Az újratelepítésre, erre a tervezett és gondosan megszervezett munkára utal Kunágota teljesen szabályos alaprajza is. Utcái egymásra merőlegesen, egymástól egyenlő távolságra keresztezik egymást, minden utcája gyakorlatilag nyílegyenes. Ugyanolyan egyenes, mint Pápai Zoltán polgármesterségének története a rendszerváltás után. Békés megyében egyedül Csorvás polgármestere, Szilágyi Menyhért töltött hosszabb időt egy település élén, de csak azért, mert ő már a rendszerváltás előtt is irányította Csorvás életét, mint tanácselnök.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Pápai Zoltán Kunágota polgármestere a rendszerváltás óta

- Ön mielőtt polgármester lett, hol dolgozott, mivel foglalkozott?

- Összesen három munkahelyem volt. A szegedi Élelmiszeripari Főiskola állattenyésztő szakán végeztem Hódmezővásárhelyen, állattenyésztési üzemmérnök vagyok. Első munkahelyem a kunágotai Bercsényi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet volt, 1983-tól a Gyulai Húskombinát felvásárlási főosztályán dolgoztam a rendszerváltásig, azóta vagyok a település polgármestere.

- Ön egyébként tősgyökeres kunágotai?

- Igen, én itt születtem, ezer szállal kötődöm a községhez.

- Ez hatodik polgármesteri ciklusa, ami az elmúlt huszonnégy évben a településen történt, minden az Ön nevéhez kötődik. Szakmai körökben a településük arról is nevezetes, hogy az önkormányzat mindig hiány nélkül gazdálkodott. Így van?

- Igen, erre mindig ügyeltem, ügyeltünk. Vigyáztunk arra, amink van, nem vállaltunk teljesíthetetlen terheket, nem tettünk felelőtlen ígéreteket, mindig addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ért. Most sincsen ez másképpen. Arra is büszkék lehetünk, hogy az önkormányzat az eltelt időben nem bocsátotta el egyetlen dolgozóját sem.

Kunágota, polgármester, megyejárás, Kunágota, polgármester
A kunágotai polgármesteri hivatal. Fűtéskorszerűsítés és nyílászárócsere előtt áll az épület

- Ha már szóba kerültek a munkahelyek... Mi a helyzet ebben a tekintetben a településen?

- Mint általában mindenhol, nálunk is elég magas a regisztrált munkanélküliek száma, közel négyszázan vannak. Ennek ellenére elmondhatjuk magunkról, hogy jó a település megtartó ereje, az ötödik helyen állunk a megyében azon a listán, melyen az emberek helybenmaradását, elvándorlását mérik.

- Ön szerint miért van ez így?

- Azért, mert a Bercsényi Zrt. gyakorlatilag folyamatosan tud munkát biztosítani 170-180 embernek. Hozzá számíthatunk még néhány nagygazda által foglalkoztatottat is, tehát a mezőgazdaságból viszonylag sokan meg tudnak élni a községben.

- A többiek a közmunkaprogramban vesznek részt?

- Igen, és igyekszünk értelmes, hasznos munkát találni számukra. Alapvetően két nagy rendszerben dolgoznak a közmunkásaink. Az egyik rendszerben az értékteremtés, a termelés van a középpontban, a másikban pedig az intézményeink üzemeltetése, karbantartása, a közterületek tisztántartása a feladat.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Szünet a Bereczki Máté Általános Iskolában I.

- Mondjunk erre egy példát!

- Például nagyon fontos munkát végeztek el, amikor tavaly legyártottunk 7000 db járdalapot, és ezeket el is helyeztük a település utcáin. A település speciális szerkezetéből adódóan az induláskor szilárd burkolatú utcáink a végeiken, a ritkábban lakott részeken már földutak. A legyártott járdalapokat a földutaknál raktuk le, hogy kerékpárral és gyalog is száraz lábbal tudjanak közlekedni az ott élők esős időben is.

- Beszéljünk a település közműellátottságáról is.

- Az elmúlt húsz évben sikerült elérnünk, hogy település közművekkel teljesen ellátott. Legelőször a gázellátásunk lett 100%-os, ez a beruházás 1994-ben fejeződött be. Ezt a szennyvízprojektek követték. Azért beszélek többes számban, mert ez két ütemben valósult meg. Az ezredfordulóra fejeződött be az I. ütem, akkor körülbelül 25-30%-a az ingatlanoknak rákerült a szennyvízrendszerre, és ekkor épült meg egy 300 köbméteres szennyvíztisztító telep is.

- Mikor következett a második ütem?

- Tíz évvel később, 2010-ben nyertük meg a II. ütem megvalósításához szükséges pályázatot. A munkák tavaly fejeződtek be. Jelenleg a település ingatlanjainak 85%-a rá van kötve a szennyvízhálózatra. Csak a ritkán lakott, községszéli ingatlanok nincsenek csatlakozva. A szennyvíztisztító telepet is kibővítettük egy további 300 köbméteres tárolóval.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Szünet a Bereczki Máté Általános Iskolában II.

- Mi van még?

- Nagyon fontos a belvízelvezető rendszer is, melynek megvalósításához a környék 16 települése közösen nyújtott be pályázatot és ezt meg is nyertük. Ennek az I. üteme idén tavasszal fejeződik be, a település egész terültén történő kialakításig további pályázatokra lesz szükségünk. Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázatokat, minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy terveinket megvalósíthassuk.

- Ha már a tervekről beszélünk... 2014-től megváltozott a pályáztatási rendszer, már előre le kellett adni a következő uniós hétéves ciklus területfejlesztési elképzeléseit. Milyen programot készítettek?

- Komoly elképzeléseink vannak a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. Kunágota vállalkozói és civil szervezetei komoly beruházásaikhoz keresnek forrásokat.

- Milyen beruházásokra gondolnak?

- Sertés és baromfi vágóhíd és feldolgozó üzem létesítése és működtetése. Újra működtetnék a malmot, pékséget és tésztaüzemet hoznának létre. Ezek azok a legfontosabb gazdaságfejlesztési lehetőségeink, amelyek a térség és a település helyzetéből kézenfekvően adódnak. És újra elővennénk a térségre egykor jellemző seprűcirok termesztését és feldolgozását.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Pápai Zoltán: Kunágotán ma az oktatás feltételei ideálisak

- Hogyan fejlesztenék a település infrastruktúráját?

- Útépítések és útfelújítások, járda- és kerékpárút felújításokat és új utak és kerékpárutak építését is tervezzük.  Megépítenénk a kunágotai hulladékudvart, és korszerűsítenénk illetve új gépekkel bővítenénk a településüzemeltetést biztosító gépparkunkat. Ugyancsak felújítanánk a községi mázsaházat és piacot is.

- Intézményeikkel kapcsolatban milyen terveik vannak?

- Felújításra kerülne mindkét háziorvosi lakás és rendelő és a fogorvosi rendelő is. Az egészségháznál el kell készítenünk az akadálymentesítést. A községházán nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés a feladat. Ezeket az energiaracionalizálási munkákat el kell végeznünk az Árpád utcai óvodánál és a Rákóczi és Kossuth utcai szolgálati lakásainknál is. Korszerűsítenünk kell a napközis konyhát is.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Iskolai csengő 1902-ből
- Kulturális programjaik?

- Természetesen ezen a területen is nagyszabású terveink vannak. Az egykori pártházban könyvtárat, teleházat, falugazdász irodát kívánunk kialakítani. Felújítjuk a művelődési házat, méltó körülményeket biztosítunk helytörténeti gyűjteményünknek és kiállításunknak. Korszerűsítjük meglévő közösségi tereinket, a Virág utcai sportpályát, a Bereczki téri játszóteret, az Árpád utcai tornatermet és tornaudvart, és kialakítanánk egy új játszóteret a Petőfi parkban is.

- Hogyan értékelné röviden az elmúlt ciklusban történt kunágotai fejlesztéseket?

- Azt gondolom kihoztuk az elmúlt időszakból, amit ki lehetett. Teljesen befejeztük az iskola felújítását, négy tantermet hozzáépítettünk a meglévőkhöz, illetve elkészült egy 12x24 négyzetméteres tornaterem is. Azt hiszem, hogy az oktatás körülményei ideálisak lettek Kunágotán.

- Hány diák jár ide iskolába?

- Körzeti iskola vagyunk, Dombiratosról is ide járnak a gyerekek, jelenleg 288 tanulónk van az iskolában. A tornaterem átadásával egyébként nem csak az iskola, de az egész település jól járt. Egyrészt esténként a felnőttek járnak ide sportolni, másrészt itt tudunk nagy létszámú eseményeket is megrendezni. Az iskola fejlesztése tavaly fejeződött be, ennek nagyon örülünk.

Kunágota, polgármester, polgármester, megyejárás, Kunágota
Az egészségház és a mentőállomás korszerű épületei Kunágotán

Kunágota a Dél-békési terület egyik régióközpontja csendben, feltűnés nélkül teszi a dolgát, éli a kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező alföldi falu hétköznapi életét. Ám ez a csend nem eseménytelenséget, elsorvadást jelent, hanem éppen ellenkezőleg. Ez a csend alkotói csend, az itt élők mindent megtesznek, elkövetnek azért, hogy kedvenc településük minél élhetőbb, minél jobb legyen. Nem a véletlen műve, hogy korszerű, minden igényt kielégítő az iskola, komoly az egészségház és a mentőállomás, két háziorvos rendel ideális körülmények között. A település rendezett, lakói és önkormányzatuk felkészült arra, hogy 2020-ig megteremtsék annak a feltételeit, hogy az itt lakók helyben dolgozhassanak, itt építhessenek fel biztos egzisztenciát. És ha minden így történik, akkor nemzetközi gyalogló és futóversenyeket is rendezhetnek végeláthatatlan főutcájukon, amelyik nyíl egyenes és Móra Ferenc szerint: olyan hosszú, hogy, ha az ember gyerekkorában elindul rajta, görbebotra támaszkodva érkezik meg a végére.

 

A megyejárást támogatta:

Meszlényi, meszlényi