Palkovics László miniszter a GySzC kancellárjának Simon István Tamást nevezte ki 2019. március 1-jétől öt éves megbízással, mondta dr. Kovács József, aki egyébiránt 2015 szeptembere óta a szakképzési centrum munkatársa, s gyakorlatilag a kezdetektől szakképzési referensként, a szűk felső vezetéshez tartozott.

A magam részéről örömmel üdvözlöm miniszter úr döntését, fűzte hozzá.

 

Gyszc: kovács zsuzsa, dr. kovács józsef és simon istván tamás, gyszc, Gyula, 20190311
Kovács Zsuzsa, dr. Kovács József és Simon István Tamás

 

A Centrumnak eddig is nagyon komplex feladata volt, szögezte le Kovács Zsuzsa főigazgató, majd hozzátette, az oktató-nevelő munka és az ehhez szükséges mindenféle működési, infrastrukturális és egyéb feltételek. A jövőben ez a feladat kettéválik: a főigazgató a szakmáért felel, a feltételeket pedig a kancellár biztosítja.

„A hírnév egy kicsit több is, mint az érdem",

utalt szerényen a fentebb elhangzott, szerinte már-már laudáció-szintű bemutatásra egy Arany-átirattal Simon István Tamás, aki eredendően magyar-történelem szakos pedagógus.

Gyszc: simon istván tamás, simon istván tamás, Gyula, 20190311
Simon István Tamás
Elmondta, 6-8 éve átalakult a munkaerőpiac, amelyre természetesen az oktatásnak azonnal rímelnie kell. Az oktatási intézmények legfontosabb feladata, hogy a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően képzett, sokoldalú szakembereket tudjanak nevelni a gazdasági szereplők számára.

A közeljövőben a különböző képzési kapacitások összehangolásával létre jönnek az ún. ágazati képzőközpontok, folytatta, ezek majd gazdasági társaságként funkcioniálnak, amelyekben a tulajdonosi jogok képviselője lesz a kancellár.

Hozzáfűzte, az összehangolt, különböző képzési kapacitássokkal funkcionáló képzőközpontokban vállalatok, egyéni vállalkozók is tulajdonosi hányadot szerezhetnek – ahol nagyon komoly eszközfejlesztések várható ezen a területen.

Mi a kancellár?,

tette fel a kérdést, majd azon nyomban meg is válaszolta, az intézmény működtetéséért felelős felsővezetői menedzser. A hatáskörébe tartozik a Centrum gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási és informatikai tevékenysége.

A munkáltató jogokat (pedagógusok, a pedagógus munkát közvetlenül segítők és a szakoktatók) vonatkozásában a főigazgató, míg a kancellár a technikai alkalmazottak esetében gyakorol munkáltatói jogokat.

A Centrumnak továbbra is az a feladata, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kiszolgálja a tagintézményekben folyó pedagógiai munkát, fogalmazott.