Tájékoztatjuk a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat folytató, illetve 2018/2019. tanév második félévében megkezdő hallgatókat, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi részletes pályázati kiírása megtekinthető Szarvas Város honlapján (www.szarvas.hu) és a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) hirdetőtábláján.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa internetes rendszerben történő rögzítést követően kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) 4. számú irodájában Kozák Ildikó szociális ügyintézőnél ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra és szerda: 8-12 óra és 13-18 óra) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6. (kedd)

Bővebb felvilágosítás kérhető Kozák Ildikó ügyintézőtől személyesen a fenti címen ügyfélfogadási időben, telefonon a 66/311-122/105. melléken és a szocialis@szarvas.eu e-mail címen.

 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály