081102_dohanyutcazsinagoga.jpg (m)
Munkahelye: Zsinagóga    Forrás: Wikipedia

„Subject: no comment, azaz tárgy, téma: kommentár nélkül" ment tovább a mezőberényi polgármesteri hivatal egyik köztisztviselőjétől az az elektronikus levél, amely Fröhlich Róbertnek, a Honvédelmi Minisztérium tábori rabbinátusa vezetőjének, Dohány utcai zsinagóga főrabbijának életútját veszi - nem is sajátos, hanem szélsőségesen antiszemita megjegyzésekkel - sorra.

Annak ellenére, hogy „no comment" a levél jelzete, a levél elején rögtön „irányadó" sorokat találunk. Így szól: „Persze, hogy a seregben is ott vannak: íme egy lauderes, rabbiképzős dandártábornok rabbi + olvasó."

Azután egy dátum is látható: 2008-07-02. 11:56
Majd alább az ismertető.

Fröhlich Róbert dandártábornok, vezető tábori rabbi

Szül. hely, év, hó, nap: Budapest, 1965. november 12.
Lakcím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. III/2
1984. BIH Anna Frank Gimnázium
1990. Országos Rabbiképző Intézet - rabbi
2005. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola- PhD abszolutórium

Nyelvismeret:

Angol felsőfokú „C" típusú nyelvvizsga
Bibliai héber felsőfokú „C" típusú nyelvvizsga

Szakmai tanfolyamok:

1990 Midreset Jerusálájim, Jeruzsálem- rabbik továbbképzése
1991 Machon Schechter, Jeruzsálem- rabbik továbbképzése

Munkahely, beosztás, munkakör:

1986-88 Bethlen téri zsinagóga, Budapest -vallásoktató
1989-90 Dózsa György úti zsinagóga- rabbihelyettes
1990-91 Újpesti zsinagóga- rabbi
1991-93 Páva utcai zsinagóga- rabbi
1993- Dohány utcai Zsinagóga- főrabbi
1991-93 Lauder Javne Világi Zsidó Iskola- judaisztika-tanár
1991-96 Anna Frank Gimnázium- vallástanár
1996- Országos Rabbiképző Intézet /Zsidó Egyetem/ - gyakorlati lelkészet-, Biblia-, halácha-tanár, 1998-tól ugyanott adjunktus
1991-93 HM Egyházi Szakértői Iroda- szakértő
1993-94 Katonai Lelkészi Hivatal- beosztott lelkész
1994- Tábori Lelkészi Szolgálat, Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus- vezető tábori rabbi

Ezt követően egy linkeléssel a fenti ismertető forrására lehet kattintani, ami egy nyilvános, az interneten elérhető rövid szakmai életrajz Fröhlich Róbert eddig tevékenységéről.

Ehhez pedig jönnek a súlyosan antiszemita és kirekesztő megjegyzések és kérdések. A szöveg szerint az alábbi:

Kurucok a nemzetbiztonsági kockázatról

Kedves Kurucok!

A következő kérdések merültek fel bennem hirtelen:

1. Nem látom feltüntetve a „dicső hazafi" állampolgárságát.
2. Nincs hadseregünk, de militáns rabbi van, ha pedig van rabbi, idegen szellemiségű zsoldos hadseregünkben zsidó zsoldosoknak is lenniük kell!
3. Mekkora nemzetbiztonsági kockázatot jelent 2-es pont?
4. Mit keres egy rabbiképzőt végzett „héber tudományok zsenije" a nemzetvédelemnek még a közelében is?
5. Mekkora nemzetbiztonsági kockázatot jelent 4-es pont?
6. Eljuthatott volna egy iszlám iskolát végzett egyed is ilyen pozícióba, mondjuk, ha a fél életét Iránban töltötte volna képzésekkel?

Mi erre mondanánk, hogy no comment.

Képviselői levél a jegyzőnek

A hatályos jogszabályok, valamint a szabad vallásgyakorlás elveit szem előtt tartva a történelmi egyházak elöljárói, így a Magyarországi Zsidó Hitközség képviselője is tagja a Magyar Honvédségnek.

081102_frolich.jpg (n)
Frölich Róbert

„Tábori lelkészeknek, vagy katonalelkésznek nevezik a Magyar Honvédség lelkészeit, papjait. Munkájukat a Tábori Lelkészi Szolgálat keretei közt végzik, amely önálló egyházmegyei, illetve egyházkerületi szervezet, élén a katonai püspök(ök)kel. A katonalelkész egyszerre visel egyházi és katonai felelősséget. Feladata a csapatok erkölcsi erejének fenntartása, istentiszteletek tartása, sebesültek, gondokkal küszködők lelki gondozása, halottak végtisztességben részesítése, illetve a katonák családjaival való kapcsolattartás" - olvasni minderről a Wikipédiában.

Fröhlich Róbert dandártábornok - ahogy a fentebb ismertetett életrajzából is kiderül - nem csak vallási téren ismert, ugyanis „Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században címmel doktori (PhD) értekezés szerzője is. Tudományos témavezetője dr. Horváth Csaba alezredes egyetemi docens volt.

A mezőberényi polgármesteri hivatal számítógépéről és elektronikus levélcíméről továbbított levél ügyében Debreczeni Gábor önkormányzati képviselő szombat délután írásban Baji Mihályhoz, Mezőberény jegyzőjéhez fordult. Ugyanis felmerül az esettel kapcsolatban a gyanú, hogy köztisztviselő továbbította a levelet.

Ha megáll a gyanú, fegyelmi következik 

„Tudok arról, hogy olyan gyanú merült fel: a mezőberényi hivatal egyik számítógépes munkaállomásáról antiszemita tartalmú levelet továbbítottak" - mondta el a Hír6.hu érdeklődésére Baji Mihály mezőberényi jegyző.

„Nincs bent a hivatalban az a munkatársam, akinek érintettsége az üggyel kapcsolatban esetlegesen szóba kerülhet. Ha a vele való beszélgetés nem oszlatja el a felmerült gyanút, akkor hivatalból fegyelmi eljárást kell kezdeményeznem az ügyben" - mondta a mezőberényi jegyző.

Baji Mihály ehhez hozzátette, kétséget kizáróan meg kell bizonyosodni arról, hogy a polgármesteri hivatal egyik számítógépéről, munkaidőben egy köztisztviselő továbbította vagy sem a levelet. Mint a jegyző a Hír6.hu-nak fogalmazott, ennek az eredményét semmiképp sem akarja megelőlegezni.

Ám ha megáll a gyanú, akkor a köztisztviselői jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek nem tett eleget az illető, ezért indulhat ellene fegyelmi.