Ezzel a mondattal kezdõdik a békéscsabai városháza hivatalos sajtóközleménye, majd így folyatódik: „Békéscsabán született 1955-ben, itt végezte el a középiskolát, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte az elsõ diplomát, utána elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetemet, ahol doktorált is. Tanulmányai befejeztével több területen is dolgozott, mûszaki tervezõként, majd szervezõként, késõbb különbözõ szintû vezetõi beosztásban, mint osztályvezetõ, gazdasági vezetõ, valamint leányvállalati igazgató. Legutóbb, saját kft. keretében, egy könyvelõ irodát vezetett. Közben tanított is adószakértõi képesítésûeknek mérlegelemzést, illetve szakközépiskolában könyvelést.

Dr. Banadics Attila ezek után került a Békéscsabai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének élére, a Kistérségi Társulási Tanács egyhangú szavazatával. A Társulásnak jelenleg öt önkormányzati tagja van: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony valamint Telekgerendás. (...)”


A sajtóközlemény nem itt ér véget, de nyitva hagyott néhány kérdést, ezért dr. Banadics Attilához fordultunk. A közlemény nem tudósít arról, hogy írtak-e ki pályázatot a békéscsabai kistérségi munkaszervezet vezetõi posztjára. (Ismeretes, hogy Dancs László, a korábbi vezetõ nemrégiben önként távozott posztjáról)

Dr. Banadics Attila nem tudta megmondani, hogy volt-e pályázat. A Hír6-nak elmondta, hogy a maga részérõl ez év márciusában adta be jelentkezését a posztra, és 2007. július 2-án választotta meg a kistérségi tanács, amelyek tagjai az idetartozó települések polgármesterei.
Némileg furcsa, hogy miért több mint három héttel az új kistérségi vezetõ megválasztása után jelenti be a csabai városháza a kinevezést.

Az új kistérségi vezetõ elmondta portálunknak, hogy 18 éves korában került el Békéscsabáról, régen szeretett volna visszatérni szülõvárosába. Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye több településén, majd Kazincbarcikán dolgozott.
B. P.