Dr. Takács Árpád 25 év rendvédelmi, közigazgatási vezetői gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkezik, 2017 februárjáig a katasztrófavédelem kötelékében teljesített szolgálatot. Munkája elismeréseképpen 2010-ben Szolgálati Érdemjel arany fokozata kitüntetésben, egy évvel később Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült. 2015-ben pedig Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata kitüntetést vehette át.

Dr. Takács Árpád 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül működő Záróvizsga Elnöki Kollégium tagja, 2015-2016 között óraadóként tanított a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Ugyanezen időszakban a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács tagjaként, illetve a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle című szaklap szerkesztőbizottsági tagjaként is tevékenykedett. Tartott előadást nemzetközi és hazai tudományos konferencián, számos publikációja jelent meg a katasztrófavédelem, iparbiztonság, védelmi igazgatás témakörében szakmai lapokban. Tudományos lektora a „Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés I.” – Veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban” címmel 2015-ben nyomdafestéket látott szakkönyvnek.

 

Takács árpád Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, takács árpád
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott (b), dr. Palkovics László és dr. Futó Zoltán

 

„Dr. Takács Árpád hitvallása, hogy a magyar vidék felemelkedése, a térség népességmegtartó ereje az agráriumban, a vidékfejlesztésben keresendő. Hiszi, hogy a vidék felemelkedésére, az agrárium fejlesztésére komplex megoldások szükségesek, amihez az érintetteknek közös gondolkodásra, cselekvésre van szükség. A kutatás-fejlesztésnek, a felsőoktatásnak, a kamaráknak, a gazdaköröknek, az államigazgatásnak, agrár-szakigazgatásnak együtt kell dolgoznia…” – hangzott el a címzetes egyetemi docens címet tanúsító oklevél átadását megelőzően, dr. Takács Árpád laudációjában.

Dr. Takács Árpád a címzetes egyetemi docens címét igazoló oklevelet a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar diplomaátadó ünnepségén, Szarvason vette át dr. Palkovics László rektortól és dr. Futó Zoltán megbízott dékántól.

 

Takács árpád Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, szent istván egyetem

 


***

A címzetes egyetemi docensi cím odaítélésének részletes indoklása:


Dr. Takács Árpád 1972-ben Gyulán született. Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. 1993-ban, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán út-hídépítő mérnök diplomát, majd 2005-ben az ELTE jogi karán állam- és jogtudományok doktora diplomát szerzett. Ezek mellett Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítést, Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező, ENSZ INSARAG mentésvezető vizsgát, valamint Tűzszerész vizsgát is tett.

Több mint 20 éves rendvédelmi, közigazgatási vezetői gyakorlattal rendelkezik, pályafutását 1993-ban a Magyar Honvédség századparancsnok-helyetteseként kezdte. 2017 februárjáig a katasztrófavédelem kötelékében teljesített szolgálatot. 2009-ig a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon osztályvezető, később igazgató-helyettes, majd igazgató lett, 2012. és 2014. között pedig a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vezette.

Ezt követően több mint két évet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon töltött, mint országos iparbiztonsági főfelügyelő és hatósági főigazgató-helyettes. 2017. február 15-étől kormánymegbízott helyett eljáró főigazgatóként, majd 2017.06.01-jétől Kormánymegbízottként vezeti a Békés Megyei Kormányhivatalt.

Pályafutása során közigazgatási és veszélyhelyzeti tapasztalatokat szerzett számos hazai és külföldi katasztrófa-esemény kezelésében, az elhárítás megszervezésében, koordinálásban, lakosságvédelmi feladatok ellátásában. 2010. júniusában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvízi veszélyhelyzet, 2010. októberében a vörösiszap-katasztrófa kezelésére létrehozott operatív törzs vezetőjeként irányította a mentési munkálatokat, 2013. júniusában pedig a megyei operatív törzs vezetőként irányította a dunai árvízveszély-helyzet pest megyei védekezését.

Elismerései:

Szolgálata méltatásaként 2010-ben Szolgálati Érdemjel arany fokozata kitüntetésben, 2011-ben Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült. 2014–ben dandártábornokká nevezték ki, 2015-ben pedig kiérdemelte Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerését.

Dr. Takács Árpád hitvallása, hogy a magyar vidék felemelkedése, a vidéki térség népességmegtartó ereje az agráriumban, a vidékfejlesztésben keresendő. Elhivatottan hajtja végre ez irányú terveit. Hiszi, hogy az elvándorlás kérdésében, a vidék felemelkedésében, az agrárium fejlesztésében komplex megoldások keresendők. A pozitív eredmények eléréséért az érintetteknek közös gondolkodás és cselekvés végrehajtására van szükség. A kutatás-fejlesztésnek, a felsőoktatásnak, a kamaráknak, gazdaköröknek, az államigazgatásnak, agrár-szakigazgatásnak együtt szükséges dolgoznia.

A fenti céljai elérése érdekében:

- 2017 márciusában stratégia együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei szervezetével;
- 2017 júniusában a Békés megyei felsőoktatási intézmények közül elsőként a Szent István Egyetem AGK karával kötötte meg a megállapodást;
- 2017 novemberében a MAGOSZ megyei szervezetével kötötte meg a megállapodást.

Az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretein belül – egyebek mellett - a következőket vállalja:

- oktatókat biztosít az egyetemi képzésekhez;
- gyakorlati helyet, szakmai tanulmányutakat biztosít a kormányhivatalon belül a hallgatók
számára;
- támogatja az egyetemen folyó kutatások hátterét, az agrár-szakigazgatási egységek útján;
- aktívan részt vesz konferenciák szervezésében,
- oktatást vállal, tudományt népszerűsítő tevékenységet végez;
- támogatja a beiskolázást, valamint az egyetemi stratégiákat.

Tudományos tevékenységei:

-2015 tudományos lektor: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni
védekezés I. - Veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban.
/szakkönyv/. Kiadó: Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda, 2015. ISBN 978-963-12-
3502-9
-2015-2016 egyetemi óraadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi
Intézet
-2015-2016 szerkesztőbizottsági tag: Védelem Katasztrófavédelmi Szemle című
szakfolyóirat (ISSN: 2064-1559)
-2017-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Záróvizsga Elnöki Kollégium tagja
-2012-2016: Tudományos tanács tagja: Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács

Fontosabb publikációi:

Takács Á. (2015): Az iparbiztonság kialakulása és katasztrófavédelmi szerepe.
„MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI” nemzetközi
tudományos konferencia- PTE, 2015. 06. 25.
Takács Á. (2015): Az iparbiztonsági hatósági intézményrendszer működtetésének
tapasztalatai. „IPARBIZTONSÁGI SZAKMAI NAP 2015.” Tudományos
konferencia-NKE, 2015.10.07. Konferenciakiadvány (ISBN 978-963-87837-8-
3), 7-20.p.
Takács Á. (2015): A kritikus infrastruktúra védelem hazai szabályozása.
„Katasztrófavédelem 2015” Tudományos Konferencia- NKE, 2015.11.26.
Takács Á. (2015): Gyakorlatok Békés megyében. Polgári Védelmi Szemle, 2009/1.
szám 106-118.p.
Takács Á. (2011): Vörösiszap katasztrófa - Operatív törzs a helyszínen. Védelem
Katasztrófavédelmi Szemle, 2011/1. szám 45.p.
Takács Á. (2011): Veszélyhelyzet - Kolontár kitelepítése. Védelem Katasztrófavédelmi
Szemle, 2011/2. szám 48.p.
Takács Á. (2011):– Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata. Védelem
Katasztrófavédelmi Szemle, 2011/6. szám 43.p.
Bárdos Z. - Czomba P. - Takács Á. (2011): Belterületi mentesítés – iszapbirkózás.
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 2011/3. szám 49.p.

Tudományt népszerűsítő tevékenységei:

- II. BÉKSZI-ISZKÉB-Biztonságtechnikai Konferencia és Kiállítás (2015.06.11.-12.): Az
iparbiztonság és kritikus infrastruktúra kapcsolata - előadás
- Kutatók Éjszakája 2018 (2018.09.28): SZIE-AGK-előadó: Békés Megye Veszélyes
Üzemei a Békés Megyei Védelmi Bizottság szemszögéből - előadás