-

A dokumentumok a város hosszú távú fejlesztési irányait, céljait, és az ahhoz kapcsolódó konkrét lépéseket fogalmazzák meg, mely alapján a város fejlődése tervezhető. A dokumentumok párhuzamosan, a partnerségi tervezés szabályai alapján, többoldalú véleményeztetési eljárás során készültek. A Képviselő-testület április 25-én elfogadta azok tervezetét, majd véleményeztetés céljából mindegyik megküldésre került a jogszabályokban meghatározott államigazgatási és önkormányzati hivataloknak. A TK és az ITS tervezete a város honlapján (www.devavanya.hu) megtekinthető, melyeket a lakosság is véleményezhet.