Ahogy rákanyarodtunk a falu főutcájára, máris feltűnt az első változás: az út most jóval kevésbé rázott, mint amikor legutóbb itt jártunk. Odabent a községházán Molnár József polgármestertől az okot is megtudtuk: a meglehetősen hosszú Szabadság utcát (ez a falu főutcája) teljes hosszában felújították. Egyik fele új asztfaltburkolatot kapott, a másik felét kőszórásos módszerrel javították fel.

Molnár József, polgármester, Molnár József,  Csabacsűd polgármestere, Csabacsűd
Molnár József: Csabacsűd 2018-ban jó évet zárt. Fotó: Lipták Judit. (Képgaléria)

- Köszönetemet szeretném kifejezni ezért a Magyar Közút Nonprofit Kft-nek, a megyei kormánymegbízottnak, valamint országgyűlési képviselőnknek – mondta Molnár József. – Összességében 2018-ban szerencsés évet zártunk, szép számmal voltak sikeres pályázataink. A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében hat pályázatot nyújtottunk be, s mind a hat támogatást nyert. Kettő az energetikai Csabacsűd, községháza, Csabaccsűdi községháza, Csabacsűd
korszerűsítést célozta, mégpedig az egészségházban és a napközis konyhán, ezekre összesen 56 millió 700 ezer forintot nyertünk. A piac fejlesztésére 39 millió, a játszótér melletti rendezvénytér kialakítására csaknem 32 millió, a belvízrendezés fejlesztésére pedig közel 100 millió forintot ítéltek meg. Ebből az összegből mederburkolatot kapnak a főgyűjtők, s új csatornaszakaszokat is kialakítunk a belterületen. A hatodik nyertes pályázat a Körösvölgyi Kerékpárút fejlesztését célozza, melyhez Kondorossal, Kardossal és Békésszentandrással közösen, konzorciumban nyertünk forrást. A Csabacsűd közigazgatási területéhez tartozó 2500 méteres szakaszból most 1700 métert tudunk felújítani, 30 millió forintból. Összességében a TOP keretében tehát több mint 250 millió forintot kapunk – avatott be a részletekbe a polgármester. Hozzátette, reményeik szerint az említett beruházások idén tavasszal megkezdődhetnek.

Csabacsűdi óvoda, Csabaccsűdi óvodások, Csabacsűd
Ottjártunkkor éppen báboztak a gyerekek a csabacsűdi Hársliget Óvodában. (Képgaléria)

Mint kiderült, a csabacsűdieknek más forrásokból is sikerült támogatást nyerniük. A művelődési házban akadálymentes mellékhelyiségek kialakítására nyertek, az óvoda melletti téren egy fittnessparkot létesítettek, a polgármesteri hivatal pedig 10 millió forintot kapott egy új traktor megvásárlására. A közfoglalkoztatási értékteremtő mintaprogram keretében megújult a könyvtár is: akadálymentes feljárót építettek, kicserélték a nyílászárókat, s felújították a külső homlokzatot. A József Attila utcában (a Szabadság és az Arany János utca közötti szakaszon) 15 millió forintos pályázati támogatásból újíthatják fel az útburkolatot. Saját forrásból a Bacsó Béla utcában, 300 méter hosszon épül 4 méter széles útburkolat.

Csabacsűdi könyvtár, sabacsűdi könyvtár, Csabacsűd
Hanó Tünde, könyvtári nyilvántartó.
Ami a jövőbeni terveket illeti, Molnár József úgy fogalmazott: 2019-ben több kisebb pályázat keretében szeretnék tovább szépíteni a települést. Egyebek mellett tervezik a sportpálya öltözőinek felújítását, energetikai korszerűsítését.

A polgármesteri hivatalban tett látogatás után bekukkantottunk az utca túloldalán található, nemrég felújított könyvtárépületbe. Hanó Tünde könyvtári nyilvántartótól megtudtuk, hogy a község lakóinak csaknem egynegyede tartozik a rendszeres (beiratkozott) olvasók közé. Elsősorban az általános iskolás és a nyugdíjas korosztály látogatja szorgalmasan az intézményt.

A Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában Pljesovszki Mihály igazgatóhelyettes kalauzolt bennünket. Mint megtudtuk, az intézménynek jelenleg 103 tanulója van. A fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ nemrég 63 millió forintos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre a csabacsűdi iskolában.

Trefort Iskola, Csabacsűd, Csabacsűdi iskola, Csabacsűd
Az általános iskolában éppen óraközi szünet volt. (Képgaléria)

Következő állomásunk az Örménykúttal közösen működtetett Hársliget Óvoda volt, ahol 42 kisgyermek ellátásáról, neveléséről gondoskodnak. Kórógyi Angyalkától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a csabacsűdi telephelyen két csoportba összesen 37 gyerek jár, az örménykúti csoportban pedig 5 gyermek van.

A belterület bejárása után utunk a külterületre vezetett. Szenczi Sándor tanyagondnokkal indultunk el, hogy megismerkedjünk egyrészt az ő munkájával, másrészt a csabacsűdi tanyavilág lakóival. Az erről szóló képes riportunkat holnap olvashatják honlapunkon.

Csabacsűd, óvoda, Hársliget Óvoda,  Csabacsűd, Csabacsűd
A csabacsűdi óvodába 42 kisgyermek jár. (Képgaléria)