A projekt legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek feltérképezése. A projekt keretében létrejövő Megyei felzárkózási fórum és az általa létrehozott munkacsoportok ülésein, valamint a tematikus rendezvénysorozaton a közreműködő szakemberek létrehoznak - a feltárt szolgáltatási hiányokon alapuló és a megoldásokat is tartalmazó - szolgáltatási út térképet.

 

Békés megyei önkormányzat - zalai mihály,  önkormányzat, Békéscsaba, 20181130
Zalai Mihály beszél

 

A megyei felzárkóztatási fórum a teljes projektidőszak alatt évente kétszer ülésezik, míg a munkacsoportok havonta. A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és fenntarthatósága érdekében Megyei esélyteremtő paktumot is megalkotnak a közreműködők.

A kiemelt projekthez kapcsolódóan a Békés Megyei Önkormányzat 2018. november 29-én megtartotta a második fórumot, ahol a romákat, mélyszegénységben élőket, gyerekeket, nőket, időseket és fogyatékkal élőket képviselő munkacsoportvezetők és az állami, az önkormányzati és egyházi partnerek, valamint a nemrégiben civil pályáztatás útján jelentkező megyei civil szervezetek képviselői vettek részt.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte a téma és a projekt fontosságát, majd ezt követően bemutatkoztak a megyei szakemberekből álló munkacsoportok. Balázsné Nelhübel Henriette a fogyatékkal élők, Toszeczky Renáta a romák, mélyszegénységben élők és a nők, Kovács Edina az idősek és gyerekek munkacsoport vezetője ismertette az előttük álló munkát.

A Megyei Felzárkózási Fórumon résztvevő szakemberek és szervezetek képviselői mindannyian megegyeztek abban, hogy a kijelölt célcsoportokkal kapcsolatos problémák feltárása, összegyűjtése és megoldási lehetőségeinek megfogalmazása Békés megyére vonatkozóan, a jövőre nézve nélkülözhetetlen fontosságú. A fórum végén a résztvevők elfogadták az ügyrendet, valamint előrevetítették a következő ülés várható időpontját és tematikáját.