Jó hírrel fogadott bennünket Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere, amikor bekopogtattunk az irodájába. Nemrég kapta ugyanis az értesítést arról, hogy 1,1 milliárd forintos támogatást ítéltek meg számukra a szennyvíztelep korszerűsítéséhez.

Sinka Imre, Békésszentandrás, Békésszentandrás
Sinka Imre szerint ha az ember azt látja, hogy az évek óta dédelgetett álmok megvalósulnak, akkor a fáradtság ellenére is remekül érzi magát. Fotók: Lipták Judit (Képgaléria)

– Ez a település eddigi történetének legnagyobb elnyert támogatása! Szükség is van rá, mivel a szennyvíztelep kapacitása már nehezen bírja az ipari üzemek által (is) kibocsátott szennyvízmennyiséget. Az elnyert támogatásból egy teljesen új, korszerű tisztítóművet építünk, s a tisztított szennyvizet kivezetjük az élő Körösbe, tehermentesítve ezzel a holtágat – összegezte a küszöbön álló fejlesztés lényegét a polgármester.

Békésszentandrás, polgárm. hiv., Békésszentandrás, Békésszentandrás
A községházát is korszerűsítették.
Mint megtudtuk, a településen a közelmúltban két önkormányzati épület (a gondozási központ és a polgármesteri hivatal) energetikai korszerűsítése fejeződött be. Tavasszal hasonló beruházás kezdődik az orvosi rendelőben és a nyugdíjas klub épületében, s minden esély megvan arra, hogy a megyei vezetés által kimondott „igen” után a támogató hatóság is jóváhagyja a művelődési ház energetikai korszerűsítésére megpályázott 90 millió forintos összeget. Így összességében az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére csaknem 200 milliót költhetnek.

– Más területeken is jelentős fejlesztésekre nyílt lehetőségünk. Több mint egy kilométer hosszon építettünk kerékpárutat a Bencsik Mihály Sporttelepig, ehhez 77 millió forint támogatást kaptunk. Szarvassal konzorciumban is pályáztunk és nyertünk forrást a kerékpáros közlekedés fejlesztésére. A Békésszentandrásra eső támogatás összege meghaladja a 157 millió forintot, amiből a Körösvölgyi Kerékpárút Békésszentandrás és Szarvas közötti 3 kilométeres szakaszát újítjuk fel, továbbá új kerékpárutat építünk a Mezőtúrt és Szarvast összekötő 4631-es számú közút mentén, a kompátkelő irányába. Szintén más településekkel (Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel) összefogva támogatást nyertünk a Körösvölgyi Kerékpárút szentandrási, belterületi szakaszának korszerűsítésére és két, ehhez becsatlakozó kerékpárút megépítésére – sorolta a részleteket a polgármester.

Gondozási Központ, Békésszentandrás, Békésszentandrás
Szentandrási iskolások adventi műsora a Gondozási Központban. (Képgaléria)

Több környező településhez hasonlóan Békésszentandrás is lehetőséget kapott arra, hogy megépítsen egy korszerű piacot. Ennek helyszíne az egykori vasbolt területe lesz. A fejlesztésre Csabacsűddel konzorciumban pályáztak, a Békésszentandrásra eső támogatás összege meghaladja a 91 millió forintot. Folytatódik a strand környékének fejlesztése is, 79 millió forintból fedett rendezvénytér létesül. A település egyik legmélyebb fekvésű részén, a Pázsit-tó környékén tavasszal belvízelvezető rendszer épül, ehhez csaknem 100 millió forint támogatást nyertek.

A polgármestertől megkérdeztük, várható-e továbblépés az üdülősorok úthálózatát illetően – ez a kérdés régóta foglalkoztatja az ottani ingatlantulajdonosokat.

– A vidékfejlesztési forrásból 100 millió forintot nyertünk egy 3 méter széles műút megépítésére a gondalaposi üdülősoron. A Siratói-holtág melletti üdülősorra vonatkozó terveket most engedélyeztetjük, ehhez még forrást kell keresnünk – mondta Sinka Imre. Hozzátette: nagy örömükre szolgál, hogy a Hunyadi utcában a közútkezelő végre jó minőségű burkolatot épített. Itt a fennmaradó részen csak akkor folytatódik majd az útépítés, ha az M44-es szentandrási szakaszán befejeződik az építés. A nagy szállítójárművek ugyanis tönkretennék az új utat.

A polgármesterrel folytatott beszélgetés után a Gondozási Központba látogattunk el, ahol éppen egy rendezvény közepébe csöppentünk. A helyi általános iskolások egy csoportja adventi műsorral kedveskedett a bentlakásos otthon idős lakóinak. Virág Sándornétól, az Virág Sándorné, Virág Sándorné, Békésszentandrás
Virág Sándorné: készülünk az ünnepekre.
intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a tanyagondnoki szolgálat, a szociális étkeztetés, a fogyatékosok nappali ellátása, az idősek nappali klubja, a bentlakásos otthon és a jelzőrendszeres szolgáltatás keretében mintegy 500 emberről gondoskodnak valamilyen formában.

Megismerkedtünk az otthon legrégebbi (de nem a legidősebb) lakójával, Hegedűs Máriával, aki immár 22 esztendeje él az intézményben. Ma, 78 esztendősen is nagyon aktív, szívesen gondozza az intézmény virágoskertjét, s a közösségi rendezvényeken is mindig örömmel vesz részt.

Következő állomásunk a Körös Művelődési Ház és Könyvtár volt, ahol éppen a napokban nyílt kiállítás a Békésszentandrási Kézművesek Egyesületének tagjai által készített szép munkákból. A 38 alkotó közös tárlatát Balla Edit, az egyesület elnöke mutatta meg nekünk. A kiállítást egészen karácsonyig megtekinthetik az érdeklődők.

Kézműves kiállítás, Balla Edit, Békésszentandrás, Balla Edit, Békésszentandrás
Balla Edit mutatta meg a kézművesek kiállítását. (Képgaléria)