Szanazug. Közigazgatásilag Doboz része volt, az ma is, tulajdonképpen a nagyközség üdülő övezete. Az alapítók, az őslakosok fiatal korukban izgalmassá tették a szanazugi életet, ahol a nyári hétvégéken tényleg vidám élet zajlott. De a rendszerváltás ott is gyökeres változásokat hozott. Az ingatlantulajdonosok megöregedtek, a vállalati üdülők elnéptelenedtek, csendessé váltak a nyarak is. Az élet persze nem szűnt meg, csak jelentősen átalakult. Például már nem csak a környékbeliek látogatják, hanem az ország távolabbi részeiből is egyre több turista érkezik. Simon István Tamás polgármester tudja, hogy Doboz fejlődésében újra kulcsszerepe van és lesz az üdülőfalunak, ezért működése, fejlesztése fontos feladatokat ró az önkormányzatra is.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
Simon István Tamás, Doboz polgármestere (Galéria)

- Ha Szanazugról beszélünk, el kell mondanom, hogy folyamatosan figyeljük azokat a pályázatokat, amellyel a területet fejleszteni tudjuk, hiszen fontos szerepe van hosszú távú terveink megvalósításában. Arra törekszünk, hogy ezek a beruházások kényelmessé, jól élhetővé tegyék a Körös-partot a hozzánk látogatók számára. Tudjuk például, hogy végesek a terület parkolási lehetőségei, ha sokan érkeznek autóval, gyakran a menetrendszerű busz sem tud megfordulni. Ezért pályáztunk hullámtéri parkoló kialakítására – ezzel a témával kezdtük beszélgetésünket Simon István Tamás polgármesterrel.

- Tehát a gát Körös felőli oldalán építenek parkolót?

- Így van, egy húszállásos, térburkolattal ellátott parkolót fogunk kialakítani. A gátoldal beton lejáróját korábban megépítettük, most lett pénzünk arra, hogy a parkoló is elkészüljön. A következő lépés egy buszforduló kialakítása lesz, ezt az út végén, a fák között vezetett körúttal fogjuk megcsinálni, ha sikerül rá pályázati forrást szerezni.

- Jöjjünk közelebb a település központjához. Itt milyen projektek valósultak, valósulnak meg, amelyek komfortosabbá teszik az itt élők mindennapjait?

- Doboz ár- és belvízveszélyes község, a belvizek rendszeresen súlyos károkat okoztak korábban a településen. Kulcskérés tehát, hogy a vízelvezető rendszerek kiépítettek legyenek és jól működjenek. A település nagy részén ez már rendben volt, amit az is bizonyít, hogy az idén nem volt belvízkár a faluban. Doboz Újtelep része a település legmélyebben fekvő területe. Ott a mellékágak rendbe voltak téve, de a gyűjtőárkok műszaki állapota nem tette lehetővé az elvárható színvonalú működést. Ennek rendbe tételére nyertünk 68 millió forintot, 16 település belvízelvezetési projektjének keretében. A munkákat még az idén be fogjuk fejezni, és ezzel az 1769 méter hosszú vízelvezető rendszer megépítésével gyakorlatilag befejeződik Doboz csapadékvíz-hálózatának a teljes kiépítése.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
Doboz Újvárosi részén zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül. Simon István Tamás a beépítésre váró betonelemek előtt (Galéria)

- Legalább ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb egy településen a szennyvízrendszer kiépítettsége. Doboz, hogy áll szennyvízcsatorna-hálózat tekintetében?

- Sehogyan, nincs szennyvízcsatornánk, sem csatornahálózatunk, sem szennyvíztisztító telepünk. A létesítmények hiányát a lakók jelenleg közműpótló berendezésekkel, derítő aknákkal és szikkasztásos módszerekkel pótolják ezt. A szippantott szennyvíz begyűjtését és szállítását a Teltisz Bt. végzi. A szippantott szennyvíz Békéscsabára, a Kisréti szennyvíztisztító telepre kerül.

- Az európai Unió előírásai szerint 2015-re Magyarország településein mindenhol meg kell lennie a szennyvízcsatorna hálózatnak. Önöknél meg lesz?

- Meg. A pályázatot megnyertük, a támogatási szerződést aláírtuk, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, megérkezet az NFÜ elfogadó levele, így a projekt összköltsége mintegy 231 millió forinttal nő. Ezzel elhárult az utolsó akadály is a kivitelezési szerződés aláírása elől.

- Mekkora a beruházás összköltsége? Mennyi pénzt nyertek a pályázaton?

- A projekt összköltsége 2,1 milliárd forint. Ehhez uniós pályázaton nyertünk 1,8 milliárd forintot, a hiányzó résszel kapcsolatban az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozatára várunk. Több mint 53 kilométer vezeték kerül elhelyezésre. A beruházás során belterületi ingatlanok csatornázását oldjuk meg. A beruházást követően 1.878 ingatlan, összesen 4.507 lakos csatlakozhat majd a hálózathoz. 156 fő lakóhelye továbbra sem lesz csatornázott. Az üzembe helyezés évében a lakosság 75 százaléka vállalta a csatornahálózatra való rákötést. További öt éven belül már 92 százalékot ér el a hálózatra kötött ingatlanok száma.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
A csapadékvíz beruházás még az idén befejeződik (Galéria)

- Ebbe az összegben benne van a szennyvíztisztító telep költsége is? A tervek szerint mikorra fejeződik be a munka?

- Igen, természetesen benne van a szennyvíztisztító telep költsége is. A tervezett befejezési határidő 2015. március 30. Ekkorra befejeződik a telep próbaüzemeltetése is.

- A teljes közmű infrastruktúra kiépülése élhetőbbé és gazdagabbá teszi a nagyközséget, értékesebbek lesznek a lakások, és komfortosabb az élet. De munka nélkül nincs megélhetés. Milyen munkalehetőségek vannak Dobozon?

- A helyzet se nem jobb, se nem rosszabb, mint másutt. Talán annyival vagyunk kedvezőbb helyzetben, mint a megye perifériális területein fekvő települések, hogy a közelünkben fekvő Békéscsabán és Gyulán megvalósuló munkahelyteremtő beruházások hatása nálunk is érzékelhető. Példaként talán az egyik bank bankműveleti központja említhető, ahol sok dobozi dolgozik. Nálunk nincsenek nagy foglalkoztató vállalkozások, üzemek, Dobozon is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Természetesen mi is igyekszünk a lehető legtöbb munkanélküli dobozi embert bevonni a közmunka programokba. A Start mintaprojektet 2011-ben kezdtük el. Nálunk körülbelül 200-300 embert érint ez a dolog.

- Milyen munkákat végeznek a közfoglalkoztatottak?

- Olyat, amelyik hasznára válik a településnek. Például nagyon jól tudtunk csatlakozni az éppen futó csapadékvíz projekthez. Közfoglalkoztatás keretében végeztünk el egy sereg olyan munkát, amellyel az új rendszer szervesen tud csatlakozni a meglévőhöz. Egyébként mi azt szeretjük, ha a fejlesztési projektjeink egymásra épülnek, egymás után valósulnak meg. Több szempontból is igyekszünk eszerint szervezni a munkáinkat.

- Mindenki nem dolgozhatott a csapadékvíz projektben. Mit csináltak még?

- Állattenyésztéssel is foglalkozunk – vette át a szót, a beszélgetés során eddig hallgatagon ülő Nagy Sándor, önkormányzati képviselő, mezőgazdasági tanácsnok. Az ő feladata a közmunkások által elvégzendő munkák szervezése.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
A gátkarbantartó juhokkal is közmunkások foglalkoznak (Galéria)

- Milyen állatokat tenyésztenek?

- Juhaink vannak, amelyek nagyszerűen karban tartják a gátoldalakat. Igénytelenebb merino juhokat tartunk, egész nap kinn vannak a gátoldalon, és szakszerűen lelegelik a füvet, megesznek mindent, ami az útjukba kerül.

- Hány állatuk van?

- Ma az állomány 51 juhból áll, de 19 birkával kezdtük.

- Mi lesz a meghízott, megöregedett állatok sorsa?

- Alapanyagként szolgálnak az önkormányzati rendezvényeinken, ünnepségeinken – mondta Simon István Tamás. – Az idén nyáron hatodik alkalommal megrendezett Mézes fesztiválon már a birkapörkölt is színesítette a menüt.

- A gátakat egyébként nem csak az állatokkal tartjuk karban, hiszen megtisztítottuk a partot a cserjéktől, a nagyra nőtt fás szárú gaztól is. Ott, a helyszínen aprítékot csinálunk belőlük, zsákokba csomagoljuk, kitűnő fűtőanyag lesz belőle – magyarázta a közmunka újabb területét Nagy Sándor.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
Nagy Sándor önkormányzati képviselő, mezőgazdasági tanácsnok koordinálja a közmunkások feladatait, irányítja a munkát (Galéria)

- Igen, ez is nagyon fontos, mert már három önkormányzati intézményben is aprítékos kazánnal fűtünk. Itt a hivatalban, a művelődési házban és az óvodában is. A tüzelőanyag felhasználásához szükséges gépeket természetesen beszereztük – egészítette ki kollégája mondandóját a polgármester.

- Milyen gépeket szereztek be?

- Olyan gépeket vásároltunk eddig, amelyekre a közmunka programjaink során szükségünk lehet. Vettünk egy MTZ-820-as traktort, hozzá egy nagy pótkocsit is. Van traktorra szerelhető rézsűkaszánk és vetőgépünk is. Önjáró öntözőberendezésünk konzollal és szivattyúval. A Start projekt keretében szereltük fel az aprítékkal üzemelő kazánokat is.

- Aprítéknak való fát hol találnak?

- Mint mondtam – tért vissza a beszélgetésbe Nagy Sándor – a Körös-parton, a nagyközség kül- és belterületein egyaránt.

- A vetőgépből arra következtetek, hogy növénytermesztéssel is foglalkoznak. Így van?

- Igen, jövőre már negyven hektár területen gazdálkodunk majd. Három hektárral kezdtünk, ezt kiegészítettük az önkormányzat tulajdonában lévő harminc hektár területtel, és ehhez igényeltünk a kincstártól további hét hektár földet – magyarázta a helyzetet Simon István Tamás.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
Munkában az MTZ 820-as traktor. A közmunkaprogramban jövőre 40 hektár földön fognak termelni (Galéria)

- Miket termesztenek?

- Sok tervünk van ezen a területen is. Először is megtermelünk mindent, amire a konyhának szüksége van. Krumpli, zöldségek, hagyma, paradicsom, paprika, káposzta, bab, spárga, tök, karalábé, cékla, borsó – újra Nagy Sándor beszélt. – Ha nagyobb területünk lesz, termelünk kukoricát, és gondolkozunk őszi mák termesztésén is. Gyógyszeralapanyag, jó áron felvásárolják.

- Budakalászon van egy gyógyszerkutató intézet – magyarázta ezt a helyzetet a polgármester. – a mákot minden mennyiségben felvásárolják, tehát jó üzletet lehet belőle csinálni.

- Csak elég kényes növény, speciális talaj előkészítést igényel – magyarázta Nagy Sándor. - Egyébként most november elsejétől 41 ember vesz részt az alapkompetencia fejlesztési tanfolyamon, december elsejétől újabb 40 főt fogunk tudni alkalmazni.

- Összesen hány forintot költöttek, költenek az idén közmunka programokra?

- Eddig 144 milliót, de a téli foglalkoztatással valószínűleg elérjük a 200 millió forintot. Ennek legnagyobb része a lakosság részére lett kifizetve, tehát itt maradt Dobozon – összegezte a polgármester.

Doboz Nagyközség, megyejárás, Doboz, 20131106
A konyha szükségleteit is megtermelik (Galéria)

Simon István Tamás polgármester elmondta még, hogy a művelődési ház mellett, a jelenlegi piac területével pontosan szemben, az út másik oldalán új, korszerű, fedett árusítóhelyekkel ellátott piacot fognak építeni 11,5 millió forint értékben. Már elkészítették projektötleteiket a következő uniós költségvetési ciklusra is. A polgármester különösen büszke arra, hogy a képviselők megszavazták a „Doboz Ifjú Reménységei" kitüntetést, melyet a legjobbnak ítélt általános és középiskolás, illetve egyetemre került dobozi gyermekek kanak meg ezután minden esztendőben. A kitüntetéshez pénz is jár, havi 5000, 8000 és 10 000 forintot kap minden gyermek tíz hónapon keresztül. Az első három díjazott idén szeptemberben vehette át oklevelét: Dézsi Csilla (egyetemista), Puju Robin (középiskola) és Sztojka Csaba (általános iskola).

 

A megyejárást támogatta:

Mesterház, logó, Békéscsaba, 20130331