A Békés Megyei Védelmi Bizottság 2018-ban határozatilag döntött arról, hogy a Békés Megye Védelméért elnevezéssel elismerést alapít. A díjakat évente egy alkalommal, legfeljebb három személy vagy szervezet kaphatja meg. Azok kaphatják, akik Békés megye védelmi igazgatási feladatainak ellátásában, a megye lakosainak védelme érdekében a szervezési, tervezés, koordinálási feladatokban, az esetenkénti védekezések során, az anyagi javak mentésében, a megye rendvédelmi feladataiban, a különleges jogrendi időszakra történő felkészülésben, a megye állampolgárainak védelmi igazgatási felkészítésében rendszeresen részt vettek, vagy kiemelkedően helytálltak. (Ez volt az első alkalom, hogy az emlékplakettek átadásra kerültek.)

 

Kormhivatal: dr. rákóczi attila, gyarmati sándor, takács árpád és dr. Túrós András, kormányhivatal, Békéscsaba, 20190327
Dr. Rákóczi Attila (b), Gyarmati Sándor, Takács Árpád és dr. Túrós András (galéria)

 

Takács Árpád,

a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke a következő személyeknek nyújtotta át az elismeréseket:

- 41 évi vízügyi szolgálati ideje alatt, ebből 21 évig igazgatóként, Békés megye ár- és belvízi veszélyeztettségének mérséklése érdekében végzett munkájának elismeréseként Bak Sándornak, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt igazgatójának

- a haza védelmiének társadalmi elfogadottságának, az ifjúság hazaszeretete és honvédelmi elkötelezettségre való nevelésében, a magyar honvédség részére végzett toborzási feladat támogatása érdekében végzett munkájának elismeréseként, a Magyar Tartalékos Szövetsége Békés Megyei Szervezetének – az elismerést Nagy Zoltán nyugállományi ezredes (elnök), Gulyás László alezredes (alelnök) és Wertheim Albert nyugállományi ezredes (elnökségi tag) vette át

- polgári védelem területén, és Békés megye lakosságának védelme érdekében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként Lipták István nyugállományú tűzoltó ezredes vehette át az emlékplakettet

 

Kormányhivatal: Békés Megye Védelméért elismerés, kormányhivatal, Békéscsaba, 20190327
Gulyás László (b), Bak Sándor, Takács Árpád, Lipták István, Wertheim Albert,
valamint Nagy Zoltán (képek)

 

***

A mai megyei védelmi bizottság soros ülésének első perceiben, kezdte beszédét Takács Árpád kormánymegbízott, dr. Rákóczi Attilát, a kormányhivatal főigazgatóját önkéntes műveleti tartalékos ezredessé nevezték ki.

Továbblépve elmondta, a polgárőrség a társadalmi szervezetek közül hazánk egyik legjobban felszerelt, legjobban kiképzett, legjobban vezetett civil szervezete, amely több tízezres tagságával a mindennapokban láthatók – erdőkön, mezőkön, a falvakban, városokban.

Egy polgárőr olykor pszichológus, folytatta, olykor elsősegélynyújtó, azaz minden olyan ismerettel kell rendelkeznie, amely az azonnali beavatkozást lehetővé teszi, hiszen

frontvonalon vannak.

A polgárőrség együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és minden olyan állami szervezettel, akinek szüksége van a munkájára – a kormányhivatallal is.

 

Kormányhivatal: gyarmati sándor és takács árpád, kormányhivatal, Békéscsaba, 20190327

 

A 75 békési településen, mondta Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnöke, 74 polgárőr egyesület működik, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságban és békességben éljen Békés megye lakossága.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke elmondása szerint a polgárőrség társadalmi elfogadottsága igen jelentős. Ugyanis egy felmérés alapján a lakosságtól 83 százalékos, továbbá 300, az általuk felkeresett önkormányzattól 95 százalékos pozitív visszajelzés kaptak.

Hozzátette, a kormányzat az OPSZ-t stratégiai partnerként kezeli; a kormány kezet nyújtott a szövetségnek, és kvázi ez a stratégiai együttműködés a Belügy-, a Honvédelmi, az Agrárminisztériumon és a Miniszterelnöki Hivatalon keresztül valósul meg.

A mai együttműködési aláírást

a nevünkben csak üdvözölni tudom, fűzte hozzá, történelmet írunk, hiszen a többi megyében ilyen jellegű megállapodás még nem született.

 

Kormányhivatal - polgárőrök, kormányhivatal, Békéscsaba, 20190327

 

Magyarország közbiztonsága a világon a legjobbak közé tartozik, folytatta, amely egy óriási eredmény, de ennek a megtartása egy nagyon komoly feladat. A polgárőrség nagyon fontos küldetése a közterületi szolgálatellátás; a közbiztonság áru, amelyet elsősorban a rendőrség termeli meg. Noha a rendőrség nagyon sok pénzbe kerül az államnak, a polgárőrség azonban nagyon olcsón tud hozzájárulni ehhez a szubjektív biztonságérzethez. Egy polgárőr szolgálati órája: 80-90 forintba kerül.

A polgárőrség immár 28 éve egységes, és 99 százalékban tisztességes is az állomány, jelentette ki.