Az elmúlt évben azt a célt tűztük ki, mondta Takács Árpád kormánymegbízott a Tomcsányi teremben, hogy a kormányhivatalnak meg kell felelnie egy társadalomszervező, közösségépítő funkciónak is. És ezúttal a kilencedik együttműködési megállapodást írjuk alá.

Hozzáfűzte, a szakmai kamarákkal és a felnőttoktatással kötött egyezséget követően, most egy olyan társadalmi, humanitárius szervezettel kötünk együttműködési megállapodást, amelyeknek a tevékenysége a megyén, de akár az államhatáron is túlmutat. Akiknek azonosulunk a céljaikkal, jól ismerjük a tevékenységüket, és ez a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete.

 

Kormányhivatal: takács árpád - vöröskereszt, kormányhivatal, Békéscsaba, 20181010
Tóth Zoltánné, dr. Párducz László, Takács Árpád és dr. Rákóczi Attila

 

Továbbá példamutató az a segítőkészség, folytatta, a hitvallás, az áldozatvállalás, amit a vöröskereszt aktivistái akár nap mint szabadidejük rovására feláldoznak. És amit személyesen nagyra becsülök: a cselekvőképesség, a mozgósíthatóság, a gyors reagáló képesség – bármilyen helyzetben lehet rájuk számítani; a legfőbb cél az elesetek, a bajbajutottak védelme, mentése, támogatása, segítése... egyszóval egy emberközpontú szervezetről van szó.

És itt van a legfőbb kapcsolódásunk,

húzta alá, a legfontosabb célkitűzésünk, hogy folytassuk a korábban megkezdett emberközpontú közigazgatás-alapú tevékenységünket. Az együttműködés lényege a közös cselekvés, az együttgondolkodás a Békésben élő emberek érdekében. Ennek az első állomása ma van: a vöröskereszttel közösen szerveztünk egy véradást az aulában – eddig 56-an adtak vért. A második állomás a Közös érték az egészség nevű programunk, amellyel az elkövetkező 3-4 évben a megye valamennyi településére kitelepülünk.

Hozzátette, az ENSZ közgyűlésének a határozata szerint minden év második szerdája (tehát ma), a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja.

 

Kormányhivatal és vöröskereszt együttműködési..., kormányhivatal, Békéscsaba, 20181010

 

Egyben a Békés megyei védelmi bizottság elnökeként, a vöröskereszten kívül köszönetet mondott a katasztrófavédelmi igazgatóságnak, az önkéntes tűzoltó egyesületeknek, az önkormányzati tűzoltóságoknak, a járási mentőcsoportoknak, illetve a rendvédelmi szervezeteknek, hogy tevékenységükkel a megyében a biztonságot szavatolják.

Dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének elnöke először is Csipai Balázs költő gondolataival kezdte beszédét:

VÖRÖSKERESZT

Vöröskereszt, mit is jelent?
A haldoklónak égi jelet,
a hontalannak alvóhelyet.
Az éhezőnek egy kenyeret,
mindenkinek új életet.
Árvíz során homokzsákot,
tűzvész során oltott lángot.
Szeretetet annak, ki sosem látott,
ölelést annak, ki csak arra vágyott.
Játékot a kisgyereknek,
önbizalmat, ha kinevetnek.
Nyugalmat az elveszettnek,
a boldogsághoz elvezethet.
Ezt és még rengeteget,
ezt jelenti a Vöröskereszt.

Örülök, mondta, hogy a kormányhivatal dolgozói igen nagy létszámmal egy fontos és jó ügy mellé álltak, ezáltal kifejeződésre jut közös társadalmi célunk, a közös értékünk az egészség – közösen kell beszélni a problémáinkról, a feladatainkról.

A siker kulcsa a párbeszéd, jegyezte meg.

A hamarosan aláírásra kerülő konzorcium, folytatta, a megyei lakosok közös értékének, az egészség védelmében köttetik. Másokon segíteni alapvető kötelességünk, hiszen emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntes szolgálat, egység és egyetemesség jellemez ezután, mint eddig is bennünket, akik itt, most jelen vagyunk. Csodálatos, hogy a mai 56 véradó hozzá tudott járulni a betegellátás biztosításához, mivel napjainkban nagyon fontos, hogy elegendő vérkészlet álljon rendelkezésre.

 

Kormányhivatal: takács árpád - vöröskereszt, kormányhivatal, Békéscsaba, 20181010
Az aláírás pillanatai

 

Azt követően Nyírő József, erdélyi költő szavait citálta jelenlévőknek: „Az élet nem tréfa. Azzal keményen szembe kell nézni. Az nehéz valóság és könyörtelen."

A jövőre nézve, ha az együttműködésünk kapcsán többet tudunk adni a Békés megyei embereknek, máris megérte, fogalmazott.

Az együttműködési megállapodást kézjegyével látta el Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének megyei igazgatója, Dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének elnöke és Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

 

Kormányhivatal: véradás - vöröskereszt, kormányhivatal, Békéscsaba, 20181010
Az 56. véradó