- Különösen becses műtárgy került a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum birtokába, amellyel a képzőművészeti gyűjteményünket gazdagíthatjuk – ezekkel a szavakkal köszöntötte dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató azokat, akik az új festményt elsőként láthatták Békéscsabán.

A múzeum birtokában van a legnagyobb Munkácsy-gyűjtemény, a 450 darab műtárgy azonban elsősorban használati tárgy, amelyek valamikor a mester tulajdonát képezték. Festmény viszont mindössze tíz található a megyeszékhelyi intézményben, de az igazgató azt mondta, azon vannak, hogy gyarapítsák a gyűjteményt. Legutóbb közadakozásból sikerült megvásárolni A kis Jeanne című képet.

A most Békéscsabára hozott – és a megyéhez sok-sok szállal kötődő - festményről azt kell tudni, hogy a vászonra festett, 63x50 cm-es olajportré Munkácsy fiatalkorából, 1867-ből származik, és Békés városában készült.

Munkácsy mihály múzeum, Békéscsaba, 20121106

- Édesapám elbeszélései alapján tudjuk, és ezt most már iratok is igazolják, hogy a képen a dédnagyanyám, tehát apám édesanyjának a mamája van. Ez a bizonyos Tóth Matild hozzáment Nagy Józsefhez, a házasságukból született Nagy Béla – akinek Orlai volt a keresztapja – és Nagy Ilona, az én nagymamám, aki férjhez ment Groo Gyulához, ebből a frigyből született Gyula, az én apám. Ennyi a képen látható hölgy családi története – mondta Groo Henriette, a kép eladója.

A képen 1867-es szignó látható, így feltételezik, hogy ekkor készült a mű, ami komoly viszontagságokon ment keresztül, túlélte a drezdai szőnyegbombázást is.

Mielőtt az olajfestményt megvásárolta az intézmény, komoly kutatást, „nyomozást" folytattak, ennek nyomán derült fény arra, kit ábrázol a portré. Amikor az eladó – Groo Henriette – felkereste a békéscsabai múzeum igazgatóját, még nem tudták, kiről készült a kép, a címe is ez volt: Ismeretlen női portré. Később derült ki, hogy a hölgy Tóth Matild, azonban az alkotás eddig ismeretlen volt a szakmában, a Békésről külföldre került család tagjain kívül csak kevesen látták.

Munkácsy mihály múzeum, Békéscsaba, 20121106
dr. Szatmári Imre

Az alkotás megfestésének története sem mindennapi. Annyi bizonyos, hogy Nagy Irmát és Tóth Matildot Békésen festette le Munkácsy. Czeglédi Imre 1865-ben megjelent könyvében szerepel Nagy Irma portréjának fotója, de a Tóth Matild képről nem tudtak semmit. Harsányi Zsolt a 30-as években megjelent Ecce Homo című könyvében is jelzi, és a békésiek is állítják, hogy Munkácsy járt Békésen, és ott lefestette a két nőt, még akkor, amikor ő 23 éves volt, és első próbálkozásaival próbált pénzt keresni.

Annak idején Reök István – Munkácsy nevelőapja – javasolta Tóth Istvánnak, hogy festesse le magát a fiatal művésszel, de ő azt mondta, túl ráncos és öreg, készítsen képet inkább a lányáról. A békési Fő téren álló házba meghívta Munkácsyt, ahol sokan nézték, hogyan készül a kép, és kedvet kapott Nagy Irma is, a köröstarcsai főszolgabíró fiának, Nagy Istvánnak a lánya, így ő is modellt ült Munkácsynak. A békési Fő téren lévő ház falán tábla hirdette sokáig az eseményt, aztán ezt az épületet lebontották, a helyén ma a Lepkeház áll. Ennek a Kossuth utcai homlokzatán állít emléket egy fekete tábla az alkotásnak.

Munkácsy mihály múzeum, Békéscsaba, 20121106

- Az már a jövő kérdése, és egy újabb kutatás feladata kideríteni, milyen kapcsolat volt Reök, a békési Tóth és a köröstarcsai Nagy család között – közölte a múzeumigazgató.

Még egy érdekességre is fény derült a találkozón: a korabeli biedermeier stílusú kép szereplőjének fülében lévő függőt a fiatal Groo Henriette – Tóth Matild ükunokája - viseli jelenleg.

A családi hagyatékból „korrekt áron" vásárolt alkotás vételára két forrásból tevődött össze. A kétharmadát arról a közadakozási számláról fizették, amelyet a múzeum A kis Jeanne című, azóta már a gyűjteményben látható festményének megvásárlására nyitott, a vételár fennmaradó részét a Békés Megyei Kormányhivatal Megyei Intézményfenntartó Központja biztosította.

- A festmény eredetiségének vizsgálatával a múzeum négy szakértőt bízott meg, akik egymástól függetlenül egyöntetűen eredeti Munkácsy-alkotásnak minősítették - tette hozzá a megyei múzeumigazgató.

(Ugyanekkor megvizsgáltatták A kis Jeanne című képet is, amiről egyes sajtóorgánumok azt állították, hogy hamis, ám a mostani vizsgálat is megerősítette eredetiségét.)

Az alkotást kedden csak a sajtó képviselői és a meghívottak láthatták, a nagyközönség szombaton ünnepélyes keretek között pillanthatja meg a képet, majd később valamilyen formában lehetőséget kapnak az érdeklődők is arra, hogy ingyenesen tekintsék meg az újonnan vásárolt művet.