080923_zoltaidenes.jpg (s)
Zoltai Dénes

Szülővárosa középiskolájának elvégzése után 1946-ban került a pesti egyetem bölcsészettudományi karára. Egyetemei éveit követő pályafutásáról a Wikipédia így ír: „1950 és 1953 között aspiráns, majd 1953-tól 1958-ig vidéken középiskolai tanári állást vállalt.

1962 és 1988 között az MTA Filozófiai Intézetének munkatársa, tudományos igazgatóhelyettese, tudományos tanácsadója. 1989-től a Lukács György Alapítvány kuratóriumának alelnöke. A filozófiai tudományok kandidátusa (1968), majd doktora (1979), Erkel-díjas (1981).
1972-től az ELTE Esztétika Tanszékének docense, tanára, napjainkban professzor emeritusa. Ugyanebben az évben megalapítja az ELTE BTK esztétika szakát, melynek 1976-ig tanszékvezetője.
2008-ban a Magyar Köztársasági érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki."