ÜGY. Egy virtuálisnak induló, később mindig megvalósuló randevú kiváltó oka, amelynek során egy hús-vér ember találkozik egy fogalommal. Ilyen csoda létrehozására csak az ÜGY képes. Az ÜGY, ami a hétköznapokon összehozza az egyszerű embert, az állam polgárát magával az állammal. Találkoznak és szóba elegyednek egymással. Ezeknek a találkozásnak az egyik legújabb helyszíne a Békési Járási Hivatal, melynek vezetője: Dr. Csarnai Judit.

Dr. Csarnai Judit, Békés, 20130404
Dr. Csarnai Judit, a Békési Járási Hivatal vezetője

- Jól gondolom, hogy nem túl régen fejezte be az egyetemet?

- A Szegedi Tudományegyetemen végeztem jogászként 2005-ben. Közgazdász diplomámat 2009-ben szereztem meg, s lett a hivatalos végzettségem jogász-közgazdász.

- Munkaviszonyának nyolcadik évébe lépett, és máris komoly önálló vezetői feladatot bíztak Önre. Így képzelte el a karrierjének alakulását?

- Az én pályafutásom egybeesik a nagy közigazgatási átalakítás elindításával és végrehajtásával. Rövidnek mondható pályafutásom alatt már negyedik, egymástól gyakorlatilag különböző közszolgálati szakmai feladatomat kaptam meg.

- Hogyan kezdődött a pályafutása?

- Először a Békési Kistérségi Iroda jogi referense voltam 2006 és 2008 között. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, projektmenedzsment döntéshozók részére készülő előterjesztések összeállítása és az iroda működéséhez kapcsolódó jogi anyagok kezelése volt a feladatom.

Dr. Csarnai Judit, Békés, 20130404
- Mi volt a következő lépés?

- A következő lépés Békés Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztályának vezetése volt. Mindössze huszonhat éves voltam, amikor 2008-ban kineveztek. Ezután a Békés Megyei Önkormányzat főjegyzőt helyettesítő aljegyzője lettem 2011-ben. Már el is érkeztünk napjainkhoz, 2013. január elsejétől a Békési Járási Hivatal vezetője vagyok.

- Dinamikus, sokoldalú képzésen esett át igen rövid idő alatt. Váratlanul érte a hivatal vezetői posztjára érkezett felkérés?

- Bizonyos értelemben igen. Persze a közigazgatásban együtt dolgozó embereknek vannak információik a várható eseményekről, de azért volt bennem feszültség, amikor a konkrét felkérést megkaptam.

- Sokat gondolkozott a válaszon?

- Nem kellett sokat gondolkoznom, nem is gondolkoztam sokat. Hiszen az úton, amelyen elindultam, a járási hivatalvezetői pozíció egy nagyon komoly és komplex feladatot jelent.

- Ön tősgyökeres békési?

- Igen, az vagyok, emiatt kifejezetten örülök, hogy itthon dolgozhatok.

- Az Ön hivatala és a polgármesteri hivatal fizikailag is elég távol van egymástól. Ezt jónak tartja?

- Én kifejezetten jónak tartom ezt az elhelyezkedést. Így fizikailag is elkülönül egymástól az, ami egyébként sem összetartozó. A közigazgatásnak vannak központi és vannak helyi feladatai. Ezeket alapvetően külön kell kezelni egymástól. A teljesség igénye nélkül tipikus államigazgatási és nem önkormányzati feladat például az okmányok kezelése, a gyámügyi problémák megoldása vagy éppen a szabálysértési ügyek.

Dr. Csarnai Judit, Békés, 20130404
- Ezeket eddig az önkormányzatoknál kellett intézni!

- Igen, de attól még nem váltak önkormányzati ügyekké, ugyanúgy megmaradtak állami ügyeknek, csak ezeknek a feladatoknak a végrehajtását a helyi önkormányzatokra, pontosabban a jegyzőkre bízta az állam. Ezek mind többletfeladatot jelentettek az önkormányzatok számára.

- Az Ön véleménye szerint a funkciók szétválasztása helyes gondolat volt?

- Feltétlenül ez a véleményem. Tény ugyanis, hogy a jegyzők nem egységes joggyakorlat alapján látták el feladataikat. A járási rendszer létrehozásával megteremtődött a szervezeti feltétele annak, hogy az egész országban egyenletesen magas színvonalú legyen az államigazgatási feladatok ellátása.

- Hogy épül fel az Önök szervezete? Egy helyen találhatóak az irányítása alá tartozó egységek?

- Nem, sok helyszínen dolgozunk. Itt ahol most beszélgetünk a hivatalvezetetés, a titkárság, a gyámhivatal és a hatósági osztály található. Az okmányiroda praktikusan a polgármesteri hivatalban maradt, ez nem volt kérdés, ügymenetnek zökkenőmentesen kell működnie. A munkaügyi központ kirendeltsége a Múzeum köz 1. szám alatt maradt, földhivatalunk még nincs, a Gyulai Földhivatal Kirendeltsége működik itt Békésen a Széchenyi tér 15. szám alatt.

- Hány alkalmazottal dolgozik a Békési Járási Hivatal?

- A törzshivatalban harmincan dolgozunk, a gyámhivatalnál hét alkalmazottunk van, a munkaügyi központban tizenhárman dolgoznak, a mezőberényi kirendeltségünkön nyolc fő látja el a hivatali teendőket.

- Hány kirendeltsége van a Békési Járási Hivatalnak?

- Egy kirendeltségünk van, Mezőberényben. A többi településre ügysegédek járnak ki. Köröstarcsán egész nap tart az ügyfélfogadás, a többi településen fél napig várjuk a lakosságot. Most jár le az első negyedév, készítünk egy összegző áttekintést eddigi működésünkről. Többek között kiemelten vizsgáljuk azt, hogy elégséges-e fél nap ügysegédi szolgálat egy kistelepülésen.

- Ha az lesz a tapasztalat, hogy nem elég, akkor mi történik?

- Akkor változtatni fogunk rajta. Mint ahogyan változtatunk például azon, hogy április elsejétől minden nap van ügyfélfogadás az okmányirodán. Ez központi ajánlás, mi is természetesen bevezettük.

- A megye több járási hivatalában problémát okozott az, hogy nem volt kiépítve az informatikai háttér. Önöknél mi a helyzet?

- Nálunk ez nem probléma, mi már a kormányzati hálót használjuk.

Dr. Csarnai Judit, Békés, 20130404

- Az év végén mivel lenne elégedett a Békés megyei hivatalvezetők legfiatalabbika?

- Ha a kormányablakoknál az állampolgárok minden államigazgatási ügyét el lehetne intézni. Persze vannak ügyek, például az intim ügyintézést igénylő, első sorban gyámhivatali problémák, amiket mindig elkülönítve, diszkréten kell kezelni. Meg az is nagyon jó lenne, ha az összes járási hivatal egységes lenne feladat- és hatáskör szempontjából.

Dr. Csarnai Judit pontosan emlékszik arra az időre, amikor a mostani irodájának helyén a mozi működött. Mint eredendően is békési ember, a büszke lokálpatrióták magabiztosságával és fiatalsága teljes lendületével látott hozzá a munkájához. Feladatát egyértelműen szakmai kihívásnak tekinti. A hivatalának személyi állománya gyakorlatilag teljesen összeállt, munkatársai közül egyedül a helyettesét – aki egyben az okmányiroda vezetője is - választotta ki, felkérésére a város aljegyzője dr. Farkas László igent mondott.