Megvalósítás helyszíne: Szarvas, Széchenyi u. 2. szám. A pályázat keretein belül kialakításra került 3 háziorvosi rendelő és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek.

Az ingatlan keleti és nyugati részénél bővítés történt, hogy a jogszabályoknak megfelelő méretűek legyenek az orvosi szobák.

Az ingatlan alapterülete 280,82 m2, melyben kialakításra került:

  • 3 db Háziorvosi rendelő
  • 3 db Orvosi dolgozó
  • 3 db Adatfelvevő
  • váróterem
  • kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdók)

Megvalósult a teljes akadálymentesítés, napelemes rendszert szereltünkk fel, az udvaron pedig kiépítettünk 6 darab parkolót.

Pályázaton kívül Önkormányzatunk megvalósította a kerítés építését, járda felújítását és akadálymentesítését. Ezen kívül 4 férőhelyes párhuzamos beállású személygépkocsi várakozóhely felújítása valósult meg a Széchenyi utca 2 szám előtt. A pályázatból nem finanszírozható várótermi padokat és öltözőszekrényeket is beszerzett Önkormányzatunk.

Összesen bruttó 117.877.437,-Ft-ba került az orvosi rendelő kialakítása, ebből az összegből bruttó 60.000.000,-Ft támogatásban részesültünk. Hogy teljes legyen az átalakítás, az önkormányzat önerőből felújította a járdát és a parkolókat is.