A közgyűlés elfogadta 2019. évi munkaprogramját. A testület idei ülésein is olyan beszámolók, tájékoztatók fognak elhangzani, melyek megalapozzák a hatékony területfejlesztési döntéseket. Lényeges változás, hogy a legmagasabb szintű megyei elismeréseket ezentúl a Megyenap hetében tartandó ünnepi ülésen fogják átadni. Ennek oka, hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményt ezzel is igazi megyei ünneppé tegyék.

Az ellenzéki képviselők egy, a gyűlés előtti percekben szétosztott, aláírás nélküli beadványra hivatkozva szerettek volna a munkaprogramba a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatos tájékoztatót felvenni. A közgyűlés ezt elutasította, ugyanis a Fidesz frakció véleménye szerint a nyugdíjasok megérdemlik, hogy ügyeiket csak körültekintő előkészítés után tárgyalják.

 

Békés megyei önkormányzat: zalai mihály, zalai mihály
Zalai Mihály

 

A hatékony munkaprogram alapja a költségvetés, melynek teljes főösszege erre az évre 812 millió Ft. Az önkormányzat számára rendelkezésre álló források kétharmadát uniós támogatásokból finanszírozzák, ami egyértelműen mutatja, hogy Békés megye fejlődik. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke kiemelte, hogy az önkormányzat projektmenedzseri tevékenységéből kifolyólag aktív szerepet vállal ebben a fejlődésben.

Az elmúlt évek során végzett munkának köszönhetően a megye legütőképesebb területfejlesztési csoportja alakult ki. Az önkormányzat szakemberei leginkább olyan kistelepülések sikeres pályázati szereplését tudják elősegíteni, ahol ehhez nem rendelkeznek megfelelő szakmai és anyagi erőforrásokkal.

 

Békés megyei önkormányzat, békés megyei önkormányzat

 

A kötelező feladatok ellátásán túl a költségvetés számos terület támogatására kínál lehetőséget. Számottevő, 7 millió Ft-os forrás áll rendelkezésre a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, melynek köszönhetően több tucat békés megyei hallgató tanulmányait tudják megkönnyíteni. A mecénási keret alapítványok, egyesületek, megyei rendezvények, ezen belül a nemzetiségi kultúrát ápoló események támogatását teszi lehetővé.

Mucsi András, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy kevés olyan megye van, ahol a mecenatúrára ilyen jelentős forrás áll rendelkezésre. Évről-évre keretet különítenek el a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkájának segítésére, valamint a Megyenap megrendezésére is, illetve a költségvetés biztosítani tudja a megyei Tourinform iroda működésének megfelelő szakmai és anyagi alapját is. Az ellenzéki képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idei költségvetést sem szavazták meg.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi nemzetközi munkájáról készült beszámoló is napirendre került. Zalai Mihály, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy az önkormányzat Békés megye földrajzi és történelmi adottságainak megfelelően alakítja nemzetközi kapcsolatait. Kiemelt jelentőségű a Romániával és Erdéllyel folytatott együttműködés, emellett szlovákiai és szerbiai kapcsolatokat is ápolnak.

Az INTERREG V-A Románia-Magyaroszág Program keretében eddig 20,1 millió euró támogatás érkezett Békés megyébe. Több éves múltra tekint vissza az indonéziai Észak-Szumátra tartománnyal létesített partnerség, mely hozzájárul ahhoz, hogy a két ország közötti barátság regionális szinten is elmélyüljön.

A közgyűlés következő programja a márciusi ünnepi ülés lesz.