Gyomaendrőd nem csak Békés megye nyugati kapuja, de az egykori nagyváradi régió legnyugatibb pontja is. A Hármas Körös partján fekszik, a várost és környékét a Körösnek összesen 16 holtága szeli keresztül, felbecsülhetetlen értékű természeti kincs birtokosa tehát a város. Így látja ezt Várfi András polgármester is, akivel irodájában a település életét meghatározó kérdésekről beszélgettünk.

Várfi András, polgármester, Gyomaendrőd, 20120415
Várfi András polgármester
- Tizenhat holtág, igazi vízi paradicsom a városuk.

- Igen, feltétlenül az – mondat Várfi András polgármester. - De amennyi örömöt tud okozni a sok víz, ugyanannyi veszély forrása is. Az árvíz és a belvíz nálunk nagyon sokszor, nagyon komoly problémát okozott már. Évek óta folyik, és még évekig eltart, a csapadék- és belvízvédelmi rendszer kiépítése, de már legalább csináljuk.

- Mit jelent ez a gyakorlatban?

- Azt, hogy a holtágak medreiben és az árkokban megfelelő körülményeket biztosítunk a víznek. Magyarul a holtágakat kikotorjuk, így sokkal több vizet tudnak elvezetni, a csapadékvíz elvezető árkokat kibéleljük, összekötjük egymással őket, szivattyúkat telepítünk, megteremetjük a víz szabad áramlásának feltételeit. Hosszú folyamat ez, összesen nyolc részre, úgynevezett programra bontottuk.

Várfi András, polgármester, Gyomaendrőd, 20120415
145 000 köbméter iszapot fogunk kitemelni (Galéria itt!)

- Hányadik programnál tartanak már?

- Készen vagyunk az egyes és kettes, valamint a hetes jelű részekkel, ez összesen hatszázmillió forint értékű beruházás volt. Most kezdődik a hármas és a nyolcas program, ezek összértéke több mint háromszázötven millió forint. Érdekességként jegyzem meg, hogy a hármas program keretében száznegyvenötezer köbméter iszapot fogunk kitermelni a falualjai holtágakból.

- Ha már a vizek városában járunk, és a vizekről beszélünk, van a víznek egy büdösebb változata is, a szennyvíz. Milyen a település szennyvízcsatorna ellátottsága?

- A település száz százalékosan csatornázott. Ez jó, de egyben kitermelte az újabb problémát is. A tisztítóba szállított szennyvíz mennyiségét, a kilencvenes években épített szennyvíztisztító kapacitása már nem bírja, bővíteni, korszerűsíteni kell. A nyolcszázötvenmilliós beruházáshoz pályázaton nyertünk hétszázmillió forintot. Az idén kezdődő munkákat 2014-ben kell befejezni.

- De nemcsak élővíz, szennyvíz, belvíz, csapadékvíz jellemzi Gyomaendrődöt, hanem a gyógyvíz is. Sőt, a Liget Gyógyfürdő egyre híresebb.

- Így van. Köszönhetően annak, hogy évről évre mindig korszerűsítettünk fürdőnkön. Természetesen mi is a lehető legjobban ki akarjuk használni az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket, ezért a város jövőjének tervezésekor az idegenforgalmi szempontok fokozott súllyal esnek latba. Nemrégen döntöttük el például, hogy melyik irányba fejlesszük tovább a fürdőnket.

Holtág, Gyomaendrőd, 20120415
Gyomaendrőd a vizek városa, a Hármas-Körös és 16 holtág ölelésében
(Galéria itt!)

- Hogyan döntöttek?

- Úgy döntöttünk, hogy a fürdőt a gyógyászat irányában fejlesztjük tovább. Bővítjük gyógyító szolgáltatásait. Minden személyi és tárgyi feltételt igyekszünk megteremteni ahhoz, hogy a gyógyászatunk a lehető legkorszerűbben felszerelt legyen, és ki tudjuk használni a gyógyvizünk adta összes lehetőségünket. A döntést a testület elfogadta, már készülnek a tervek, készítjük elő a pályázatot.

- A horgászturizmus természetesen, a gyógyturizmus mesterségesen alakult ki és fejlődött folyamatosan Gyomaendrődön. Az idegenforgalom, a turizmus területén milyen egyéb terveik vannak?

- Zarándokturizmus! Annyira új program, hogy még egyszer sem volt ilyen. Az első Gyomaendrőd - Nagyvárad zarándokút résztvevői idén május harmadikán, csütörtökön indulnak el tőlünk és hatodikán érkeznek meg Nagyváradra.

- Elég speciális ötlet, honnan a gondolat?

- Dénes Zoltán, Újiráz plébánosának fejében fogant meg az ötlet. Az út a Körösök mentén gyalog vezet Nagyváradig. A Gyomaendrőd, Nagyvárad út az utolsó szakasza, a hagyományos Szent László zarándokútnak, mely Zágrábból indul, Somogyvár és Gyomaendrőd érintésével érkezik meg Nagyváradra. A plébános úr a jövőben tervezi az egész Szent László zarándoklat megszervezését, felelevenítését.

- Naponta hány kilométert mennek majd a zarándokok Illés szekerén?

- Az első nap ötven kilométer vár rájuk, Újirázon megpihennek, és csak a harmadik napon indulnak tovább, le a román határig tesznek meg mintegy harminc kilométert, ott programok és pihenés várja őket, majd vasárnap délben érkeznek meg Nagyváradra.

Gyomaendrőd 30 éves logo, Gyomaendrőd, 20120417

- A polgármester úr részt vesz ezen a túrán? Hány emberre számítanak az idén?

- Igen, én is elmegyek a zarándokokkal. Egyébként két-háromszáz vendéget várunk erre a programra. Bízunk benne, hogy ezután évről, évre megismételhetjük.

- Gyomaendrőd a Nürnberg – Isztambul Pán-európai vasúti folyosó, a négyes korridor egyik fontos állomása. A tavaly átadott Mezőtúr, Gyomaendrőd vasúti pályafelújítás azt jelenti, hogy a főváros felől a város előtti szakaszon már 160 km/óra a vonatok megengedett sebessége, a város után még csak 120 km/óra. A Gyomaendrőd – Békéscsaba – Lökösháza – országhatár vonal felújítása, egy idén kezdődő beruházás. Mit jelent Gyomaendrődnek a vasút teljes megújulása?

- Tulajdonképpen mindent. Közelebb kerülünk kelethez és nyugathoz is, ezáltal közelebb kerülünk céljainkhoz is. Ez egy hosszú távú folyamat. A vasútberuházás számunkra legörömtelibb idei vonzata az, hogy ebbe a projektbe helyet kapott egy közúti aluljáró megépítése is, a 46-os úton. Ennek megépültével folyamatossá válik majd a közlekedés a város endrődi és gyomai oldala között. Igaz, hogy ez nem a most induló, hanem a már elkészült szakasz részeként épül meg, de nagyon nagy eredménynek tartom, hogy sikerült „belobbiznunk" ennek a vasúti aluljárónak a megépítését ebbe a projektbe.

- Ezzel a két településrész közelebb kerül egymáshoz. Az előzetes tervek szerint Gyomaendrőd járási székhely lesz. A hír6.hu már megírta, hogy Önök felajánlották a mostani városháza épületét a leendő járási hivatal részére.

- Igen, tárgyaltunk már erről kormánybiztos úrral. Ha ez a megvalósul, akkor a városháza elköltözik innen, mégpedig olyan helyre, ahová szerintem való is, ahol egyforma távolságra lesz a gyomaiaktól és az endrődiektől is. A Selyem utcai iskola épületét szemeltük ki az önkormányzat új otthonául, mert ez tényleg Gyomaendrőd mértani középpontjában van.

Gyomaendrődi tájház, Gyomaendrőd, 20120415
Az Endrődi Tájház (Galéria itt!)