A fenti probléma megoldása érdekében dr. Mokán István polgármester egy az önkormányzat és a helyi vállalkozók példaértékű összefogását eredményező javaslatot tett az Iskola utca elején működő egészségügyi és vendéglátó egységek tulajdonosainak irányába, miszerint amennyiben az érintett vállalkozók felvállalják a közcélú parkolók kivitelezésének anyagköltségét, úgy az önkormányzat állja a parkolók tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének munkadíját. A felvetett gondolati mag azonnal termőtalajra hullott, mivel a két érintett vállalkozó az első szóra partner volt a beruházás megvalósításában, felvállalva a parkoló építésének anyagköltségét.

A létrejött együttműködési megállapodás mentén Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 540 ezer forint összegű önkormányzati saját forrásból megterveztette és engedélyeztette az Iskola utca Gyulai út felőli végén összesen kilenc térkő burkolatú közcélú parkoló kialakítását, melyek kivitelezését a Városgazdálkodási Iroda végezte el, az idén májusi kezdéssel és júniusi befejezéssel. A beruházás tervezési és engedélyezési díjon felüli kivitelezési összköltsége 1,5 millió forint volt, melynek egy jelentős részét, nevezetesen a 860 ezer forintra rúgó anyagköltséget a fentiekben már említettek szerint az érintett területen működő üzleti vállalkozások tulajdonosai fizették ki.

A fenti beruházással párhuzamosan - a polgármester és Sárosi Mátyás önkormányzati képviselő javaslatára - az OTP Bank Nyrt.-vel együttműködésben 317.500 forintból, helyi vállalkozók kivitelezésében az önkormányzat megvalósította az Iskola utca elején telepített bankjegykiadó automata fedéssel történő ellátását is, illetve a parkolókhoz igazodva az automata környezete is saját gyártású térkővel kerül átépítésre a jelenlegi 40x40-es járdalap burkolat helyett, jelentősen növelve ezáltal az automata szolgáltatásait igénybevevő lakosság komfortérzetét.