A vonatkozó rendelet értelmében „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település szociális intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szociális szakmai tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.

A „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő számára.

A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben, így 2018-ban Bogya Istvánnét részesítették benne.

-
Valánszki Róbert polgármester adta át a az elismerő oklevelet

A polgármester úr által elmondottak alapján: „A tanulás, az új dolgok megismerése mindig is fontos szerepet játszott az életében, több szakmával rendelkezik.

Mindig segítette az utánpótlást, így tereptanári tevékenységeket is végzett. Több főiskoláról jöttek hozzá tanulni, akiket mindig segített a szakma megismerésében és a gyakorlati tudás hasznosításában. E munkája elismeréseképpen 2013-ban a Legjobb Adósságkezelési Tanácsadóképzés Tereptanára oklevélben részesült. Munkája során több civil szervezet megalakulásában is tevékenyen részt vett, így a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesületében, a Tartósbetegségben Élők Egyesületében és a Csocsó Egyesületben is.

Mindig jó érzéssel tölti el, hogy bizalommal fordulnak hozzá az emberek segítségért vagy akár azért, hogy meghallgassa őket, az elmúlt években sok család támaszkodhatott a szakmai tudására."

-
Tóth Julianna, a város szociális intézményeinek vezetője is elismerte a munkásságát.

Rózsika mottója egy Seneca idézet: „Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja milyen kikötőbe tart.”

Éppen ezért kiérdemelten kapta meg idén ezt az elismerést, amelyhez Dévaványa Város nevében szívből gratulálunk.