Április hatodikán Kállai Csaba meglátogatta Gabnai Csabát Békéscsabán, ahol eltöltött néhány napot. A találkozó úgy jött létre, hogy Gabnai régi barátját, Kanalas Károlyt, akivel közel tíz éve már nem találkozott, Pest megyei Pilis és környéke vajdájává választották, vele beszélték meg, hogy a fővajda társaságában eltöltenek néhány napot Békéscsabán.

Ebből az alkalomból találkozót kértünk a fővajdától. A Brill Étteremben megbeszélt interjú előtt rögtönzött ünnepségre került sor, melynek keretében a fővajda, barátsága jeléül, átadta Gabnai Csabának ajándékát, a cigánykalapot. A vajda elmondta, hogy a tőle kapott kalap, különös rangot és kiváltságot jelent a cigánytársadalomban. A kíséretében lévő Békés megyei vajda Kovács János, Kanalas Károly, a bölcsek tanácsának egyik tagja Kanalas Gábor és Lovay László előadóművész Hévízről szintén gratuláltak Gabnainak, akitől megkérdeztük:

Gabnai Csaba, Kállai Csaba, vajda, vajda, gabnai csaba, Kállai Csaba
Kállai Csaba (b) átadja a cigánykalapot Gabnai Csabának

- Mit jelent számodra ez a kalap?

- Az, hogy Kállai Csaba fővajda meglátogatott Békéscsabán, már önmagában megtisztelő. Életem során nem szűkölködtem sikerekben, elismerésekben. A tőle kapott ajándékot az életem során elnyert legrangosabb elismeréseim közé helyezem.

- Együtt kezeled a küzdősportban világ- és Európa bajnokságokon elért dobogós helyezéseiddel? Rendőrtisztként az amerikai Louisiana állam díszpolgári címével? Magyarországon az év étteremtulajdonosának járó elismeréseddel? Vagy a vállalkozói sikereiddel?

- Igen, mert ez egy igazi emberi kapcsolat eredménye. Hiszen gyerekkoromtól kezdve sok cigány barátom van, emiatt zavar az őket érő negatív általánosítás. Úgy gondolom, hogy Békésben, ebben a soknemzetiségű megyében ennek különös aktualitása van. Kettőnk kapcsolatának a barátságon túl szimbolikus jelentősége is van. Azt jelképezi, hogy a különböző kultúrák békében, egymást tisztelve, segítve éljenek egymás mellett.

Gabnai Csaba, Kállai Csaba, vajda, gabnai csaba, Kállai Csaba, vajda
Kanalas Károly, Gabnai Csaba és felesége Mónika

A gyors ünnepség után Kállai Csaba fővajdával leültünk az étterem egy nyugodt asztalához. Szinte kérdeznem sem kellett és a fővajda már mondta is:

- A cigányok körében a vajdasági rendszer élt, él és élni fog. Mert vajdák mindig voltak, és mindig lesznek ezután is.

- Tulajdonképpen mit jelent az, hogy cigányvajda?

- A vajda szó szláv eredetű és vezetőt, vezért jelent. A magyar történelemben 1423-as az első fontos dátum a vajdaság intézményének történetében. Zsigmond király ebben az évben adományozott oltalomlevelet László vajda részére. Ezzel gyakorlatilag hivatalossá tették a személyét, ő volt az összekötő kapocs a cigányság és a mindenkori hatóság között.

- Ezt a fogalmat sem a rendszerváltás előtt, sem utána a hivatalos társadalmi életben nem használták.

- Nem, mert 1856-ban Magyarországon eltörölték a vajdaság intézményét. Mégpedig azért, hogy a cigányságot, akár erőszakkal is, de beintegrálják a többségi társadalomba. Mária Terézia például megtiltotta, hogy a cigányok vajdát válasszanak maguk közül. Azért, mert úgy gondolta, hogy ez az akadálya az általa szorgalmazott asszimilálódásnak. Szerintem pedig éppen ellenkezőleg van, a vajdák tehetik a legtöbbet azért, hogy a cigányok teljes és egyenértékű tagjai legyenek a magyar társadalomnak.

- Akkor a rendszerváltáskor miért nem lehetett hallani a vajdák hangját?

- Azért, mert akkor még nem volt senki, aki összefogta volna a cigányvajdákat. Mert hiába nem létezett hivatalosan a vajdaság intézménye, a cigányok egymás között azért megtartották hagyományaikat, és saját közösségeikben a vajdák irányítottak. Csak nem tudtak egymásról, elszigetelten élt mindenki a saját területén.

- Mikor és hogyan lett Ön a cigányság fővajdája?

- A vajdaság intézmény 2005. május 28-án jött újra napvilágra.  Összesen 250 emberrel kezdtünk hozzá a munkához.

- Miért kezdett hozzá?

- Mert Zala megyében álmot láttam. Sok cigány ült körül egy hatalmas tüzet, ott volt édesapám és nagyapám is. Hallottam, ahogyan a vajdaságról beszéltek. Mikor felébredtem tudtam, hogy cselekednem kell.

- Hogyan láttak munkához?

- Nyakunkba vettük az országot, és végigjártuk az összes cigányságot. Mindenhová elmentünk, mindenhol elmondtuk, hogy mit akarunk. Azt mondtam mindenhol, hogy a cigányok sorsa saját kezükben van. Sokat tehetnek a társadalmi béke megteremtésért, de ehhez össze kell fognunk. Másképpen nem fog menni. Őriznünk kell kultúránkat, nyelvünket, hagyományainkat és békében kell együtt élnünk a magyarokkal. Ezért létre kell hoznunk azt a cigányszervezetet, amelyik hatékonyan tud képviselni minket.

- Ezt a szervezetet hozták létre a vajdák?

- Igen. Minden megyében kellett egy cigányvajdát választani, aki felel a megyében élő cigányokért. A 19 megyei vajda és az országos fővajda együtt hozzák meg a cigányság életét befolyásoló döntéseket.

- Ha jól értem, mint újszászi vajda azért kezdett országjárásba, hogy meggyőzze a helyi vajdákat, hogy mindenkitől függetlenül, csak a cigányokra támaszkodva kell megszervezni a cigányok életét?

- Így van. Hogy ne egymástól elszigetelve éljünk, hanem erősítve egymást. Az elmúlt években összesen 1600 települést jártam végig, azért, hogy megismerjenek.

- Hogyan fogadták ezeket a gondolatokat a cigányok?

- Vegyesen, de lassan mindenhol megértették az ebben rejlő lehetőségeket.

- A cigányok képviselői minden politikai pártban megtalálhatók, léteznek cigány önkormányzatok, ők nem képviselték jól a cigányság érdekeit?

- Nem, mert mi pártoktól sohasem fogjuk megkapni, amit akarunk. Azt nekünk a saját hagyományainkra támaszkodva kell megszereznünk.

- Hogyan fogalmazná meg, mit akarnak?

- Nagyon egyszerű. Munkát a népemnek. Mert ha lesz munkája a cigánynak, akkor nem veszi el azt, ami a másé. Be fogjuk bizonyítni, hogy nem vagyunk idegenek ebben az országban, itt élünk, és itt is akarunk élni. Békében mindenkivel! Ne szociális segélyeket adjanak a cigányoknak, hanem munkát,  képezzük ki őket. Csak ez lehet az egyetlen út.

- De Magyarországon nem csak a cigányoknak nincs munkájuk, ez nem etnikai kérdés, ez gazdasági probléma. Hatalmas a munkanélküliség.

- Én például azt gondolom, hogy a hulladékfeldolgozásban lehetne nagyon sok cigánynak munkát biztosítani. Globális probléma a szemét végtelen gyarapodása, a cigányok bevonásával biztosan lehetne segíteni ezen a problémán.

- Ön az elnöke a Vajdák a Romákért Alapítványnak. Mikor jött létre ez a szervezet?

- Az alapítványt 2006 elején hoztuk létre. Azért, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyerekek esélyegyenlőségét, iskolai sikerességét megteremthessük. Úgy gondoljuk, hogy a lehető legjobb minőségű oktatás, a modern globalizálódó világnak megfelelő készségek legmagasabb szintű elsajátítása az egyetlen kiút a nyomorból és elszigeteltségből. Ez pedig, mint azt számos nemzetközi tapasztalat mutatja, nem lehetséges egy etnikai, vagy társadalmi-anyagi szempontok szerint szegregált rendszerben!

- Százötven év után Ön lett Magyarország első fővajdája. Hogyan választották meg?

- 2006. október 28-án volt az avatásom. Budapesten a Ferencváros népligeti sportcsarnokában történt az avatás. Közfelkiáltással választottak meg. Jelen volt a román cigánykirály egyik rokona is.

- Milyen a kapcsolatuk az ország vezetésével?

- Egyre többet tárgyalunk egymással. Nem régen találkoztam az emberi erőforrások minisztériumából Dr. Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárral. A téma a cigányok munkához jutása volt. Folytatni fogjuk a párbeszédet. Jelenleg 487 ezer cigány tartozik hozzánk. Ennyi embert képviselünk, ennyi emberért felelünk. Munkámat küldetésnek tekintem, és hiszek a sikerében.

Gabnai Csaba, Kállai Csaba, vajda, vajda, gabnai csaba, Kállai Csaba
Kovács János (b), Békés megye vajdája, Kállai Csaba fővajda, Kanalas Károly, Pilis és környéke vajdája, Kanalas Gábor, a bölcsek tanácsának tagja és Gabnai Csaba
A vendégek távozása után megkérdeztük Gabnai Csabától: - Milyen benyomásokat szerzett a cigányvezetőkről:

- Ezek az emberek méltósággal viselkedtek, fegyelmezettek voltak. Ha az ember megismeri őket, közel kerül hozzájuk, észreveszi, hogy árad belőlük a szeretet. Büszke vagyok a barátságukra.