Az egyesület célja a speciális mentési (vízről/vízből, magasból,mélyből való mentés) és keresési (kutyás, drónos, sárkányrepülős személykeresés) feladatok ellátása mellett a mentésnél szükséges egészségügyi ellátás biztosítása, a vízkárelhárítás, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tehermentesítése, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, viharkárok esetén azonnali védekezési és helyreállítási feladatok végzése, valamint a mentőerők és a lakosság mindenoldalú biztosítása, segítése.

5 éve dolgoznak együtt.
5 éve szolgálják a Gyomaendrődi Járás településeit.

A mentőcsoport szervezeti jellege kettős képet mutat: egyrészt a mentőcsoport egy polgári védelmi szervezet (VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport), másrészt pedig egy egyesület (VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület).

A járási mentőcsoport, mint polgári védelmi szervezet 2013. augusztus 25-én egy ünnepélyes eskütétellel és rendszerbe állító gyakorlattal alakult meg, 32 fővel. Polgári védelmi szervezetként sajnos nem rendelkezett jogi személyiséggel, ezért szükség volt egy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formára is, ha érvényesülni, pályázatokon részt venni, és fejlődni akart. Ezért létrejött a VIDRA járási mentőcsoport egyesülete, amely 2013. szeptember 28-án tartotta meg az alakuló ülését, majd 2014. január 17-én nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételét.

Ambruzs-Szabó József és Dr. Smiri Sándor -
Ambruzs-Szabó József elnök, Dr. Smiri Sándor titkár

A mentőcsoport a működésének elmúlt öt éve alatt a megye legaktívabb járási mentőcsoportjai közé küzdötte fel magát. Nem csupán gyakorlatokon és éles bevetéseken mutatta meg tudását, de civil szervezetként rendszeresen részt vett a járás területén lévő különféle rendezvényeken, falunapokon, halfőző- és asztalitenisz versenyeken is, valamint változatos programokat és szórakozási lehetőségeket is biztosított az érdeklődőknek, ezzel színesítve a települések lakóinak életét.

Néhány, a legfontosabb sarokpontok és sikerek közül (a teljesség igénye nélkül) a mentőcsoport elmúlt éveiből:

- 2014. június 30., sikeres személykeresés: Egy Alzheimer-kórban szenvedő idős hölgy elkóborolt a Gyomaendrődi Városi Gondozási Központ „Őszikék” nevű szervezeti egységéből. A riasztás beérkezését követően a mentőcsoport 15 percen belül 10 fővel kiérkezett a helyszínre és hamarosan meg is találta, majd épségben visszaszállította az idősek otthonába az eltűnt hölgyet.

- 2014. szeptember 7.: Nemzeti minősítő gyakorlaton való részvétel a Körös-Kondor és a Sárrét mentőcsoportokkal közösen a dévaványai volt téglagyár területén. A VIDRA mentőcsoport ezen a napon vehette át sikeres Nemzeti Minősítő Oklevelét.

- A 2015. április 31-ei Gyomaendrődi Képviselő-testületi ülésen helyi elismerő oklevelek átadására került sor. Toldi Balázs polgármester a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület részére „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevelet nyújtott át.

- 2016. március 5.: Terepgyakorlat Gyomaendrődön: a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében személykereséssel kapcsolatos felkészítésen és terepgyakorlaton vett részt a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport néhány más Békés megyében működő önkéntes mentőcsoporttal együtt Gyomaendrődön, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola körösladányi úti telephelyén.

- 2016. augusztus 2., éles bevetés Gyomaendrődön: a reggeli órákban az Endrődi-híd lábánál egy, a folyóparton álló, elhagyott motor tulajdonosának a keresését kezdte meg a rendőrség. A keresésbe a hatóság felkérésére becsatlakoztak a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport búvárai is. A motor tulajdonosát, egy fiatal nőt rövid keresés után a búvárok holtan találták meg a Hármas-Körösben.

- 2017. szeptember 16-án több más Békés megyei mentőcsoporttal együtt a Vidra Mentőcsoport is részt vett a Mezőhegyesen megvalósult, nagyszabású (36 órás) katasztrófavédelmi gyakorlaton.

- 2018. március 30-án egy nagy sikerű „Vidra bált” rendezett az egyesület Dévaványán.

- az egyesület Antal Gyula nevű elhunyt tagjának emléket állítva  2018. augusztus 11-én hagyományteremtő szándékkal egy horgászversenyt rendezett Ecsegfalva külterületén.

- 2018. szeptember 9-én a Gyomaendrődi Rendőrőrs az egyesület segítségét kérte egy eltűnt 12 éves gyomaendrődi fiú keresése érdekében. A mentőcsoport 12 tagja vett részt a sikerrel zárult személykeresésben.

- A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. szeptember 14-15. között Mezőberényben tartotta a Körös-, a Dél-Békés-, a Gyulai-, a Körös-Kondor-, a Pelikán-, a Sárrét-, a Titán- és a Vidra járási mentőcsoportok, valamint a mezőberényi települési mentőcsoport összevont törzsvezetési és terepgyakorlatát, amelyen a Vidra Mentőcsoport nagy szerepet kapott.

-
Sikeres minősítő gyakorlat Dévaványán.

A mentőcsoport tagjai önkéntesen, teljesen ingyen végzik a munkájukat, a saját eszközeikkel, felszereléseikkel, a szabadidejüket feláldozva tevékenykednek a járás lakosságáért.

2018-tól a mentőcsoport a három évet meghaladó, adótartozás mentes működése révén már jogosulttá vált arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át elfogadja. Ebben az évben több, mint 160 ezer forintnyi összeget kapott az egyesület az SZJA felajánlások révén.

-
Gyakran részt vesznek a települések rendezvényein.

Az egyesület eszközbeszerzéseit pályázatokból, önkormányzatoktól elnyert támogatásokból, az egyesületi tagoktól beszedett tagdíjakból, és különféle adományokból tudta finanszírozni. Az elmúlt öt évben ezen források felhasználásával sikerült egy értékes drónt beszerezni, a mentőcsoport búvár egységének teljes felszerelését megvalósítani, valamint a tagok egységes megjelenését, és megfelelő védőfelszereléssel való ellátottságát is biztosítani.