Két évtizeden át volt tanácstag és végrehajtó-bizottsági tag (pártonkívüli). Fél évszázada lelkes vadász, húsz éve a Tessedik Sámuel Vadásztársaság elnöki tisztségét is betölti. Hosszú idő óta elnöke a Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Egyesületének. Számos helyi kezdeményezést anyagilag is támogat.

Oláh Géza, Békésszentandrás, Oláh Géza, Békésszentandrás
Oláh géza 1962-ben került Békésszentandrásra, s azóta sokat tett ezért a településért. Érdemeit december 1-jén, a Szent András napi ünnepségen Békésszentandrásért-díjjal ismerték el. Fotók: Lipták Judit (Képgaléria)

– Én a föld szeretetét kaptam családi örökségül! Apám 66 holdon gazdálkodott Jászberényben, emiatt később kuláknak is bélyegezték. Már kisgyerekkoromban lovakat vezettem a földeken és libákat legeltettem – idézi fel régi emlékeit Oláh Géza, amikor leülünk beszélgetni a Körös Agrár Kft. Szentesi úti telephelyén.

– Ön azok közé tartozott, akik a rendszerváltás után a végsőkig igyekeztek kitartani a szövetkezeti forma mellett. A Zalka Tsz még az ezredforduló után is sokáig létezett. A Körös Agrár Kft. a téesz jogutódja?

Békésszentandrásért díj, Békésszentandrás, Oláh Géza, Békésszentandrás
– Igen, teljes mértékben. Mindig is szövetkezetpárti voltam, de 2007-ben úgy tűnt, nem lehet tovább ebben a formában eredményesen gazdálkodni. Ekkor 25 taggal megalapítottuk a kft-t. A nyugdíjasoktól megvásároltuk az üzletrészüket, de alapszabályba foglaltuk, hogy még további tíz éven át „ebédpénzt” biztosítunk számukra, erre évente 5 millió forintot áldoztunk. Úgy éreztem, tartozunk ennyivel az elődeinknek, akik lerakták a szövetkezet alapjait.

– Említette, hogy Jászberényben töltötte a gyermekkorát. Mikor került Békésszentandrásra, s hogyan fonódott össze a szakmai pályája (és az élete is) a Zalka Tsz-szel?

– A főiskolát Szarvason, a DATE itteni karán végeztem. Rögtön utána Békésszentandrásra kerültem, ahol a vízgazdálkodási társulatnál kezdtem dolgozni. Hamarosan megismerkedtem a Zalka Máté Mezőgazdasági Termelőszövetkezet akkori elnökével, Hrabovszki Mihállyal (akinek fényképe most is az irodánk falán látható), s az ő biztatására léptem be 1964. január 1-jén a szövetkezetbe. Végigjártam a szakmai ranglétrát, míg végül 1989-ben elnök lettem. Ezt a tisztséget egészen a téesz 2007-es átalakulásáig betöltöttem, majd a jogutód Körös Agrár Kft. ügyvezetőjeként irányítottam tovább a munkát. Hat évvel ezelőtt Györgyi lányomnak adtam át a vezetést, de ma is aktívan részt veszek a munkában.

– A szentandrásiaktól tudom, hogy Önnek több mezőgazdasági profilú cége is van. Összesen mekkora területen gazdálkodnak?

– A Körös Agrár Kft 1100 hektárt, a Szarvasi Gallifarm (amelynek jómagam résztulajdonosa vagyok, Szilvia lányom pedig a vezetője) 500 hektárt birtokol és további 800 hektáron bérmunkát végez. Emellett egyéni vállalkozóként 80 hektár földet művelek.

Oláh Géza kitüntetései, Oláh Géza kitüntetései, Békésszentandrás
Se szeri, se száma a szakmai és közösségi munkájáért kapott elismeréseknek. (Képgaléria)

– Milyen vezetőnek tartja magát?

– Szigorú ember vagyok. Gyakran mondogattam a kollégáimnak: „Gyerekek ti dolgozzatok, én majd tartom a hátamat, a lényeg az, hogy eredmény legyen!” Alapelvem, hogy a holnapot nem szabad elfogyasztani, felélni, gondolni kell a jövőre is. Talán ennek is köszönhető, hogy a Körös Agrár Kft. hattagú vezetőségével máig rentábilisan tudjuk irányítani a gazdálkodást.

– Rengeteg kitüntetést látok itt az asztalon. Mesélne róluk?

– Még a szocialista érában megkaptam a Munka Érdemrend bronz fokozatát. Voltam a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója. Kaptam kitüntetést a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsától (TOT) és egykori alma materem, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Szent Mihály Alapítványa méltónak talált a Temesvári Pelbárt-díjra. Ezt azért Oláh Géza vadász-kitünntetése, Oláh Géza kitüntetései, Békésszentandrás
Vadászati elismerés
kaptam, mert rendszeresen támogatom a szegény gyerekek taníttatását. Vannak elismeréseim a helyi és az országos vadásztársaságtól is, 50 éve vadászok.

– Még ma is sokszor meghúzza a ravaszt?

– Nem jellemző. A reflexeim már nem a régiek, ezért inkább csak a társaság, az együttlét kedvéért megyek el egy-egy vadászatra.

– Úgy hallottam, gyakran támogat jó ügyeket, kezdeményezéseket.

– Mindig szívügyem volt az öregekről való gondoskodás. A csaknem ötszáz tagot számláló helyi mozgáskorlátozottak egyesületének elnökeként igyekszem támogatókat szerezni és természetesen saját zsebből is áldozok a különböző célokra, rendezvényekre. Szívesen támogatom anyagilag a település szépítését szolgáló kezdeményezéseket, ilyen volt például az Andráskereszt és Dunay Alajos szobrának felállítása, vagy a dísztér és a játszótér kialakítása. Sokrétű munkám eredményességében nagy része van feleségemnek, Erzsikének, aki mindenben támogatott.