Az ünnepség idén is a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Karsai Károly római katolikus diakónus celebrált misét, és a lelkészi szolgálatba bekapcsolódott Koncz Zsolt református lelkész is. A Szent István életműve előtt tisztelgő, ünneplő sarkadiak idén is teljesen megtöltötték a római katolikus templomot. Az egyházi szertartást követően dr. Szabó László alpolgármester, a város nagy tiszteletben álló nyugalmazott háziorvosa mondott ünnepi beszédet. Dr. Szabó László beszédében kihangsúlyozta: „Vegyünk példát államalapító királyunkról és azokról, akik követve az ő munkáját a legnehezebb pillanatokban sem adták fel, vállalva a harcot, s a legreménytelenebb pillanatban is az újrakezdést. Nézzünk tehát előre, mert Sarkadnak nemcsak több évszázados múltja volt, nemcsak küzdelmes jelene van, hanem sikeres jövője is lehet az elkövetkező évszázadok folyamatosan változó világban!

Dr. Szabó László ünnepi gondolatait követően Karkus Tamás harmonikajátékát hallgathatták az ünneplők, majd - immáron hagyományosan - a város egyházi vezetőinek szolgálata következett. Előbb Koncz Zsolt református lelkész tartott rövid szolgálatot, melyet követően Karsai Károly diakónus megszentelte az új kenyeret, amit a rendezvény ünnepi szónoka szegett meg.

A kenyérszegést idén is a városi kitüntetések, kitüntető díjak átadása követte. A képviselő-testület döntése alapján „Sarkadért” kitüntetésben részesült Árvai Tibor virágkertész, vállalkozó és Auer György rendőrezredes, városi rendőrkapitány. „Sarkad Város Sportjáért” kitüntető díjban részesült Viktor Gyula asztaliteniszező.  „Sarkad Város Oktatásáért” kitüntető díjat vehetett át dr. Mokán István polgármestertől a Szalontai úti Tagóvoda dolgozói kollektívája, Kerekesné Boros Gabriella óvodapedagógus, tagóvoda vezető, valamint Pappné Szabó Erzsébet pedagógus, a Sarkadi Általános Iskola intézményvezetője. „Sarkad Város Kultúrájáért” kitüntető díjban részesült Csizmadia Lajosné nyugdíjas és Szegedi Attila zenész. „Sarkadi Egészségügyért” kitüntető díjat vehetett át Bereczki Károlyné, a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrumban működő Egészségfejlesztési Iroda vezetője, valamint Czeglédi Jánosné háziorvosi asszisztens. „Sarkad Város Közszolgálatáért” kitüntető díjban részesült Doba Mihályné egyesületi elnök, Jánki Sándor könyvelő, valamint Veres Albert nyugalmazott vízügyi szakember.