A Békés Megyei Kormányhivatal a gazdasági élet és a szakképzés közötti híd megszilárdítása érdekében, a kamarák, a megyében érdekelt felsőoktatási intézmények, a szakképzési centrumok, érdekképviseleti szervek, a megyeszékhely, illetve a megyei önkormányzat részvételével hívta életre a Szakképzési Munkacsoportot. A kitűzött cél a megye demográfiai, munkaerőpiaci helyzetének javítása, illetve a munkaerőhiány sikeresebb kezelése volt.

Az is egyértelművé vált, hogy a megváltozott feltételeknek való megfelelés a szakképzés és a foglalkoztatás területén működő szervezetektől új típusú látásmódot, módszertant, alkalmazkodást és fejlődést kíván.

- A munkáltatók, munkavállalók, illetve a leendő munkavállalók közötti kapcsolatot is erősíteni szeretnénk, s a múlt tapasztalatait feldolgozva a jelen tudásából a jövő kérdésire, kihívásaira keressük a választ – hangsúlyozta a Szakképzési Munkacsoport záró rendezvényén, megköszönve az elvégzett munkát Takács Árpád.

 

Marczinkó Zoltán István és takács árpád, kormányhivatal

 

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott azt is kiemelte, miszerint a munkacsoport berkein belül három almunkacsoport alakult, a zárórendezvényre pedig a Foglalkoztatási Paktum keretében került sor.

- Óriási vállalás egy foglalkoztatási paktum: roppant szerteágazó, dinamikus, intenzív munka – nyomatékosította Herczeg Tamás. S aligha tévedett a honatya, hiszen országgyűlési képviselői mandátumának megszerzése előtt a Békéscsabai Foglalkoztatási Paktum irányító szervezetének elnöki tisztségét is ellátta.

A munkaerőpiac helyzetét vette górcső alá a Szakmai Munkacsoport záró rendezvényén tudományos megalapozottságú előadásában Marczinkó Zoltán István. A Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kifejtette: 2013-tól kezdődően gyors ütemben nőtt az ipari termelés, több ezermilliárd forint „ömlött" a magyar gazdaságba. A kedvező változásoknak köszönhetően idén a harmadik negyedévben a gazdaság növekedése elérte az 5 százalékot, ami messze meghaladja az európai közösség átlagát. A helyettes államtitkár azt is kiemelte, hogy a kormányzat által 2010-ben vállalt egy millió új munkahely teremtése jó ütemben halad, több mint 800 ezer munkahely létesült eddig. Az álláskeresők száma folyamatosan csökken. Ugyanakkor fontos feladat az atipikus foglalkoztatási formák meghonosítása is.

 

Kormányhivatal - szakképzés, kormányhivatal

 

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója a nyolc tagintézményben, 850 munkavállalóval mintegy 6 ezer 200 diáknak 100 szakmát oktató intézmény felépítését, képzési struktúráját ismertette.

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztálya vezetője az agrár-vadász, a kereskedelem-ipar, illetve egészségügy, turizmus egyéb szolgáltatás szakterületeket összefogó alcsoportok által elvégzett munkát ismertette. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy rövid, közép, illetve hosszú távú cselekvési terveket egyaránt megfogalmazott a Szakképzési Munkacsoport. A cselekvési tervek célja, hogy az abban rögzített feladatok elvégzésével a munkacsoport hozzájáruljon a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzési rendszer működtetéséhez, ahhoz, hogy a megye fiataljai a megyén belül részesüljenek a megfelelő színvonalú oktatásban, szakképzésben, illetve ugyanitt jussanak munkához.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna – egyebek mellett – a duális képzés további kiterjesztésének fontosságát és minőségének javítását hangsúlyozta előadásában.

(Békés Megyei Kormányhivatal)