A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Körösök lágy ölén címû programja összesen valamivel több, mint 926 millió forintot nyert a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) pályázatán. A támogatásnak és a mintegy 2,5 százalékos, azaz roppant kedvezõ önerõnek köszönhetõen hat Békés megyei településen – a megyeszékhely mellett Gyulán, Békésen, Mezõberényben, Dobozon és Köröstarcsán - valósult meg több jelentõs turisztikai beruházás is. A közel egymilliárdos program záróakkordjaként adják át most Békéscsabán a ligeti látogatóközpontot. A Széchényi-liget helyén II. József uralkodása idején – a kor divatjának megfelelõen – telepített epreskert volt. Késõbb temetõként is funkcionált (emlékét egy mészkõbõl faragott emlékoszlop õrzi), végül városi parkká alakították. Ekkor (1861-ben) épült meg a sörház és a gõzfürdõ, így a terület lassan népliget jelleget öltött. A park olyan látogatott volt, hogy 1865-ben a sétakerti vendéglõ mellé külön kocsma és lakás épült, amelynek szomszédságába került 1896-ban a kerti pavilon. A Széchenyi-liget elsõ parkosítása fõbb vonalaiban Sztraka Ernõ városi mérnök tervei szerint készült, aki a sétaliget funkció mellett igen fontosnak tartotta az oktatási célokat is (természeti értékek bemutatása iskolás gyermekeknek). 1876-ban megkezdõdött a növényzet újratelepítése, kisebb üvegházat állítottak fel. Az 1888-as árvíz nagy pusztítást végzett, elmosta a vendéglõt, tönkretette a fürdõt, a növények nagy része elpusztult, így a közönség is elszokott a liget látogatásától. A jelenlegi állapot az árvizet követõ újjáépítésre vezethetõ vissza: ekkor ültették a ma is megtalálható, értékes fákat, megtörtént az úthálózat kialakítása, a liget újra a városi közönség által látogatott, közkedvelt sétahely lett. Az 1960-as évek elején egy kisebb állatkert is létesült, amely csak néhány évig üzemelt. A ligetet helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánították. Sajnos ezután – bár eredeti arculatát megõrizte – állapota folyamatosan romlott. A város és az egyesület emiatt is döntött a népszerû terület felújítása mellett. A munkálatok során számos újítást hajtottak végre a területen: A látogató központ kialakítása mellett gyalogos és kerékpáros ökoturisztikai ismeretterjesztõ útvonalat alakítottak ki, kertépítést és növénytelepítést hajtottak végre. Megteremtették a park szerkezetét (kertépítészeti terek kialakítása) a cserjeszint bõvítésével és fák telepítésével. Útburkolatok és sétautak készültek. A központi területen klinkertégla felhasználásával térburkolatot helyeztek el és végrehajtották az utcabútorozást.