, illetve szociális ügyintézőinél. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Szarvasi Polgármesteri Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (5540 Szarvas, Béke u. 1.).

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Szarvas, 2018. augusztus 08.

Dr. Melis János sk.

címzetes főjegyző