Lehetőség volt megismerkedni a gépjárművekkel (még egy régi NYSA mentőautót is láthattunk), technikai eszközökkel, ki lehetett próbálni többek között a füstsátrat, volt fegyverzetbemutató és a többi. A rendőrségi helikopter légi bemutatója nagy sikert aratott. Hagyomány, hogy a rendezvény keretében díjakat adnak át. Az év tűzoltójának, rendőrének, mentőjének, valamint készenléti rendőrének járó elismerést köszöntő szavai után Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere adta át.

Orosháza kéklámpás nap - Méltatások

Mentős
Köteles János első útja már a mentőkhöz vezetett. Ugyanazzal a munkabírással és lelkesedéssel végzi szolgálatait, mint az első napokban. Folyamatosan képezve magát jutott el 1991 nyarától oda, hogy az idén 20 éve kiteljesedett és 24 órás folyamatos esetkocsi szolgálat oszlopos tagjává vált. Minden orvos és mentőtiszt vele szeretett vonulni precíz, gyors és szakszerű munkája miatt. Szinte ki sem kellett mondani, már minden elő lett készítve, össze lett rakva. A mentőállomáson főápolóként tevékenykedik már hosszú évek óta, mégpedig úgy, hogy ilyen státusz hivatalosan nem létezik. Ettől függetlenül mindig elérhető és munkára kész, az állomásvezetőnek is fontos támasza.

Készenléti
Szlaukó Áron r. tőrm. 2017. május 1-től teljesít szolgálatot a XXIV. Határvadász Bevetési Osztály állományában járőrvezetőként , ahová pályázat útján került. Ezt követően nagy lelkesedéssel és agilitással végezte munkáját, a legapróbb részfeladaton keresztül a bonyolultabb feladatokig minden munkafolyamatra érdeklődő és nyitott volt. A szolgálati feladatain kívül jutott ideje önmaga képzésére is, mind fizikálisan, mind szakmailag. Előbb instruktori kiképzésen esett át, majd speciális objektumvédelmi lőfegyverkezelői szaktanfolyamot is elvégzett, végül lőkiképzői végzettséget is szerzett. A kiképzési feladatokból jelentős részt vállal önként, a pályakezdők képzésében és integrációjában élen jár. Munkához való hozzáállása, rátermettsége, valamint képességei miatt 2018. szeptemberétől járőrparancsnoki feladatok ellátásával bízták meg. Nyugodt természete és barátságos viselkedése miatt mind az idősebb, mind a fiatalabb állomány szívesen keresi társaságát, kér tőle szakmai vagy egyéb tanácsot. Nemcsak szolgálatban, de magánéletében is példamutatóan viselkedik és él, feleségével családalapítás előtt állnak.

Rendőr
Oszadszky Sándor r. törzszászlós 1998. június elsején kezdte meg hivatalos szolgálatát az Orosházi Határőr Igazgatóság határvadászaként, őrmesteri fokozatban. Kérelmére 2008. január elsején az Orosházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály járőrvezetői beosztásába lett kinevezve. A rendőri munkához szükséges ismereteket gyorsan elsajátította, a rendőrség feladataihoz, célkitűzéseihez és szervezeti kultúrájához lojális volt. Ehhez magas színvonalú munkavégzés és felelősségtudat társult. 2011. január elsején körzeti megbízotti beosztásba, majd 2012. novemberétől szolgálatirányító parancsnoki beosztásba került. A közrendvédelmi osztály alparancsnokaként mind a vezetői, minda a beosztotti állomány elismerését kivívta. Nagy hangsúlyt fektet a tapasztalatlan kollégák szakmai fejlesztésére, rendszeresen jelen van a helyszíni intézkedéseknél, segíti, szükség esetén irányítja munkatársait. Kimagasló hely- és személyismeretttel rendelkezik, melynek köszönhetően rendszeresen segítséget nyújt a rendészeti és bűnügyi területen bekövetkező események megoldásában, múlt évben is több esetben személyes közreműködése révén sikerült bűncselekmények, szabálysértések elkövetőit elfogni, előállítani. Kiváló szakmai felkészültsége, hozzáértése, hivatástudata mellett emberi tulajdonságai alapján is kiemelkedő. Képességeit, agilitását, munkateljesítményét kollégái elismerik. Személye és 2018. évi teljesítménye példaként állítható a kapitányság személyi állománya elé.

Tűzoltó
Hoboth Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester jelenleg gépjárművezetői beosztást lát el 1999 óta teljesít szolgálatot az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. Tűz- és káreseteknél higgadt, határozott, a kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtja. Döntési helyzetekben higgadtan és körültekintően jár el, felelősségtudata pontossággal párosul. Elemző- és problémamegoldó képessége kiváló, jól látja a felmerült problémákat és képes megoldani azokat. Ítélőképessége a legbonyolultabb helyzetekben is jól működik. Munkatársai szakmai tudását elismerik, véleményét kikérik, elfogadják. Beosztásával járó kötelezettségeit fegyelmezetten látja el, hivatástudata fejlett, megalapozott. Munkáját alapos felkészülés, szakmai igényesség, sokrétű szakmai tapasztalat jellemzi. Követendő példa. Folyamatosan bizonyítja rátermettségét, szívesen vállal felelősséggel járó többlet feladatokat. Neves tagja a tűzoltóparancsnokságnak.