A szakértő szerint gyakori kérdés, hogy a a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység hogyan jelentkezik a nyugdíjnál, keletkeztet-e szolgálati időt, és figyelembe vehető-e a nyugdíj összegénél. Erre az egyszerű válasz az, hogy igen, de csak bizonyos feltételekkel.

Az összefoglalóból kiderül, hogy biztosítottnak az a személy számít, aki a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végzett, és ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30-%-át, illetőleg naptári napokra annak 30-ad részét. Ez az összeg 2018-ban 41 400 forint/hó, illetve 1380 forint/nap.

Fontos, hogy szolgálati időnek csak akkor számít az 1997. december 31. napját követő időtartama, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. Emellett számít az is, hogy csak 1963. június 1-től lehet a rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszonyt elszámolni, és ez a minimum időpont is, vagyis az eddig végzett munka nem érvényes a számításkor.

Viszont a szolgálati időbe nem, de a nyugdíjösszeg számításába bele számíthat, ha a megbízásos jogviszonyban lévő személy egyidejűleg más biztosítási jogviszonyban is foglalkoztatva volt. Ilyenkor csak a megbízási díj összege a nyugellátás összegénél kerül figyelembe vételre. Ez a szabály különösen a nyugdíjjárulék fizetési felső határ megszűnése óta lényeges - teszi hozzá a szakértő, aki cikkében részletesen ismerteti a számítási folyamatokat, melyeket idekattintva tanulmányozhat.

Az érintetteknek érdemes ellenőrizniük, hogy ha végeztek megbízási szerződéssel munkát, mely után a szükséges befizetések megtörténtek, azok megjelennek-e a nyugdíjában.

Azt is részletezi az írás, hogy a nyugdíjba lépés után végzett munka hogyan növelheti a nyugdíjösszeget. Most ezt bárki megteheti: a kormány kedvezményes foglalkoztatási formát teremtett meg az idősek számára, hogy a munkaerőhiányt orvosolja.

forrás: napi.hu